środa, 18 listopada 2015

Ulepszenia machin wojennych, nowe zasady do Warheim FS.

QC w swoim ostatnim raporcie bitewnym pokazał nam, że machiny wojenne są w czasie rozgrywek w Warheim FS mocno niedoceniane i mało kto kupuje zaprzęgi/rydwany/żyrokoptery do swojej drużyny.

A szkoda.

Bo to i modelarsko można się wyżyć i przeciwnika pognębić.

U nas machinami zdarza nam się grać dość często, a gra z użyciem rydwanu wymusza wymyślenie nowych taktyk i szukania schronienia na piętrach, kombinowania jak by tu wraży pojazd uszkodzić i samemu łupy zdobyć.


Skończyłam wersję 1.0 zasad ulepszenia pojazdów. Poniżej możecie zapoznać się z efektami mojej pracy.

Zasady w wersji PDF dostępne są także na scribd.com.

Przy okazji zmieni się nieco brzmienie zasady machina wojenna:
Modele ze zdolnością specjalną MACHINA WOJENNA podlegają następującym zasadom:- Machiny wojenne podlegają zasadzie specjalnej ŁATWOPALNY.- Naprawa i konserwacja MACHIN WOJENNYCH wymagają sporych nakładów finansowych. W grze odzwierciedla to zasada, zgodnie z którą w trakcie sekwencji po potyczce, na potrzeby zasad sprzedaży Łupów! model MACHINY WOJENNEJ liczony jest podwójnie.- Wytrzymała konstrukcja zapewnia MACHINIE WOJENNEJ Ochronę Pancerza na 3+. Ponadto, w przypadku pojazdów dzięki solidnej konstrukcji modele woźnicy i pasażerów otrzymują premię +2 do Ochrony Pancerza lub otrzymują Ochronę Pancerza na 5+ jeśli nie posiadają PANCERZA.- Model MACHINY WOJENNEJ podlega działaniu zaklęć i efektom magicznym skierowanym właśnie przeciwko machinom wojennym.- Stronnicy podlegający zasadzie specjalnej MACHINA WOJENNA nigdy nie zdobywają doświadczenia.
Z kolei zasady ulepszeń wyglądają następująco:

Ulepszenia machin wojennych:
Rydwany i powozy towarzyszące kompanii zapewniają zarówno komfort podróżowania jak i są widocznym znakiem zamożności zbrojnej drużyny. W trakcie rekrutacji kompanii DOWÓDCA może wyposażyć swoją drużynę w podstawowy model MACHINY WOJENNEJ. Z czasem zamożne drużyny mogą doposażyć użytkowane pojazdy dostosowując je do własnych potrzeb i wymagań pola bitwy.

DOWÓDCA może kupować kolejne ulepszenia dla MACHIN WOJENNYCH zgodnie z zasadami podanymi na początku ROZDZIAŁU XV: EKWIPUNEK, jednak każde ulepszenie w jakie zostanie wyposażona MACHINA WOJENNA będzie zmniejszać ŁADOWNOŚĆ pojazdu.

Zgodnie z zasadami podanymi w ROZDZIALE XIX: RYDWANY & POWOZY RYDWANY mogą przewozić woźnicę i do 2 pasażerów wielkości człowieka lub mniejszych, a POWOZY do 7 pasażerów wielkości człowieka lub mniejszych (na MACHINĘ WOJENNĄ nie może zatem wejść model na podstawce 40x40 mm i większej) lub odpowiednio do 2 lub do 7 SKRZYŃ ŁADUNKU, zaś każde ulepszenie zmniejsza maksymalną ilość przewożonych pasażerów i SKRZYŃ ŁADUNKU o -1.

RYDWAN może zostać wyposażony w 2 ulepszenia, zaś POWÓZ można ulepszać aż 5 razy. 

Beczkowóz:
Beczkowozy, zwane na południu Imperium cysternami towarzyszą zwykle oddziałom zawodowych żołnierzy i najemników. Zwykle zbrojni wożą w solidnych, dębowych beczkach zapasy piwa lecz zdarza się, że zamożniejsze kompanie wyposażone są w cysterny wypełnione mocną, kislevską wódką.

UWAGI: Modele służące w drużynie, która posiada wypełniony wódką beczkowóz, w trakcie potyczki mogą przerzucić nieudany test STRACHU i GROZY. Wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Ponadto, modele automatycznie zdają testy SAM W WALCE.
CENA: 25+2K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 6.

Dodatkowe zwierzęta pociągowe:
Doświadczeni woźnice doskonale zdają sobie sprawę, że zwierzęta pociągowe zaprzęgnięte w przeciążony pojazd szybko się zmęczą, a podróż znacznie się wydłuży. Dlatego bogaci drużynnicy często wyposażają machiny wojenne w dodatkową parę zwierząt pociągowych słusznie rozumując, że cztery konie zmęczą się później niż dwa.

UWAGI: Woźnica powożący machiną wojenną zaprzęgniętą w dodatkowe ZWIERZĘTA POCIĄGOWE może zignorować kary do SZYBKOŚCI wynikające z obciążenia pojazdu (zobacz paragraf RUCH RYDWANÓW & POWOZÓW w ROZDZIALE XIX: RYDWANY & POWOZY).
CENA: 30+3K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 7.

Kuchnia polowa:
Dobrzy dowódcy wiedzą, że na polu bitwy jedzenie, a zwłaszcza dobre jedzenie, często ma większe znaczenie dla morale wojowników niż obietnica żołdu czy łupów. Kompanie, które mają na swoim wyposażeniu kuchnię polową zwykle nie narzekają na brak nowych ochotników, a walczący w szeregach drużyny wojownicy zwykle chętniej stają do walki z wrogiem czyhającym na przygotowywany w kotle obiad.

UWAGI: Limit modeli kompanii, której DOWÓDCA posiada kuchnię polową zostaje zwiększony o +1 (należy jednocześnie zauważyć, że liczba modeli w kompanii nie może przekroczyć 20 postaci).
CENA: 30+3K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 7.

Kufer Mocy:
Zdarza się, że magowie walczący w szeregach zamożnych kompanii otrzymują do dyspozycji pojazdy wyposażone w kufer moce. Podobno ta bogato zdobiona, okuta pasami ołowiu skrzynia zdolna jest uwięzić w swoim wnętrzu Wiatry Magii z których czarownicy splatają swe zaklęcia.

UWAGI: Na koniec każdej fazy magii (własnej i przeciwnika), MAG może pobrać maksymalnie trzy niewykorzystane Kostki Mocy/Rozproszenia i przechować je w Kufrze Mocy. Na początku następnej fazy magii (własnej i przeciwnika) należy wykonać rzut K6. Jeżeli wynik rzutu jest równy bądź większy od liczby przechowywanych Kostek Mocy/Rozproszenia, bohater może dodać je do puli Kostek Mocy/Rozproszenia. Kostki przepadają, jeżeli rezultat rzutu jest mniejszy niż liczba przechowywanych kostek.
CENA: 40+3K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 11.

Ostrza na kołach (tylko rydwan):
Długie kosy zamontowane na kołach rydwanu znacznie zwiększają skuteczność bojową pojazdu, a woźnica powożący machiną wojenną może niczym żniwiarz żnąc zastępy swych wrogów.

UWAGI: W przypadku, gdy pojazd wyposażony jest w ostrza na kołach, SIŁA trafienia MACHINY WOJENNEJ podnosi się o +1.
CENA: 20+K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 6.

Pancerny:
Okuta stalowymi pasami i żelaznymi ćwiekami machina wojenna zmienia się w prawdziwą twierdzę, która dla wrogów jest równie trudna do zdobycia jak wzniesiony z kamienia bastion.

UWAGI: Pancerna konstrukcja zapewnia machinie wojennej Ochronę Pancerza na 3+. Ponadto, dzięki solidnej konstrukcji modele woźnicy i pasażerów otrzymują premię +3 do Ochrony Pancerza lub otrzymują Ochronę Pancerza na 4+ jeśli nie posiadają PANCERZA.
CENA: 40+3K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 9.

Relikwiarz:
Większość wojowników przemierzających bezdroża Starego Świata to ludzie przesądni i wierzący, którzy często zawierzają swój los bogom, a pocieszenia szukają w świętych pieczęciach, pergaminach i symbolach swych patronów. W Imperium niemal wszyscy żołnierze noszą przy sobie różnego rodzaju talizmany, a bogatsze i bardziej wierzące kompanie umieszczają relikwie także na towarzyszących oddziałom machinom wojennym zmieniając je w jeżdżące relikwiarze. 

UWAGI: Święte pieczęcie, symbole bogów Starego Świata i pergaminy na których wypisano tajemne wersety skutecznie chronią Relikwiarz przed wrogą magią. Powóz oraz wszystkie modele znajdujące się na pokładzie Relikwiarza otrzymują ODPORNOŚĆ NA MAGIĘ (2).
CENA: 50+3K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 10.

Skarbonka:
Popularna wśród poborców podatkowych i zamożnych kupców skarbonka to solidnie wykonany pojazd w który wbudowano okutą stalą masywną skrzynię wyposażoną w dobrej jakości zamek. Podobno część skarbonek uzbrojona jest także w śmiertelne pułapki, które mają dodatkowo chronić kosztowności przed niepowołanymi rękami

UWAGI: Kompania wyposażona w skarbonkę cieszy się sporym bogactwem i szczęściem. Po zakończeniu rozgrywki, jeśli skarbonka nie została Wyłączona z akcji!, w trakcie sekwencji po potyczce, na potrzeby zasad sprzedaży Łupów! kompania traktowana jest tak jakby sprzedała jedną część Łupu! więcej, niż ma to faktycznie miejsce.
CENA: 50+3K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 11.

Stanowisko strzeleckie (tylko powóz):
Te kompanie, w szeregach których służą strzelcy często posiadają na wyposażeniu powozy wyposażone w stanowiska strzeleckie, które zwykle znajdują się na dachu pojazdu lub w specjalnie wybudowanych w tym celu wieżyczkach. Znajdujący się na podwyższeniu strzelec dysponuje znacznie lepszym polem widzenia niż inni pasażerowie powozu i może razić ze swej broni kryjących się na tyłach wrogich oddziałów przeciwników.

UWAGI: Wybrany przez gracza model bohatera, który przebywa wewnątrz machiny wojennej otrzymuje w fazie strzelania modyfikator +1 do testu trafienia, zasięg broni dystansowej zostaje zwiększony o +6”, a sam oręż zyskuje cechę STRZELEC WYBOROWY. Ponadto, bohater który zajmuje stanowisko strzeleckie, może potroić zasięg w jakim wykrywa ukryte modele.
CENA: 25+2K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 10.

Szpital polowy (tylko powóz):
W trakcie działań wojennych wyposażony w narzędzia chirurgiczne oraz zapas medykamentów jeżdżący na kołach szpital polowy może stanowić o przeżyciu doświadczonych wojowników, którzy bez odpowiedniego zaopatrzenia mogliby zginąć w wyniku odniesionych ran. A mądry dowódca wie, że jeden wiarus jest wart wielokrotnie więcej niż pół tuzina rekrutów.

UWAGI: Dzięki specjalistycznemu wyposażeniu, które została umieszczone na machinie wojennej ranni bohaterowie i stronnicy bardzo szybko dochodzą do zdrowia. Jeżeli szpital polowy brał udział w rozgrywce, a w trakcie sekwencji po potyczce nie wykonywał rzutu na TABELĘ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ to w trakcie rozgrywania bieżącej sekwencji po potyczce można przerzucić wynik MARTWY, WIELOKROTNIE ZRANIONY, RANA NOGI, RANA RĘKI, STRZASKANA NOGA, RANA KLATKI PIERSIOWEJ, OŚLEPIONY, STARE WOJENNE RANY, USZKODZENIE UKŁADU NERWOWEGO, RANA DŁONI, GŁĘBOKIE RANY w rzucie na TABELĘ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ dla jednego dowolnego Wyłączonego z akcji! bohatera lub stronnika, wynik drugiego rzutu jest ostateczny.
CENA: 40+3K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 10.

Wzmocniona konstrukcja:
Doświadczeni w bojach dowódcy gotowi są zapłacić dodatkowych złotem za to, by machiny wojenne wykonane zostały z lepszych i trwalszych materiałów. Doskonale bowiem zdają sobie sprawę, że w trakcie kampanii nieliche trudności może sprawić odkupienie zniszczonego rydwanu lub powozu.

UWAGI: Machina wojenna o wzmocnionej konstrukcji, która została Wyłączona z akcji zostaje bezpowrotnie zniszczona, jeśli w czasie rzutu K6 na poważne obrażenia, na kostce wypadnie wynik 1. Wynik 2, 3 lub 4 oznacza, że uszkodzenia są na tyle poważne, że ich naprawa zajmie trochę czasu a machina opuszcza kolejną potyczkę, zaś wynik 5+ oznacza, że  uszkodzenia były powierzchowne i machina jest gotowa do następnej rozgrywki.
CENA: 40+3K6 zk; DOSTĘPNOŚĆ: 9.


Co sądzicie? Macie swoje propozycje ulepszeń?

I to wszystko na dzisiaj. Jeśli szanownemu państwu-draństwu spodobał się wpis i chcecie mi zrobić dobrze to udostępniajcie post oraz zostawcie po sobie ślad klikając na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz