czwartek, 30 czerwca 2016

Podsumowanie miesiąca. Czerwiec./Summary of the month. June.

czerwcu na łamach bloga Danse Macabre opublikowałem 32 wpisy, a więc nieco więcej w 2015 roku.

Najważniejszym wpisem opublikowanym w czerwcu na łamach bloga jest relacja z turnieju Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów.

Odnośniki do relacji z wszystkich turniejów znajdziecie TUTAJ.

Ponadto wraz z Maniexem z Maniexite przygotowaliśmy dla was w ramach cyklu Między Młotem a Kowadłem... wywiad z Inkubem, który na co dzień prowadzi bloga Wojna w miniaturze

Odnośniki do wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.

czerwcu na blogu opublikowałem cztery inboxy w których przybliżyłem wam zawartość zestawów Ghoul King - Gurthrop od Dark Art StudiosWulfland Captain od BlackChapel MiniaturesGnaws od Kromlech oraz Camp Basing Kit od HQResin.

Wziąłem także udział w #22 edycji FKB, której gospodarzem jest Samhain z bloga Barak Varr, a tematem przewodnim był Święty Graal.

A także zaprezentowałem nagrody ufundowane przez sponsorów czerwcowego turnieju Warheim FS, czyli BlackChapel MiniaturesGameZone Miniatures i Werewoolf Miniatures,  White Knight's Miniature Imperium.

Udostępniłem także wpisy przybliżające kulisy polityki Imperium:  Rada Najwyższa, Prowincje oraz Imperialni elektorzy i Miasta

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.

Ponadto przeprowadziłem drobne naprawy pomnika Magnusa Pobożnego i Fontanny oraz naprawiłem poobijane modele Łowców czarownic.

A także zakończyłem malowanie modeli Orków, TUTAJ możecie obejrzeć jak pomalowałem rdzę, a skończone figurki Zielonoskórych dostępne są TUTAJ oraz TUTAJ i TUTAJ.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#273#274 oraz #275 i #276) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#172#173#174 oraz #175) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Na blogu pojawiły się TUTAJ i TUTAJ także kolejne wpisy z cyklu Muzycznie.
In June on my blog Danse Macabre I posted 32 entries, which is slightly more as in 2015.

The most important entry that I published in June in the pages of the blog is the relationship of the tournament Warheim FS - Laughter of the Dark Gods.


Links to the relationship of all tournaments you can find HERE.

Together with Maniex from Maniexite prepared for you in the series Between a rock and a hard place... interview with an Inkub, who writes the blog Wojna w miniaturze.


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.

In June I published on the blog four inbox where I showed you the contents of sets Ghoul King - Gurthrop from Dark Art Studios, Wulfland Captain from BlackChapel Miniatures, Gnaws from Kromlech and Camp Basing Kit from HQResin.


I took part in edition #22 of MBC, hosted by Samhain from blog Barak Varr, and the theme was the Holy Grail.


And I presented prizes funded by the sponsors of the June tournament Warheim FS, that is BlackChapel Miniatures and GameZone Miniatures and Werewoolf Miniatures and  White Knight's Miniature Imperium.


Also provided some entries approximating backstage politics of the Empire: Rada NajwyższaProwincje and Imperialni elektorzy and Miasta


I remind you that all the entries published so far fluffowe (in Polish) are available in the reading room.

I made small repairs the Monument of Magnus the Pious and Fountains and repaired battered models Witch hunters.


I finished the painting models Orcs, HERE you can watch as paint rust and finished figurines Greenskins are available HERE and HERE and HERE.

And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#273#274 and #275 and #276), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#172#173#174 and #175), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs.


On the blog HERE and HERE I posted additional entries in the series Musically.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście Danse Macabre blisko 28k razy, a wśród najczęściej czytanych postów w czerwcu, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazł się archiwalny wpis przypomniany na portalach społecznościowych w ramach cyklu Blast from the past: Brama z kratą. Wersja 2.0 oraz aktualne wpisy Śmiech Mrocznych Bogów! - Turniej Warheim FS w klubie Inny Wymiar w Katowicach - Relacja z turnieju i Łowcy czarownic - odświeżenie.

Na dzień 30062016 blog posiada 218 obserwatorów i 952 polubień na FB oraz 1810 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog Danse Macabre near 28k times, and among the most read posts in June, except during the last sections Chosen of the weekArchival records were reminded of social networks in the series Blast from the past: Brama z kratą. Wersja 2.0 and current entries Laughter of the Dark Gods! - Tournament Warheim FS in the club Inny Wymiar in Katowice - Report from tournament i Witch hunter - refresh.

As at the date 30062016 blog has 218 followers and 952 like it! on Facebook and in 1810 published posts.


***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz