niedziela, 4 listopada 2018

Zebrane z tygodnia #399.
Chosen from the week #399.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #399 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #399 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Sword of Dawn painted by Arnau Lazaro

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na blogu DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat prowincji Imperium.
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł Lost Warhammer: Empire in Chaos.
 • A Pepe na blogu Fantasy w miniaturze zamieścił relację z turnieju Warheim FS - Ostatnia Faktoria.
 • Last week, on the DansE MacabrE blog, I published another portion of information about the province of the Empire. (PL)
 • Gideon, on the pages of his blog Awesome Lies, published some time ago the article Lost Warhammer: Empire in Chaos. (ENG)
 • Pepe on the blog Fantasy w miniaturze posted a report from the tournament Warheim FS - the Last Camp. (PL)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Roman na swoim blogu Massive Voodoo zaprezentowałem krok po kroku malowanie modelu Maga Ognia.
 • Natomiast Rob na łamach The Rob Hawkins Hobby Blog pokazał swój pomysł na budowę nawiedzonej krypty.
 • Zaś na moim blogu DansE MacabrE opublikowałem pierwszy z serii wpisów, w których będę Wam przedstawiał kolejne etapy budowy dioramy z fałszywą perspektywą.
 • Roman on his blog Massive Voodoo presented step by step painting model Fire Mage. (ENG)
 • Rob in The Rob Hawkins Hobby Blog showed his idea for building a haunted crypt. (ENG)
 • On my blog DansE MacabrE I published the first of a series of entries in which I will show you the next stages of building dioramas with a false perspective. (PL/ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Kamil na swoim blogu Zielony Skaven rozpakował pudełko Lizardmen Saurus Wariors od Games Workshop.
 • Z kolei Arbal na łamach Coloured Dust podzielił się swoimi wrażeniami na temat zestawu Sortimentbox base 28 mm od Juweela.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE rozpakowałem pudełko z modelem Ganesh od Aradia Miniatures.
 • Kamil on his blog Zielony Skaven unpacked the Lizardmen Saurus Wariors box from Games Workshop. (PL)
 • Arbal in the pages of Coloured Dust shared his impressions about the Sortimentbox base 28 mm from Juweela.
 • I unpacked the box with the Ganesh model from Aradia Miniatures on the pages of the DansE MacabrE blog. (PL/ENG)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Marcin na łamach swojego bloga Tűzzel-Vassal Wargaming és más podzielił się swoimi wrażeniami z rozgrywki w zmodyfikowane Ogniem i Mieczem.
 • Marek na blogu Marek Miniatures zaprezentował figurkę Władcy Upiorów.
 • Wielebny Rafael na łamach swojego bloga Kaliber 28 mm opublikował relację z polowania na Trolle.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Marcin in the pages of his blog Tűzzel-Vassal Wargaming és más shared his impressions of the game modified with Fire and Sword. (PL)
 • Marek on the blog Marek Miniatures presented the figure of the Lord of the Wraiths. (PL)
 • Wielebny Rafael in the pages of his blog Kaliber 28 mm published a report on the hunt for Trolls. (PL)
Szkice II
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
The Wednesday Gallery
Inne   ]|[   Others

 • Pepe podsumował na łamach bloga Fantasy w miniaturze #50 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim było hasło Monster. Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog Shoggoth's Place, gdzie Hive Fleet Shoggoth ogłosił temat #51 wydania FKB.
 • Z kolei Bahior na łamach swojego bloga The Dark Oak zaprasza szanowne państwo-draństwo do udziału w III Świątecznej Wymianie Figurkowej.
 • A Adam na swoim blogu kwantowo.pl opublikował kolejne wydanie komunikwantów.
 • Pepe summarized on his blog Fantasy w miniaturze #50 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was Monster. If you are interested about the next edition, look on blog Shoggoth's Place, where Hive Fleet Shoggoth announced on the #51 issue of MBC. (PL)
 • Bahior in his blog The Dark Oak invites you to participate in the III Christmas Miniatures Exchange. (PL)
 • Adam on his blog kwantowo.pl published the next edition of communiquants. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz