piątek, 22 maja 2020

Recenzja: Halfling Witch hunter od Tiny Bastardz.
Review: Halfling Witch hunter from Tiny Bastardz.

Dziś na łamach bloga DansE MacabrE przygotowałem dla Was recenzję niedostępnego już w sprzedaży modelu Halfling Witch hunter od Tiny Bastardz.

Okrągłe metalowe pudełko, w którym umieszczony został model, zostało zaopatrzone z jednej strony w zdjęcie pomalowanej figurki oraz pieczęć z nazwą modelu i logo firmy, a z drugiej w kilka najważniejszych informacji na temat zawartości oraz adres strony na Facebooku.

Model Halfling Witch hunter odlany został z szarej żywicy i podzielony został na 5 części: odlanego w całości korpusu z głową i nogami, a także odlanych osobno ramion, przestrzelonego kapelusza oraz pochew z dwoma mieczami. Podobno oba są na potwory, zaś lufa pistoletu jest już nawiercona.

Figurka przedstawia niewysokiego, w końcu to niziołek, łowcę czarownic, który odziany i wyekwipowany jest zgodnie z ogólnie przyjętym kanonem, zaś zacięty wyraz twarzy zapowiada kłopoty każdemu, kto para się czarną magią.

Jakość odlewów jest całkiem niezła , detale rzeźby są wyraźne, a krawędzie ostre. Na elementach jest kilka niewielkich nadlewek, a delikatną linię podziału formy łatwo usunąć nożem.

Jeśli będzie mieli okazję wejść w posiadanie modelu, to polecam! A jedną z okazji będzie udział w najbliższym turnieju Warheim FS, gdzie można będzie wygrać modele od Tiny Bastardz.
Today in the blog DansE MacabrE I have prepared for you a review of the Halfling Witch hunter from Tiny Bastardz, which is no longer available for sale.

The round metal box in which the miniatures was placed was provided with a photo of the painted miniatures and a seal with the name of the model and company logo on the one hand, and on the other with some important information about the content and the page address on Facebook.

The Halfling Witch hunter miniatures was cast from gray resin and was divided into 5 parts: a completely cast body with head and legs, as well as arms cast separately, a shot hat and sheaths with two swords. Apparently both are monsters, and the gun barrel is already drilled.

The miniatures depicts a short, in the end a halfling, witch hunter, who is clothed and equipped in accordance with the accepted canon, and a fierce expression on her face promises trouble to anyone who engages in black magic.

The quality of the castings is quite good, the details of the sculpture are clear and the edges sharp. There are a few small traps on the elements, and the delicate dividing line is easily removed with a knife.

If he has the opportunity to own the model, I recommend it! And one of the occasions will be participation in the next Warheim FS tournament, where you can win models from Tina Bastardz.Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza