poniedziałek, 19 maja 2014

Religie i wierzenia, część 1.

Gdy dmie mroźny północny wiatr i wyją wilki,
gdy ostrze twej broni uderza w ostrze wroga
- wtedy masz pewność, że Ulryk jest z tobą.
- Skaarg Fiordsson, kapłan Ulryka

Mieszkańcy Starego Świata i bogowie
Liczne przesądy i wierzenia to część życia mieszkańców Starego Świata. Życie ludzi jest krótkie, często naznaczone przemocą i zwykle nie ma wielkiej wartości. Bogowie oferują odrobinę nadziei w świecie ogarniętym przez ciemność, nieustanną wojnę i strach. Mieszkańcy Starego Świata we wszystkim dostrzegają dzieło bogów oraz przeciwstawne dążenia niszczycielskim mocy Chaosu. Wierzą, że nic nie dzieje się przypadkowo, a więc także sukces w życiu jest uzależniony od okazywania bogom należytego szacunku. Dotyczy to wszystkich bogów, także patronów innych miast, innych kultur, a nawet bogów Chaosu. Wszyscy bogowie - nawet ci najbardziej odpychający i najgorsi - władają potężnymi mocami i lekceważenie ich jest prostą drogą do ściągnięcia nieszczęścia - nie tylko na siebie, ale także na wszystkich wokół. Potęgę Niebios lekceważą tylko głupcy i najbardziej zatwardziali heretycy.

Bogowie wywierają wpływ na niemal wszystkie dziedziny codziennego życia ludzi. Każdy mieszkaniec Starego Świata odwiedza wiele świątyń i modli się do wielu bogów. Rzadko jednak zdarzają się ludzie wyjątkowo pobożni, którzy regularnie składają dary wszystkim bogom. Jeszcze rzadsze są przypadki, gdy ktoś szczególną czcią obdarza tylko jednego boga. Tacy ludzie zwykle zostają kapłanami.

Ludzie, którzy wzywają boskiej łaski, wierzą że Niebiosa ześlą im błogosławieństwo i uchronią od krzywd. Jednak bogowie bywają kapryśni. W ich postępowaniu i nastawieniu do śmiertelników trudno szukać logiki czy nawet konsekwencji. Równie często obdarzają wyznawców błogosławieństwami, jak zsyłają na nich plagi i nieszczęścia. Z tego powodu wiara w bóstwa to połączenie strachu i uwielbienia. Czasami odpowiedź na żarliwe modły okazuje się najgorszą rzeczą, jak może przytrafić się modlącemu.

Ależ skąd! W życiu nie dokonałbym tego, co potrafią nasi kapłani. Nie prowadzę świątobliwego życia i wątpię, czy Sigmar wysłuchałby moich modlitw. Znaczy się, rzecz jasna chodzę do świątyni i składam ofiarę przed każdą podróżą, ale piję za dużo wina i spotykam zbyt wiele kobiet, jeśli wiecie, co mam na myśli. A skoro mnie pytacie, to uważam, że należy oddać bogom tyle czci, ile potrzeba, żeby pozwolili nam żyć dostatnio i ani trochę więcej, bo jeszcze się nami zainteresują. A mnie ani się śni wstępować do klasztoru.
 - opinia bogatego żaka uniwersytetu w Talabheim, wygłoszona w gronie młodych szlachciców.

Wiara i strach przed bogami to uczucie wspólne dla większości mieszkańców Starego Świata. Zarówno w wielkich miastach, jak i najbardziej odległych wioskach, ludzie opowiadają te same legendy i uczestniczą w podobnych obrzędach. Oprócz oficjalnie uznawanych religii, istnieją także inne, bardziej mroczne i tajemnicze kulty, które wyznają wiarę w Mroczne Bóstwa. Przynależność do nich jest zwykle karana śmiercią na stosie, poprzedzoną długimi i wyjątkowo okrutnymi torturami. Bogowie Chaosu sprowadzają śmierć i sieją niezgodę. Istnieje wiele takich heretyckich stowarzyszeń i pomimo zapewnień ludzi piastujących wysokie stanowiska stanowią one nieodłączny element życia w Starym Świecie.

W dawnych czasach przodkowie obecnych mieszkańców Starego Świata czcili zupełnie inne bóstwa. oddawano wówczas cześć siłom natury, duchom przodków, a nawet bóstwom obcych ras. W miarę upływu czasu niektórzy z dawnych bogów popadli w zapomnienie, wchłonięci przez bardziej popularne kulty. Do nowych religii przyciągały wiernych płomienne przemowy charyzmatycznych kaznodziejów i splendor bogatych świątyń. Wiele z pierwszych bóstw Starego Świata przetrwało jedynie w nazwie jednego z wcieleń bardziej popularnych bogów. Inne pozostały w pamięci ludowej jako pomniejsze bożki i miejscowe duchy, nieznane poza konkretnym rejonem kontynentu, ale nadal czczone w ograniczony sposób przez lokalną ludność.

Bogowie wysłuchują modlitw ludzi pobożnych 
i karzą wszystkich innych, a kapłani są 
pobożniejsi od nas wszystkich.
- stary Hob, wieśniak z Averlandu

Pomniejsze bóstwa
Do panteonu Starego Świata, oprócz głównych bogów, należy wielu bogów pomniejszych. Są to przeważnie bóstwa opiekuńcze miast, wiosek i gildii. Niektóre z nich są faktycznie odrębnymi bóstwami, inne stanowią lokalne, szczególne wcielenia szerzej znanych bogów, noszących tylko inne imiona i tytułu. Nie są to kulty w prawdziwym znaczeniu tego słowa, a ich wpływy mogą być ograniczone do jakiegoś szczególnego miejsca czy obszaru.

Większość dużych miast i miasteczek ma swojego własnego boga-patrona. Również niektóre z pomniejszych bóstw, mniej lub bardziej uniwersalne, mogą posiadać wiele świątyń, w których czci się różnych bogów, zarówno obcych, jak i miejscowych. Wciąż buduje się nowe domy boże, a nowe, nieznane dotąd kulty wciąż napływają z bardziej odległych części Starego Świata, czasem nawet z krain, leżących gdzieś, poza horyzontem. Niektóre nowe kulty stają się modne tylko na pewien czas, potem są wypierane przez nowe bóstwa, natomiast inne zakorzeniają się, stając się częścią religijnego życia danego obszaru. Typowymi przykładami mogą być Bögenauer, bóg miasta Bögenhafen, i Handrich, Bóstwo Kupców i Handlu. Bogowie do nich podobni nie mają własnych kapłanów, w zamian polegają na kapłanach innych, powiązanych kultów lub czynią pożytek z wiernych - w przypadku Bögenauera z rajców miejskich, a członków gildii kupieckiej w przypadku Handricha.
cdn.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz