środa, 29 czerwca 2016

Galeria: Łowcy czarownic.
Gallery: Witch hunter.

Łowcy czarownic to jedna z moich ulubionych kompanii w Warheim FS. Choć Sigmaryci nie mogą wynająć Ogra, mają ograniczony dostęp do magicznych przedmiotów, jest ich mało i za wszystko płacą więcej, to mają kilka dużych plusów.

Pierwszy to dwóch duchownych, którzy przy odrobinie szczęścia w trakcie kampanii mogą mieć dostęp do modlitwy pozwalającej na przerzut ochrony pancerza i ochrony magicznej.

Drugi to dostęp do pistoletów pojedynkowych i pancerza.

Trzeci tanie psy bojowe...

Ale ja dziś nie o tym. Być może pamiętacie, że łowcy czarownic to jedna z moich pierwszych kompanii, a na pewno najczęściej przewożona. Z biegiem lat modele poobijały się, a farba w kilku miejscach się starła. W związku z tym postanowiłem nieco odświeżyć figurki i naprawić uszkodzenia.

I oto znów łowcy czarownic mogą cieszyć się zasłużoną chwałą!
Witch hunters is one of my favorite companies to Warheim FS. Although Sigmarines can not hire Ogre and have limited access to magical items, a they are few and for all they must pay more, but also they have several big advantages.

The first is the two priests, who with luck during the campaign may have access to the prayer allowing the reroll armor save and ward save.

The second reason is access to the dueling pistols and armor.

And third  is cheap dogs...

But today I do not want to write about it. You may remember that the witch hunters are one of my first company, and certainly the most commonly transported. Over the years, models damaged, and the paint at several sites wiped out. Therefore, I decided to freshen up a miniatures and repair the damage.

And here again, the witch hunters can enjoy a well-deserved glory!


A więcej zdjęć łowców czarownic znajdziecie TUTAJ. A more pictures of witch hunters you found HERE.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.
Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz