niedziela, 30 września 2018

Podsumowanie miesiąca. Wrzesień.
Summary of the month. September.

We wrześniu na blogu opublikowałem 30 postów, więcej niż w 2017 roku.

Dzięki Wam niedawno mogłem świętować 1.500.000 wyświetleń bloga DansE MacabrE.


Wziąłem udział w #49 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego, którego tematem przewodnim była Jesień!

Ponadto pomalowałem modele Łowcy niewolników oraz Mistrza Inżyniera i Czarnoksiężnika do drużyny Krasnoludów Chaosu z Zorn Uzkul.

A także rekrutowałem modele Magistrów Magii Światła, Ognia oraz Niebios i Ametystu do Warheim FS.

Zaprezentowałem gadżety oraz nagrody ufundowane na turniej Warheim FS przez Mini Monsters i Rotten Factory.

Udostępniłem pięć recenzjiExo-Lord Fur Cloaks od ANVIL industry, Wild West Basing Kit od HQResin oraz Doors i Dwarf Defense Line od Mini Monsters.

Z kolei w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu DansE MacabrE ukazał się wywiad z ZupkaChinska z bloga Glued Fingers Blog.

A odnośniki do wszystkich opublikowanych do tej pory wywiadów w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.

Udostępniłem także wpisy przybliżające historię i geografię ImperiumHistoria i polityka, Język oraz Relacje z sąsiednimi prowincjami i Religia Wielkiego Hrabstwa Sudenlandu.

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#390#391#392 oraz #393 i #394).

Na blogu znajdziecie także #86 oraz #87 cyklu Muzycznie, a także kolejne fragmenty podręcznika do Warhammer FRP.
In September, I published 32 posts in the pages of the DansE MacabrE blog, so more than in 2017.

Thanks to you, I've recently been able to celebrate 1,500,000 views of the DansE MacabrE blog.

I took part in the #49 edition of the Miniature Blog Carnival, the theme of which was Autumn!

In addition, I painted the models Slave hunter and Master Engineer and Sorcerer the company Chaos Dwarves from Zorn Uzkul.

I also recruited Wizards Lore of Light and Fire and Heavens and Death to Warheim FS.

I presented gadgets and prizes funded for the Warheim FS tournament by Mini Monsters and Rotten Factory.

In September, I published five reviews on the blog: Exo-Lord Fur Cloaks from ANVIL industry, Wild West Basing Kit from HQResin and Doors and Dwarf Defense Line from Mini Monsters.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog DansE MacabrE published interview with ZupkaChinska from blog Glued Fingers Blog.

Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I have also made entries about the history and geography of the EmpireHistory and politics, Language and Relations with neighboring provinces and Religion of the Grand County of Sudenland.

I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


I published subsequent editions Chosen of the week (#390, #391, #392 and #393 and #394).

On the blog you will find the #86 and #87 Musically cycle, and next fragments the rulebook for Warhammer FRP.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 31k razy, a wśród najczęściej czytanych postów, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Galeria: Johann Schweinepulver, Świniopas z Oldenlitz oraz Galeria: Nieumarli... Zombie i Galeria: Oldenlitz, Pomnik Magnusa von Bildhofena, zwanego Pobożnym.


Na dzień 30092018 blog posiada 242 obserwatorów i 444 polubień na on FB 
oraz 2642 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE more than 31k times, and among the most read posts, except during the last sections Chosen of the weekwas the post Galeria: Johann Schweinepulver, Świniopas z Oldenlitz and Galeria: Nieumarli... Zombie and Galeria: Oldenlitz, Pomnik Magnusa von Bildhofena, zwanego Pobożnym
.

As at the date 30092018 blog has 242 followers and 444 like it! on Facebook
 and in 2642 published posts.

***

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Dziękuję bardzo moim Patronom: Michal RusTomek WockaSebastian Kierdzik, za wsparcie bloga DansE MacabrE oraz gry bitewnej Warheim FS.

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
Thank you very much to my Patrons: Michal RusTomek WockaSebastian Kierdzik, for supporting DansE MacabrE and Warheim FS.

You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza