niedziela, 25 listopada 2018

Zebrane z tygodnia #402.
Chosen from the week #402.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #402 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #402 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Lena painted by Arnau Lazaro.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji o prowincjach Imperium.
 • Natomiast Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł Lost Warhammer: Empire in Chaos.
 • A Wielebny Rafael opublikował na swoim blogu Kaliber 28 mm spis książek z uniwersum Warhammer Fantasy wydanych przez Copernicus Corporation.
 • In the pages of the blog DansE MacabrE, I published another portion of information about the provinces of the Empire. (PL)
 • Gideon, on the pages of his blog Awesome Lies, published some time ago the article Lost Warhammer: Empire in Chaos. (ENG)
 • Wielebny Rafael published list of books from the Warhammer Fantasy universe published by Copernicus Corporation on his blog Kaliber 28 mm. (PL)
Galerie   ]|[   Galeries

Nowości   ]|[   News

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Kapitan Hak na łamach bloga Hakostwo pokazał jak szybko dostosować uchwyt malarski od GW do kwadratowych podstawek 40-50 mm.
 • Natomiast wraz z Assistant Kogz z bloga The Beard Bunker możecie zbudować jeszcze winkszy kopter dla Orków
 • A Jack na blogu Creative Twilight na przykładzie turnieju WH 40k przekonuje, że większy nie zawsze znaczy lepszy.
 • Kapitan Hak in the pages of the Hakostwo blog post showed how to quickly adjust the painting handle from GW to square bases 40-50 mm. (PL)
 • Along with Assistant Kogz from the blog The Beard Bunker, you can build a Bigger Choppa for Orks. (ENG)
 • And Jack on the blog Creative Twilight on the example of the tournament WH 40k convinces that the bigger is not always better. (ENG)
Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Na blogu The Mad Hamster's Modelling Page szanowne państwo-draństwo znajdzie recenzję zestawu Cats and Dogs od Doozy Modelworks.
 • Z kolei G Mort na swoim blogu GMorts Chaotica zrecenzował model Rogue Necromancy od Wyrd Games.
 • A na łamach DansE MacabrE rozpakowałem blister z zestawem Chaos Legionary Small Banners od Kromlech.
 • On The Mad Hamster's Modelling Page blog you will find a review of the Cats and Dogs kit from Doozy Modelworks. (PL)
 • G Mort on his blog GMorts Chaotica reviewed the Rogue Necromancy model from Wyrd Games. (ENG)
 • On the pages of DansE MacabrE blog I unpacked a blister with a set of Chaos Legionary Small Banners from Kromlech. (PL/ENG)
Relacje   ]|[   Reports

 • Morback na łamach Blog de Kouzes opublikował relację z rozgrywek Kill Team w Londynie.
 • Robert na swoim FB profilu opublikował zdjęcia z wydarzenia Hussar 2018.
 • Eric the Shed na swoim blogu Shed Wars podzielił się wrażeniami z wydarzenia BLAM 2018.
 • Morback in Blog de Kouzes published a report from the Kill Team in London. (ENG)
 • Robert on his Facebook profile published photos from the event Hussar 2018. (PL)
 • Eric the Shed on his blog Shed Wars shared the impressions of the BLAM 2018 event. (ENG)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Toma na łamach swojego bloga TOMA'S minis world opublikował kolejne zdjęcia z pracy nad obrazem Bitwa pod Kircholmem.
 • Asterix na Blogu Valadoru opublikował relację z bitwy stoczonej pomiędzy Orkami i Krasnoludami Chaosu na zasadach gry 9th Age.
 • Szeperd na łamach Bitewnego Zgiełku zaprezentował kolejne gdańskie zaciągi do gry Ogniem i Mieczem.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Toma in his blog TOMA'S minis world published a series of photos of the work on the painting Battle of Kircholm. (PL)
 • Asterix on Blog Valadoru published a report on the battle between the Orcs and the Chaos Dwarves on the principles of 9th Age. (PL)
 • Szeperd in the pages of the Bitewny Zgiełk blog presented next units from Gdańsk to the game Fire and Sword. (PL/ENG)
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Piotr na blogu Małe Figurkowo podsumował tygodniową aktywność na scenie Warmahordes.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo summed up the weekly activity on the Warmahordes scene. (ENG/PL)
Inne   ]|[   Others

 • Adam na łamach swojego bloga kwantowo.pl napisał 5 rzeczy, które powinniście wiedzieć o LED-ach.
 • Z kolei blogi DansE MacabrE oraz Gardens of Hecate świętowały kolejne rocznice powstania.
 • A Skavenblight, którą szanowne państwo-draństwo zna z bloga Hakostwo, powołała do życia swój kolejny blog Nic Niemożliwego.
 • Adam in the pages of his blog kwantowo.pl wrote 5 things that you should know about LEDs. (PL)
 • DansE MacabrE and Gardens of Hecate blogs celebrated next anniversaries. (PL/ENG)
 • A Skavenblight, which you know from the blog Hakostwo, brought to life his next blog Nic Niemożliwego (Nothing Impossible). (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza