niedziela, 2 września 2018

Zebrane z tygodnia #390.
Chosen from the week #390.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #390 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #390 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Clean the Unclean by Tomasz from blog I paint for cookies.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikował relację z sesji Warhammer FRP, udostępniłem kolejną porcję informację na temat prowincji Imperium oraz zaprezentowałem nagrody ufundowane przez GameZone Miniatures na Turniej Warheim FS.
 • Z kolei Wojciech na blogu Frugelhofen News opublikował post The Crude The Mad And The Rusty.
 • Z kolei na blogu Warhammer FRP opublikowałem kolejny fragment podręcznika do Warhammer FRP.
 • Last week, in the blog DansE MacabrE published a report from the Warhammer FRP session, I made another portion of information about the province of the Empire and presented prizes sponsored by GameZone Miniatures at the Tournament Warheim FS. (PL/ENG)
 • Wojciech on the Frugelhofen News blog post The Crude The Mad And The Rusty post. (PL)
 • On the Warhammer FRP blog I published another fragment of the Warhammer FRP rulebook. (PL)
For the God Emperor!
Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Dave na swoim blogu Wargaming Tradecraft pokazał jak skonwertował i pomalował kompanię Gladiatorów do Mordheim.
 • Na łamach The Rob Hawkins Hobby Blog znajdziecie między innymi pierwszą część serii dokumentującej konwertowanie modelu Warscryer Citadel od Games Workshop.
 • Zaś Wojciech na blogu Frugelhofen News kontynuuje urządzanie pokoju do gier.
 • Dave on his blog Wargaming Tradecraft showed how he converted and painted the Pit Fighters company to Mordheim. (ENG)
 • In The Rob Hawkins Hobby Blog you will find, among other things, the first part of the series documenting the conversion of the Warscryer Citadel from Games Workshop. (ENG)
 • Wojciech on the blog Frugelhofen News continues to organize a gameroom. (PL)

Recenzje   ]|[   Reviewes

Facebooke   ]|[   Facebook


Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Grot Orderly na łamach swojego bloga Grot Orderly rozpoczął budowę modelu Warhound Titan.
 • Ranger na blogu Kurier Kaledoński rozmawia z Michałem o tym, jak uczynić turniej Infinity prostszym.
 • Bayard na blogu Ars Belli opublikował relację z epickiej bitwy stoczonej na zasadach Black Powder.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Grot Orderly on the pages of his blog Grot Orderly began the construction of the Warhound Titan. (PL)
 • Ranger on the Kurier Kaledoński blog talking with Michał about how to make the Infinity tournament simpler. (PL)
 • Bayard on the blog Ars Belli published a report from an epic battle based on the rules of Black Powder. (PL/ENG)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
Summary of the month. August.
Inne   ]|[   OthersI to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz