piątek, 18 lutego 2022

Recenzja: Val´Zarius Lord of Fatality od MOM Miniaturas.
Reviews: Val´Zarius Lord of Fatality from MOM Miniaturas.

Dziś na łamach bloga DansE MacabrE przygotowałem dla Was recenzję modelu Val´Zarius Lord of Fatality od MOM Miniaturas.

Model był częścią przesyłki, którą otrzymałem po zakończonej sukcesem zbiórce MOM Miniaturas - Mercenaries na Kickstarter i został zapakowany w strunowy woreczek. Cała przesyłka była solidnie zabezpieczona przed uszkodzeniem, więc zakładam, że podobnie jest w przypadku indywidualnych przesyłek.

Wewnątrz opakowania znalazło się 8 elementów odlanego z szarej żywicy modelu oraz kwadratowa podstawka o wymiarach 40x40 mm.

Już na pierwszy rzut oka model Val´Zarius Lord of Fatality od Mom Miniaturas skojarzył mi się z Krwiopicami Khorna znanymi z uniwersum Warhammer Fantasy.

Na drugi rzut oka zauważyłem, że w odróżnieniu od większych demonów Khorna model nie posiada skrzydeł, a jedynie kościane wypustki, które jednak finalnie postanowiłem zastąpić błoniastymi skrzydłami.

Jakość odlewu jest dobra, część dość dobrze pasują do siebie, ale mimo wszystko trzeba poświęcić trochę czasu na usunięcie śladów pozostałych po procesie odlewania, a po sklejeniu wypełnić szczeliny masą plastyczną. Dodatkowo, z uwagi na rozmiary modelu sklejając użyłem pinów zrobionych ze spinacza biurowego.

Największe wady w recenzowanych modelu zauważyłem na podstawce, gdzie widoczne są ślady po pęcherzykach powietrza. Na szczęście występują na boku podstawki i łatwo będzie je zamaskować. Z kolei na ogonie widoczne są ślady przesunięcia formy, część z nich należy spiłować, a część wypełnić masą plastyczną.

W czasie rozgrywek Warheim FS model Val´Zarius Lord of Fatality będzie pełnił rolę Opętanego lub w roli Krwiopijcy Khorna pojawi się jako bohater niezależny.

Polecam.

Ostatnie zdjęcie pochodzi ze strony producenta, GDZIE znajdziecie więcej szczegółów.
Today on the pages of the blog DansE MacabrE I have prepared for you a review of the Val´Zarius Lord of Fatality miniatures produced by MOM Miniaturas.

The miniatures was part of the shipment I received a few years ago after the successful Mercenaries collection by MOM Miniaturas on the Kickstarter portal and was packed in a zip-up bag. The entire shipment was securely protected against damage, so I assume that it is the same for individual shipments.

Inside the package there are 8 elements of the miniatures cast from gray resin and a square base with dimensions of 40x40 mm.

At first glance, the Val´Zarius Lord of Fatality miniatures from Mom Miniaturas reminded me of Bloodthirster of Khorne known from the Warhammer Fantasy universe.

At a second glance, I noticed that, unlike the great demons of Khorne, the miniatures does not have wings, but only bone protrusions, which, however, I finally decided to replace with membranous wings.

The quality of the casting is good, the parts fit together fairly well, but you still need to spend some time removing any traces of the casting process, and after gluing, fill the gaps with plastic mass. Additionally, due to the size of the model, I used pins made of a paper clip when gluing it together.

I noticed the biggest flaws in the reviewed miniature on the stand, where traces of air bubbles are visible. Fortunately, they appear on the side of the bases and will be easy to disguise. On the other hand, traces of a mold shift are visible on the tail, some of them should be filed, and some filled with plastic mass.

During Warheim FS games, the Val´Zarius Lord of Fatality model will be the Possessed or Bloodthirster of Khorne as an NPC.

I recommend.

The last photo comes from the manufacturer's website, WHERE can you find more details. 


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz