niedziela, 23 września 2018

Zebrane z tygodnia #393.
Chosen from the week #393.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #393 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #393 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Nalani, Scourge of the Wastes painted by Tapio Salminen.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejna porcję informacji na temat prowincji Imperium oraz zaprezentowałem gadżety na turniej Warheim FS, które powstały przy pomocy Thorasha z FallenSun.
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł Phoenix from the flames.
 • Viluir  na swoim blogu Rzuć 90k6! opublikowała kolejną relację z sesji Warhammer FRP.
 • Last week, in the pages of the DansE MacabrE blog, I published another portion of information about the province of the Empire and I presented gadgets for the Warheim FS tournament, which were created with the help of Thorash from FallenSun. (PL/ENG)
 • Gideon published an article in Phoenix from the flames in his blog Awesome Lies about a while ago. (ENG)
 • Viluir on his blog Rzuć 90k6! published another report from the Warhammer FRP session. (PL)

Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Ravenswood na blogu Serpentarium opublikował poradnik w którym krok po kroku pokazał jak pomalować żółty pancerz bez użycia aerografu.
 • Na łamach The Rob Hawkins Hobby Blog znajdziecie między innymi kolejną część serii dokumentującej konwertowanie modelu Warscryer Citadel od Games Workshop.
 • Tony na blogu Dampf's Modelling Page pokazał jak maluje rdzę.
 • Ravenswood on the blog Serpentarium published a guide in which step by step showed how to paint yellow armor without using an airbrush. (ENG)
 • In The Rob Hawkins Hobby Blog you will find, among other things, the next part of the series documenting the conversion of the Warscryer Citadel from Games Workshop. (ENG)
 • Tony on the blog Dampf's Modeling Page showed how he paints rust. (ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Tyler M. na łamach bloga Mengel Miniatures podzielił się swoimi wrażeniami z lektury Chaos Battletome - Beasts of Chaos od Games Workshop.
 • Zaś na blogu Smashing Fine Art znajdziecie recenzję Art Masking Fluid od AMT Artists i Winsor and Newton.
 • Natomiast na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem krótką recenzję zestawu Doors od Mini Monsters.
 • Tyler M. in the pages of the blog Mengel Miniatures shared his impressions of reading Chaos Battletome - Beasts of Chaos from Games Workshop. (ENG)
 • On the Smashing Fine Art blog you will find the Art Masking Fluid review from AMT Artists and Winsor and Newton
 • I published a short review of Doors from Mini Monsters on the pages of the DansE MacabrE blog. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Asslessman na łamach bloga Lead Plague udostępnił jakiś czas temu relację z wydarzenia BOYL 2018.
 • Z kolei Mario na blogu Making miniatures with Mario zamieścił fotorelację z wydarzenia KMK Scaleworld 2018.
 • A na Blog de Kouzes szanowne pańswo-drańswo znajdzie zdjęcia z Summer of Sigmar!
 • Asslessman in the pages of the blog Lead Plague released some time ago report from the event BOYL 2018. (ENG)
 • Mario on the blog Making miniatures with Mario posted a photoreport from the event KMK Scaleworld 2018. (ENG)
 • And on Blog de Kouzes, you will find photos from Summer of Sigmar. (FRA)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Pietia na łamach swojego Bloga Pietii robi sobie skirmisha i zajmuje się losowością...
 • ...Kamil świętuje 25k odwiedzin swojego bloga Zielony Skaven...
 • ...a toma na TOMA'S minis world zaczął malować obraz przedstawiający Bitwę pod Kircholmem.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Pietia does skirmish in the pages of her Blog Pietii and deals with randomness... (PL)
 • ...Kamil celebrates 25k visits to his blog Zielony Skaven... (PL)
 • ...and toma at TOMA'S minis world began painting a painting depicting the Battle of Kircholm. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.

Inne   ]|[   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #49 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach DansE MacabrE oraz Gangs of Mordheim.
 • A Arbal na łamac swojego bloga Coloured Dust opublikował zdjęcia z wizyty w Biskupinie.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest ZupkaChinska z Glued Fingers Blog.
 • Entries published within the #49 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs DansE MacabrE and Gangs of Mordheim. (PL)
 • Arbal on breaking his blog Colored Dust published photos from his visit to Biskupin. (PL/ENG)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with ZupkaChinska from Glued Fingers Blog. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz