piątek, 17 lipca 2020

Recenzja: Luther od HeresyLab.
Review: Luther from HeresyLab.

Jeśli szanowne państwo-draństwo należy do grupy Mordheim na Facebook, to zapewne przynajmniej raz czytaliście o pomyśle Tuomasa Pirinena, twórcy zasad Miasta Potępionych, o stworzeniu okolicznościowej figurki z okazji 20 lecia Mordheim.

Prezentowany poniżej model Luthera jest właśnie owocem współpracy z HeresyLab, które podjęło się zadania wydania i rozesłania okolicznościowego, limitowanego do 146 sztuk modelu, który można było zamówić wyłącznie na grupie Mordheim.

Moja recenzja nie jest pierwszą, bynajmniej nie z winy producenta, po prostu ze względów logistycznych nie byłem w stanie odebrać modelu wcześniej, tak jak zrobił to Pepe z bloga Fantasy w miniaturze.

Czytając wpis Pepe oraz inne komentarze na temat jakości modelu czekałem niecierpliwie na swoje egzemplarze, choć nie mogę powiedzieć żebym szczególnie się niepokoił, w końcu miałem już w rękach kilka modeli od HeresyLab, który Wy także mogliście zobaczyć na blogu i były bardzo dobrej jakości.

Tak czy inaczej po odebraniu przesyłki otworzyłem otoczone ozdobną obwolutą pudełka (na biżuterię) wewnątrz której znalazłem odlany w żywicy wieloczęściowy model...

Właśnie, na początku zbiórki dostępna była także opcja w metalu, ale koniec końców HeresyLab udało się wydać model tylko w żywicy.

Do modelu, dodana jest także specjalna K6, która zamiast 1 pokazuje głowę ryby. Zgadnijcie co będzie najczęstszym widokiem w czasie moich gier? 

...który pozwala na złożenie Luthera w wersji szermierza z mieczem dwuręcznym, strzelca z łukiem oraz czarownika z dymiącą czarą w jednej ręce oraz ozdobionym magicznymi utensyliami wiosłem w drugiej. Do wyboru są także trzy głowy, z czego jedna zdecydowanie bardziej pasuje na czarownika niż inne.

Do modelu dołączona jest także żywiczny odlew podłogi, który można umieścić na podstawce.

Niezależnie od opcji wyposażenie, odlany z wraz z nogami korpus Luthera odziany jest w bufiaste spodnie i rękawy, zaś na plecach niesie torbę wypełnioną zapasami i ciekawskim kotem, a także kołczan ze strzałami.

W efekcie model wygląda zupełnie inaczej niż postać przedstawiona na dołączonej do pudełka ilustracji.

Moim zdaniem szkoda, bo w tej wersji model podobałby mi się pewnie nawet bardziej. Za to bardziej mordheimowego Luthera możecie zobaczyć na Instagramie medieval_cat_miniatures.

Tak czy inaczej egzemplarze, które otrzymałem są świetnie odlane, detale są ostre i wyraźne. Nie zauważyłem większych ubytków, no może poza sztychem miecza dwuręcznego, ale tym orężem raczej nie wykonuje się pchnięć. 

Jak zobaczycie na zdjęciach poniżej pierwszego Luthera skleiłem w wersji z mieczem dwuręcznym i z głową w hełmie, dodatkowo dodałem mu łuk, który swoją drogą jest bardzo łamliwy, o czym czytałem także w komentarz innych posiadaczy modelu, moim zdaniem wynika to niestety ze złego projektu tej części.

Natomiast drugi egzemplarz również z wielkim mieczem, ale w bufiastym kapeluszu stanął na pomniku obok Gotreka Gurnissona.

Z modelu jestem bardzo zadowolony, choć byłbym bardziej, gdyby był metalowe.
If the Magnificient Bastards belongs to the Mordheim group on Facebook, then you have probably read at least once about the idea of ​​Tuomas Pirinen, the creator of the City of the Damned, about creating a commemorative miniatures to celebrate the 20th anniversary of Mordheim.

The Luther miniatures presented below is the result of cooperation with HeresyLab, which undertook the task of issuing and sending out an occasional model, limited to 146 pieces, which could be ordered only from the Mordheim group.

My review is not the first, by no means the fault of the manufacturer, it was just for logistical reasons that I wasn't able to pick up the model earlier, as Pepe from the blog Fantasy w miniaturze did.

Reading the Pepe entry and other comments on the quality of the miniatures, I was waiting impatiently for my copies, although I cannot say that I was particularly worried, after all, I already had several models from HeresyLab in my hands, which you could also see on the blog and they were of very good quality.

Anyway, after receiving the parcel, I opened a box (for jewelry) surrounded by a decorative dust jacket, inside which I found a multi-piece miniatures cast in resin...

Yes, at the beginning of the collection there was also an option in metal, but in the end HeresyLab only managed to release the miniatures in resin.

A special D6 is also added to the miniatures, which shows a fish head instead of 1. Guess what will be the most common sight during my games?

... which allows you to assemble Luther in the version of a swordsman with a two-handed sword, a shooter with a bow and a sorcerer with a smoking goblet in one hand and a paddle decorated with magic utensils in the other. There are also three heads to choose from, one of which is definitely more suited to a sorcerer than the others.

The miniatures also comes with a cast resin floor that can be placed on a base.

Regardless of the equipment options, Luther's cast with legs is clad in puffed pants and sleeves, and on his back he carries a bag filled with supplies and an inquisitive cat, and a quiver of arrows.

As a result, the miniatures looks completely different than the character shown in the illustration attached to the box.

In my opinion, it is a pity, because in this version I would probably like the miniatures even more. On the other hand, you can see a more Mordheim Luther on Instagram medieval_cat_miniatures.

Anyway, the copies I received are very well cast, the details are sharp and clear. I have not noticed any major gaps, maybe apart from the point of a two-handed sword, but this weapon is not used for thrusting.

As you will see in the photos below, I glued the first Luther with a two-handed sword and a helmet head, additionally I added a bow, which is very breakable by the way, which I also read about in the comments of other miniature owners, in my opinion it is unfortunately due to the bad design of this part .

On the other hand, the second copy, also with a great sword, but in a puffy hat, stood on the monument next to Gotrek Gurnisson.

I am very pleased with the Luther model from HeresyLab, although I would be more if it were made of white metal.Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz