piątek, 24 czerwca 2016

Recenzja: Camp Basing Kit od HQResin.
Reviews: Camp Basing Kit from HQResin.

Witam was w ten upalny, duszny wieczór... Jeśli też macie dość dusznego miasta, to zapraszam was nad jezioro. A jeśli macie zamiar wyjechać, to pamiętajcie o przygotowaniu obozowiska...

...dzisiaj mam dla was relację z rozpakowania zestawu Camp Basing Kit od HQResin, który można nabyć w sklepie Hexy.

Część elementów obozowiska otrzymałem zamknięte w woreczkach strunowych, które wraz z innymi zestawami zapakowane zostały w solidne kartonowe pudełko. Pełny zestaw możecie zobaczyć na stronie sklepu Hexy oraz na ostatnich zdjęciu niniejszej recenzji.

Po rozpakowaniu umyłem żywiczne elementy w ciepłem wodzie z mydłem, przy okazji starą szczoteczką do zębów usunąłem kilka błon pozostałych po odlewie. Malując elementy ciemnym washem zauważyłem, że na jednym z posłań widoczne są odciski palców rzeźbiarza. Ponadto, podstawa elementów wymaga spiłowania lekko wystających elementów i nierówności.

Camp Basing Kit to ciekawy zestaw żywicznych elementów reprezentujących obozowisko. Producent podaje, iż zestaw Camp Basing Kit został wykonany w skali 28 mm lecz moim zdaniem elementy mogłyby być nieco większe. Obozowisko, choć samo sobie jest świetne, to dużo lepiej prezentuje się w otoczeniu niższych modeli, takich jak na przykład widoczne na zdjęciach Gnoblary.

Poszczególne elementy obozowiska zamierzam umieścić na podstawkach, a po pomalowaniu wykorzystywać w trakcie rozgrywek w Warheim FS.


A jeśli interesują was inne produkty, które można nabyć w sklepie Hexy to przeczytajcie recenzje wybranych produktów, które zostały opublikowanie między innymi na blogach Black Grom Studio oraz Wojna w miniaturze.
I welcome you in this hot, stuffy evening ... If you have a fairly stuffy city, I invite you to the lake. And if you are going to leave, it is remember the preparation camp...

...today I have for you a relationship with unpacking boxes with Camp Basing Kit from HQResin, which can be purchased in the store Hexy.

Some elements camp received closed string bags, which together with the other sets were packed in a sturdy cardboard box. The full set can see at the store Hexy and recent picture of this review.

After unpacking, I washed the resin components in warm, soapy water, by the way an old toothbrush removed several membranes remaining after casting. Painting the elements of dark wash, I noticed that one of the missions of visible fingerprints of a sculptor. In addition, the base elements required polish up slightly protruding parts and inequality.

Camp Basing Kit is an interesting set of resin components representing the encampment. The manufacturer says that the set of Camp Basing Kit was made on a scale of 28 mm, but in my opinion, elements could be a bit bigger. Camp, although run itself is great, it is much better presents itself surrounded by lower models, such as Gnoblar seen in the pictures.

The individual elements of the camp I'm going to put on the stands, painting and used during games in Warheim FS.

And if you are interested in other products, which can be purchased in the store Hexy are read reviews of selected products, which has been publishing among other blog Black Grom Studio and Wojna w miniaturze.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz