piątek, 21 czerwca 2024

Recenzja: Barbarian Elite No 1 od Rotten Factory.
Reviews: Barbarian Elite No 1 from Rotten Factory.

Dziś w ramach piątkowych recenzji mam dla Was model z zestawu Barbarian Elite No 1 od Rotten Factory.

Zestaw, który był częścią większej przesyłki został umieszczony w 
przeźroczystym blisterze, zamkniętym firmową ulotka.

Model składa się z kilku odlanych w szarej żywicy części, które są dość dobrze spasowane, a po złożeniu przedstawiają chorobliwie otyłego, odzianego we fragmenty pancerza, uzbrojonego w tasak, dwugłowego wojownika.

Model utrzymany jest w charakterystycznym dla Rotten Factory stylu, a silne akcenty Nurgla sprawiają, że model bez kompleksów może stanąć w jednym szeregu z figurkami GW.

Jakość odlewu jest bardzo dobra, nie zauważyłem większych nadlewek czy śladów podziału formy lub błon pozostałych po procesie odlewania.

Sklejając model, w celu wzmocnienia łączenia i wypełnienia niewielkich szczelin, jeden z elementów pokryłem cienką warstwą masy modelarskiej, a drugi klejem cyjanokrylowym. Po zmieszania łączenie jest trwałe, a niewielkie szczeliny wypełnione.

Polecam!

Jeśli Rotten Factory wznowi kiedyś działalność, to więcej informacji znajdziecie na stronie sklepu.
Today, as part of Friday reviews, I have for you a miniatures from the Barbarian Elite No 1 set from Rotten Factory.

The set, which was part of a larger shipment, was placed in a transparent blister, closed with a company leaflet.

The miniatures consists of several parts cast in gray resin, which fit quite well, and when assembled, they depict a very morbidly obese, two-headed warrior, wearing fragments of armor and armed with a heavy cleaver.

The miniatures is kept in the style typical of Rotten Factory, and strong Nurgle accents mean that the model can easily stand in line with Games Workshop miniatures.

The quality of the casting is very good, I did not notice any larger sprues or traces of mold division or membranes remaining after the casting process.

When gluing the miniatures, in order to strengthen the connection and fill small gaps, I covered one of the elements with a thin layer of modeling clay and the other with cyanocrylate glue. After mixing, the connection is permanent and small gaps are filled.

I recommend!

If Rotten Factory ever resumes operations, more information can be found on the store's website.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz