niedziela, 9 września 2018

Zebrane z tygodnia #391.
Chosen from the week #391.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #391 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #391 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Grand wizard of the Luciferian order painted by Per Nilsson

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejna porcję informacji na temat prowincji Imperium.
 • Z kolei Viluir na łamach swojego bloga Rzuć 90k6! zamieściła kolejną część pamiętnika hrabiny de Morney.
 • A na blogu Warhammer FRP udostępniłem kolejny fragment podręcznika do WFRP.
 • Last week, in the pages of the DansE MacabrE blog, I published another portion of information about the province of the Empire. (PL)
 • Viluir in the pages of his blog Rzuć 90k6! she published the next part of Countess de Morney's diary. (PL)
 • On the Warhammer FRP blog I shared another fragment of the WFRP rulebook.
Mordheim 2019 – Curious details
Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Thor na blogu Creative Twilight opublikował poradnik o malowaniu wytartej skóry.
 • Na łamach The Rob Hawkins Hobby Blog znajdziecie między innymi drugą część serii dokumentującej konwertowanie modelu Warscryer Citadel od Games Workshop.
 • A Stahly na łamach bloga Tale of Painters krok po kroku pokazał jak pomalować modele Nighthaunt Chainrasp.
 • Thor on the Creative Twilight blog posted a tutorial on painting worn leather. (ENG)
 • In The Rob Hawkins Hobby Blog you will find, among other things, the second part of the series documenting the conversion of the Warscryer Citadel from Games Workshop. (ENG)
 • And Stahly in the pages of the blog Tale of Painters showed step by step how to paint Nighthaunt Chainrasp models. (ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Na łamach bloga The Mad Hamster's Modelling Page szanowne państwo-draństwo może zapoznać się z recenzją zestawu A Light in the Dark od Lead Adventure.
 • Z kolei Dominig na blogu Kostka Domina rozpakował pudełko z zestawem Ratcatchers Team do Guild Ball.
 • A na blogu DansE MacabrE opublikowałem recenzję zestawu Exo-Lord Fur Cloaks od Anvil Industry.
 • In the pages of the blog The Mad Hamster's Modelling Page, you can read the review of A Light in the Dark from Lead Adventure. (PL)
 • Dominig on Kostka Domina blog unpacked the box with the Ratcatchers Team set to Guild Ball. (PL/ENG)
 • I published a review of the Exo-Lord Fur Cloaks from Anvil Industry in the blog DansE MacabrE. (PL/ENG)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Grot Orderly na łamach bloga Grot Orderly opublikował film w których opowiedział o zmianach na blogu.
 • Inkub publikuje na łamach bloga Wojna w miniaturze wpisy w ramach Sagi kilku Warlordów.
 • Adaśko na swoim Adaskowym Blogu Figurkowym zaprezentował drużynę do Wojnacji.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Grot Orderly on the blogs of Grot Orderly published a film in which he told about the changes on the blog. (PL)
 • Incub publishes in the pages of the blog Wojna w miniaturze entries within the Saga of several Warlords. (PL)
 • Adaśko on his Adaskowy Blog Figurkowy presented the warband for Wojnacja.

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
Najlepsze zdjęcia #64
Inne   ]|[   Others

 • Hive Fleet Shoggoth podsumował na łamach bloga Shoggoth's Place #48 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog The Fantasy Hammer, gdzie Maciej ogłosił temat #49 wydania FKB.
 • Z kolei Xathrodox86 na łamach bloga In always rains in Nuln opublikował wywiad z Edem Hallem.
 • A Adam na łamach na blogach kwantowo.pl pyta czy promieniowanie w Czarnobylu wciąż jest niebezpieczne?
 • Hive Fleet Shoggoth summarized on his blog Shoggoth's Place #48 edition of Miniatures Blog Carnival. If you are interested about the next edition, look on blog The Fantasy Hammer, where Maciej announced on the #49 issue of MBC. (PL)
 • Xathrodox86 published an interview with Ed Hall in the blog pages In always rains in Nuln. (ENG)
 • Adam in the pages of kwantowo.pl blogs asks if radiation in Chernobyl is still dangerous?
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz