niedziela, 11 listopada 2018

Zebrane z tygodnia #400.
Chosen from the week #400.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #400 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #400 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

They will fall painting by Katarzyna Karoń

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat prowincji Imperium.
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł Incursion of Chaos.
 • Z kolei na blogu Tale of Oldhammer Painters, który prowadzi Spazo, możecie przeczytać jak wygląda dzień z życia krasnoludzkiego górnika.
 • In the pages of the blog DansE MacabrE, I published another portion of information about the province of the Empire. (PL)
 • Gideon, on the pages of his blog Awesome Lies, published some time ago the article Incursion of Chaos. (ENG)
 • On the blog Tale of Oldhammer Painters, which runs Spazo, you can read how the day of the dwarf miner's life looks like. (PL)

Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:
Heroes of Might and Magic® 3: Complete
Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Dargo000 na stronie Mini Monsters zamieścił poradnik o malowanie makiety Ruins of Gothic Cathedral.
 • Natomiast Baycee na blogu Wargames Romania opublikował poradnik w którym pokazał jak zbudować makietę pola.
 • A na łamach The Rob Hawkins Hobby Blog znajdziecie między innymi kolejną część serii dokumentującej konwertowanie modelu Warscryer Citadel od Games Workshop.
 • Dargo000 on the website Mini Monsters posted a guide on painting the Ruins of Gothic Cathedral model. (ENG)
 • Baycee on the Wargames Romania blog published a guide in which he showed how to build a model of the field. (ENG)
 • In The Rob Hawkins Hobby Blog you will find, among other things, the next part of the series documenting the conversion of the Warscryer Citadel from Games Workshop. (ENG)

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Na łamach bloga DansE MacabrE zrecenzowałem zestaw modeli Landsknecht Looters od Artizan Designs.
 • Arbal na blogu Coloured Dust podzielił się swoją opinią na temat popiersia Cleopatra od Nuts Planet.
 • Z kolei na blogach DansE MacabrE oraz Dust Brothers możecie obejrzeć odpowiednio produkty The A-Space oraz Victory od A-Case.
 • In the blogs of DansE MacabrE, I reviewed the Landsknecht Looters model set from Artizan Designs. (PL/ENG)
 • Arbal on the blog Coloured Dust shared his opinion on the bust of Cleopatra from Nuts Planet. (PL/ENG)
 • On blogs DansE MacabrE and Dust Brothers, you can watch The A-Space and Victory from A-Case. (PL/ENG)

Relacje   ]|[   Reports

 • Anolecrab na łamach bloga Krypta Królów opublikował fotorelację z wydarzenia Hussar 2018.
 • Z kolei Peter na blogu Peter's Cave opublikował zdjęcia z wydarzenia CRISIS 2018.
 • A MiSiO na łamach Bitewnego Zgiełku podzielił się wrażeniami z turnieju Kings of War.
 • Anolecrab published a photo report of the Hussar 2018 event in the blog of the Krypta Królów blog. (PL)
 • Peter on the blog Peter's Cave published photos from the event CRISIS 2018. (ENG)
 • MiSiO on the pages of the blog Bitewny Zgiełk shared his impressions from the Kings of War tournament. (PL)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Merry na łamach bloga 4 Generals rozpakował pudełko z modelem Hurricane/Mosquito od Warlord Games.
 • Maciej na blogu The Fantasy Hammer rekrutuje modele Tancerzy Wojny do Warheim FS.
 • Nef ogłosił koniec bloga Tabletop Bastards.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Merry in the pages of the blog 4 Generals unpacked the box with the model Hurricane/Mosquito from Warlord Games. (PL)
 • Maciej on The Fantasy Hammer blog recruits models of War Dancers Warheim FS. (PL/ENG)
 • Nef announced the end of the Tabletop Bastards blog. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
The Wednesday Gallery
Inne   ]|[   Others

 • Na łamach strony CiekawostkiHistoryczne.pl  szanowne państwo-draństwo może przeczytać o jednym z największych sukcesów Rzeczpospolitej w wojnach z Rosją.
 • Z kolei Adam na swoim blogu kwantowo.pl opublikował tekst poświęcony kultom cargo.
 • A Craven na łamach bloga Węglowy Szowinista przypomina, że w sprawie ocieplania klimatu obecnie rozgrywamy mecz o honor.
 • In the pages of CiekawostkiHistoryczne.pl you can read about one of the greatest successes of the Republic of Poland in wars with Russia. (PL)
 • Adam on his blog kwantowo.pl published a text devoted to cargo cults. (PL)
 • And Craven in the pages of the blog Węglowy Szowinista reminds that we are currently playing the last-chance match in the matter of climate warming.
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz