czwartek, 8 listopada 2018

Warsztat: The A-SPACE od A-Case.
Workshop: The A-SPACE from A-Case.

Po przeprowadzce do nowego domu, która miała miejsce jakiś czas temu wygospodarowałem sobie przestrzeń na warsztat na poddaszu.

Przeprowadza sama w sobie nie należała do przyjemnych, a w czasie jej trwania sporo makiet, głównie tych od GW zostało rozbitych i teraz w częściach czekają na ponowne sklejenie.

Na czas transportu musiałem też zdemontować oświetlenie, które miałem zamontowane w witrynach i ono także zostało uszkodzone ale to historia na inny wpis.

Dziś będzie o czym innym.

Poddasze ma parę wad, po pierwsze jest nieogrzewane i nieklimatyzowane, co oznacza, że zimą jest zimno, a latem gorąco - czyli w sumie tak jak być powinno. Drugą większą wadą są skośne ściany i o ile podłoga ma całką sensowną powierzchnię, to im wyżej tym ciaśniej, a z wysokością też nie jest najlepiej - ot tyle, że Detolf z IKEA akurat się zmieści.

Zaletą poddasza jest to, że zmieściło mi się tam 7 witryn Detolf co przy zwiększeniu ilości półek daje całkiem sensowną powierzchnię na przechowywanie modeli.

A dziś pokażę Wam jeden ze sposób na zwiększenie ilości półek z którego już niebawem będziecie mogli skorzystać.
After moving to a new home that took place some time ago, I found a space for a workshop in the attic.

Carrying out in itself was not a pleasant one, and during it a lot of mockups, mainly those from GW have been broken and now in parts are waiting for re-gluing

During the transport I had to dismantle the lighting that I had mounted on the showcases and it was also damaged but this is a story for another post.

And today, if you allow me, I will tell you, or rather I will show you something completely different - though still related to showcase.

The attic where I set up the workshop has a few flaws, firstly it is unheated and not air-conditioned, which means that it is cold in the winter, and in the summer it is hot - so in general it should not complain. The second major disadvantage is the sloping walls and if the floor has a reasonable surface, the higher it is, and the height is not the best - just that the Detolf site from IKEA will fit in.

Undoubtedly, the advantage of the attic is that I fit there 7 Detolf sites that when increasing the number of shelves gives a reasonable surface for storing models.

And today, if you want to read the entry to the end, I will show you one way to increase the number of shelves that you will soon be able to use.To co widzicie na zdjęciu powyżej, to system The A-Space od A-Case zamontowany w witrynie Detolf od IKEA.

A-Case niebawem wystartuje z kampanią The A-Space na Kickstarterze więc zachęcam do śledzenia firmowego profilu na Facebooku jeśli jesteście zainteresowani estetycznym powiększeniem przestrzeni w swojej witrynie.

Poniżej przygotowałem dla Was unboxing zestawu.

Zestaw otrzymałem zapakowany w solidne kartonowe pudło. Po otwarciu, wewnątrz znalazłem 16 pinów i 4 wykonane z pleksi półki.

Półki na czas transportu zabezpieczone są folią ochronną, którą należy usunąć z obu stron. 
What you see in the picture above is The A-Space system from A-Case mounted on the Detolf showcase from IKEA.

A-Case will soon take off with The A-Space campaign on Kickstarter so I encourage you to follow the company profile on Facebook if you are interested in aesthetic enlargement of space on your showcase.

Below I let myself prepare for you a quick unboxing of The A-Space set from A-Case.

I received the set packed in a solid cardboard box. After opening, inside I found 16 pins and 4 made of acrylic shelves.

Shelves for transport are protected with a protective foil, which should be removed from both sides.Po usunięciu folii zabezpieczającej i wyjęciu pinów z woreczka strunowego zabrałem się za montaż.

Pierwsza uwaga piny łatwiej montuje się podczas składania witryny, ale jeśli macie już złożonego Detolfa, to też dacie radę.

Jak zobaczycie na zdjęciu poniżej, do odmierzania odpowiedniej wysokości używam miarki zrobione z magnesów neodymowych.

Taka miarka po pierwsze trzyma pin, a po drugie pozwala ustawić każdy z czterech pinów na takiej samej wysokości. 

Piny są na tyle długie, że pewnie trzymają półkę, ale jednocześnie na tyle krótkie, że można nimi manipulować i obracać je wzdłuż osi,  co jak widać ułatwia montaż.

Nakrętki nawet dokręcone palcami pewnie trzymają piny i nie trzeba ich dokręcać, choć ja w ramach testów użyłem kombinerek ale wierzcie mi, nie są potrzebne.

Po przykręceniu pinów można zamontować półki.

Nie wiem, czy dobrze widać to na zdjęciu ale półki posiadają inne wcięcia z przodu i inne z tyłu.

Montaż półki należy rozpocząć od tyłu, czyli po wsunięciu tylnej krawędzi półki z poziomymi nacięciami na piny należy opuścić półkę tak, by pionowe nacięcia przy przedniej krawędzi nasunąć na piny.

I już. Bez jeżdżenia do sklepów budowlanych i szukania szklarza.
After removing the protective foil and removing the pins from the string bag, I took up the assembly.

The first note of the pins is easier to assemble when placing the showcase, but if you already have a complex Detolf, then you can do it too.

As you can see in the picture below, I use measuring spoons made of neodymium magnets to measure the correct height.

Such a measure first holds the pin, and second allows you to set each of the four pins at the same height.

The pins are long enough to hold the shelf firmly but at the same time short enough to be manipulated and rotated along the axis, which, as you can see, facilitates assembly.

Nuts even tightened with fingers securely hold the pins and do not need to tighten them, although I used pliers in tests but believe me, you do not need them.

After screwing the pins, you can mount the shelves.

I do not know if this is clearly seen in the picture, but the shelves have different notches at the front and others at the back.

Installation of the shelf should be started from the rear, that is, after inserting the back edge of the shelf with horizontal notches on the pins, leave the shelf so that the vertical notches at the front edge slide on the pins.

And that's it. Without going to construction stores and without looking for a glazier.Według producenta każda półka powinna wytrzymać ciężar 11 kg i są one dedykowane do witryn Detolf od IKEA, a cena zestawu zawierającego 4 półki i 16 pinów będzie oscylować w granicach 220 PLN.

Czy warto płacić równowartość witryny Detolf za dodatkową przestrzeń.

Jeśli faktycznie jej potrzebujecie to jest to opcja warta rozważenia, bowiem na chwilę obecną istnieją dwa inne sensowne sposoby na montaż dodatkowych półek.

Pierwszym, jest posiadanie uzdolnionego znajomego spawacza i lakiernika, który po kosztach wspawa i polakieruje Wam dodatkowego belki na półki. Konieczna będzie także wizyta u szklarza i zamówienie dodatkowych półek.

Drugą opcją w sumie nieco tańszą od systemu The A-Space są zaciski linowe kabłąkowe 6 mm z których każdy kosztuje około 5 PLN za sztukę, do tego dochodzi wizyta u szklarza i kupno dodatkowych szklanych półek.

The A-Space od A-Case nie jest najtańszą wersją ale na chwilę obecną najszybszą, łatwą w realizacji oraz estetyczną...

...i dzięki przemyślanej konstrukcji uchroni Was przed największym koszmarem modelarza.
According to the manufacturer's assurances, each shelf should withstand a weight of 11 kg and they are dedicated to Detolf showcases from IKEA, and the price of a set containing 4 shelves and 16 pins will oscillate around USD 65.

Is it worth paying the equivalent of Detolf's showcases for additional space.

If you really need it, this is an option worth considering, because at the moment there are two other sensible ways to install additional shelves.

The first is to have a skilled friend of a welder and painter who, at cost, will weld you and paint you an additional beam on the shelves. It will also be necessary to visit the glazier and order additional shelves.

The second option, slightly cheaper than the The A-Space system, are 6 mm rope clamps, each costing about USD 2 per piece, plus a visit to the glazier and purchase of additional glass shelves.

The A-Space from A-Case is not the cheapest version but at the moment it will probably be the fastest and easiest to implement and finally the most aesthetic...

... and thanks to the thoughtful design, it will protect you from the modeler's biggest nightmare.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz