piątek, 25 sierpnia 2023

Recenzja: Cavalry Bundle – Amber Husaria 1 (ABS006) od Heresy Lab.
Review: Cavalry Bundle – Amber Husaria 1 (ABS006) from Heresy Lab.

Dziś mam dla Was recenzję modelu wchodzącego w skład zestawu Cavalry Bundle – Amber Husaria (ABS006) od Heresy Lab.

Będąc częścią większej, nie tak dobrze zabezpieczonej przesyłki, odlany z szarej żywicy (+1) częściowy model, został zapakowany w woreczek strunowy.

W tym wypadku w transporcie złamało się husarskie skrzydło, które na szczęście bez problemu udało się skleić.

Jakość odlewu, jest dobra, a błony pozostałe po procesie odlewania są łatwe do usunięcia, części są do siebie dobrze spasowane, choć jest kilka linii podziału formy, które trzeba było usunąć. W tym wypadku husarskie skrzydła udało się przykleić bez pinowania.

Model przedstawia uzbrojonego w szablę, bogato odzianego husarza, który szarżuje do walki w cieniu dużych husarskich skrzydeł.

Polecam.

Zapraszam także na stronę producenta gdzie znajdziecie więcej informacji.
Today I have for you a review of the miniatures included in the Cavalry Bundle – Amber Husaria (ABS006) from Heresy Lab.

Being part of a larger, but as it turned out, not very secure shipment, the 6 (+1) piece gray resin miniatures was packed in a string bag.

In this case, the hussar wing broke during the transport, which fortunately was easily glued together.

The quality of the casting is good, the films left over from the casting process are easy to remove, the parts fit together well, although there are a few mold parting lines that had to be removed. In this case, the hussar wings were glued without pinning.

The miniatures depicts a saber-wielding, richly dressed hussar charging into battle under the shadow of large hussar wings.

I recommend it.

I also invite you to the manufacturer's website where you will find more information.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz