piątek, 15 kwietnia 2022

Recenzja: Kaz´Ar Khan, Black Heart od MOM Miniaturas.
Reviews: Kaz´Ar Khan, Black Heart from MOM Miniaturas.

Dziś na łamach bloga DansE MacabrE przygotowałem dla Was recenzję modelu Kaz´Ar Khan, Black Heart od MOM Miniaturas.

Model był częścią przesyłki, którą otrzymałem po zakończonej sukcesem zbiórce MOM Miniaturas - Mercenaries na Kickstarter i został zapakowany w strunowy woreczek. Cała przesyłka była solidnie zabezpieczona przed uszkodzeniem, więc zakładam, że podobnie jest w przypadku indywidualnych przesyłek.

Wewnątrz opakowania znajduje się odlany z szarej żywicy dwuczęściowy model oraz kwadratowa podstawka o wymiarach 40x40 mm.

Model Kaz´Ar Khan, Black Heart wyraźnie inspirowany jest, jeśli nie samą postacią Archaona Wszechwybrańca, to przynajmniej grafikami Games Workshop przedstawiającymi Wojowników Chaosu.

Jakość odlewu jest średnia, głównie wynika to z kruchości żywicy z której został odlany model, widoczne są także liczne nadlewki, pozostałości po kanałach doprowadzających żywicę do formy oraz błony pozostałe po procesie odlewania. W trakcie wycinania modelu z wypraski złamałem prawą nogę modelu, która wymagała sklejenia.

W czasie rozgrywek Warheim FS model Kaz´Ar Khan, Black Heart może pełnić rolę dowódcy Grasantów Chaosu lub występować jako jedna z Postaci Dramatu, ale ja postanowiłem umieścić model na cokole i zrobić z niego pomnik, który stanie pośród ruin Mordheim.

Ostatnie zdjęcie pochodzi ze strony producenta, GDZIE znajdziecie więcej szczegółów.
Today on the pages of the blog DansE MacabrE I have prepared for you a review of the Kaz´Ar Khan, Black Heart miniatures produced by MOM Miniaturas.

The miniatures was part of the shipment I received a few years ago after the successful Mercenaries collection by MOM Miniaturas on the Kickstarter portal and was packed in a zip-up bag. The entire shipment was securely protected against damage, so I assume that it is the same for individual shipments.

Inside the box there is a two-piece miniatures made of gray resin and a square base measuring 40x40 mm.

The Kaz'Ar Khan, Black Heart miniatures is clearly inspired, if not by the model of Archaon Everchosen, then at least by Games Workshop artwork Warriors of Chaos.

The quality of the casting is average, mainly due to the brittleness of the resin from which the miniatures was cast, there are also many visible trimmings, remnants of channels supplying the resin to the mold and the films left over from the casting process. While cutting the model out of the frame, I broke the model's right leg, which required gluing.

During the Warheim FS game, the Kaz´Ar Khan, Black Heart miniatures, can act as the commander Marauders of Chaos or act as one of the Dramatis Personae, but I decided to put the model on a pedestal and make it a monument that will stand among the ruins of Mordheim.

The last photo comes from the manufacturer's website, WHERE can you find more details. 


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz