poniedziałek, 26 maja 2014

Religie i wierzenia, część 2.

Organizacje świątynne
Na terenie Starego Świata istnieje niezliczona liczba świątyń i kapliczek poświęconych poszczególnym bóstwom. Nawet w najmniejszych osadach można znaleźć święte miejsca. Nie zawsze mają one formę budynków. Mogą to być jaskinie, strumienie lub jeziora, wolno stojące głazy, zagajniki albo ustawione na rozstajach posągi bóstw. Opiekują się nimi kapłani i nowicjusze z różnych kultów, oficjalnie uznawanych w Starym Świecie.

Należący do poszczególnych kultów kapłani są uważani za przedstawicieli bogów na ziemi i odgrywają znaczna rolę w życiu Starego Świata. Zajmują się pochówkami zmarłych, opiekują ziemią lub służą jako uzdrowiciele. Najczęściej nie odczuwają potrzeby, by aktywnie szukać nowych wyznawców, choć zdarzają się wędrowni kaznodzieje, którzy realizują swoje powołanie w nauczaniu i namawianiu do oddawania bogom większej czci. Każda ze Świątyń dysponuje znaczną władzą, zarówno duchową jak i świecką. Co prawda, niektórzy kapłani nawołują, by Świątynie przestały zajmować się polityką, ale ich śmiałe poglądy spotykają się z ostrą reakcją hierarchów i pobłażliwością ze strony zwykłych ludzi. Sigmar panuje w Niebiosach, a Prezbiterzy na ziemi - tak zwykle brzmi jedyna odpowiedź na podobne twierdzenia o potrzebie powrotu kapłanów do służby zwykłym ludziom.

Każdy kult posiada majątek, często dość znaczny, którym zarządza wedle własnego uznania. Choć poszczególne Świątynie różnią się poziomem władzy i bogactwa, można jednak znaleźć pewne cechy wspólne dla większości wyznawanych religii. Najważniejszą jest istnienie miejsc szczególnie ważnych dla poszczególnych kultów, czy świątyń i kapliczek poświęconych danemu bóstwu.

Świątynie
Świątynie to miejsca gdzie spotykają się wyznawcy określonego bóstwa. Jest to serce kultu i najważniejszy obiekt dla każdego wiernego. To tam odbywają się uroczystości, odprawia się nabożeństwa oraz składa ofiary, zgodnie z nakazami wiary.

Trudno wskazać typową świątynię, która posiadałaby styl lub cechy wspólne dla większości kultów. Istnieją świątynie starożytne i całkiem nowe, bogate i ubogie, ogromne i całkiem niewielkie. Nawet w obrębie jednego kultu poszczególne świątynie różnią się wystrojem i rozmiarami. Zwykle kształt budynku podyktowany jest przez religijne przykazania danego bóstwa. Świątynie to najczęściej spore budynki, zbudowane z cegieł lub kamieni. Często wieńczą je różnego rodzaju wieże i dzwonnice.

W wielkich miastach zazwyczaj można znaleźć więcej niż jedną świątynie danego bóstwa. W stolicach imperialnych prowincji stoją świątynie wszystkich ważniejszych bogów. Główna świątynia bóstwa to zwykle największa i najbardziej okazała budowla w mieście. Służy w niej istna armia kapłanów o różnym stopniu wtajemniczenia. Jej skarbów i bezpieczeństwa strzegą rycerze zakonni, w skryptoriach i bibliotekach pracują skrybowie, a wszędzie kręci się mrowie przeróżnych pomocników świeckich i nowicjuszy. Natomiast świątynia wzniesiona w odległej osadzie może być niewielkim budynkiem doglądanym przez jednego kapłana lub zwykłego nowicjusza.

W świątyniach i kaplicach przechowywane są wartościowe przedmioty - ofiary składane przez wyznawców, ikony, relikwie i inne świętości, uważane za własność bóstwa. Każdy, kto dopuszcza się świętokradztwa lub zbezczeszczenia relikwii, naraża się nie tylko na wrogość ze strony kapłanów, ale może też ściągnąć na siebie boski gniew 

Kapliczki
Kapliczki to powszechny widok na bezdrożach Starego Świata. Większość z nich to wolno stojące budynki, wznoszone przez mieszkańców wioski lub dzielnicy miasta, a także przez członków gildii lub innej organizacji. W nich też składa się ofiary i odprawia nabożeństwa ku czci bóstwa lub modli się o przebłaganie jego gniewu. Kapliczka to najczęściej niewielki ołtarz przykryty kamiennym lub drewnianym dachem. Na ołtarzu umieszcza się symbol bóstwa i odpowiednie inskrypcje.

Kapliczki są regularnie odwiedzane przez wiernych, którzy mieszkają zbyt daleko by modlić się w świątyni. Często to oni opiekują się kapliczkami i są odpowiedzialni za ich stan. Powszechnym zwyczajem jest, by po skończonym nabożeństwie, każdy wierny składał drobną ofiarę na rzecz bóstwa i utrzymanie świętego przybytku.

Przydrożne kapliczki są poświęcone pomniejszym bóstwom - patronom poszczególnych dziedzin rzemiosła lub dobrym duchom, które opiekują się wioską, pobliską rzeką albo górą.
cdn.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz