niedziela, 26 czerwca 2016

Zebrane z tygodnia #276/Chosen from the week #276

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #276 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #276 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre pokazałem wam nagrody ufundowane przez White Knight's Miniature Imperium, które można było wygrać 11 czerwca na turnieju Warheim FS oraz udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Natomiast Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze opublikował tłumaczenie wywiadu przeprowadzonego z Philem Lewisem przez Orlygga z Realm of Chaos 80s.
 • Ponadto na Danse Macabre zamieściłem relację z turnieju Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów, który odbył się 11 czerwca w Katowicach.
 • Last week on pages of the blog Danse Macabre showed you the prizes funded by White Knight's Miniature Imperium, which could win the tournament on June 11 Warheim FS and has provided another entry approximates the backstage politics of the Empire the reign of Karl Franz. (PL/ENG)
 • Inkub on his blog Wojna w miniaturze published a translation of an interview with Phil Lewis by Orlygg from the Realm of Chaos 80s. (PL)
 • On Danse Macabre posted the relationship with the tournament Warheim FS - Laughter of the Dark Gods, which took place on June 11 in Katowice. (PL/ENG)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Dave na swoim blogu Wargaming Tradecraft udostępnił poradnik w którym krok po kroku pokazał swój pomysł na malowanie włosów.
 • Zaś na łamach bloga Domus project dostępny jest poradnik z którego możecie dowiedzieć się jak samodzielnie zrobić miniaturowe cegły.
 • Natomiast Morback na łamach bloga Le Blog de Kouzes opublikował poradnik w którym przedstawił kolejne etapy malowania modelu Blood Warriors.
 • Dave on his blog Wargaming Tradecraft released a guide in which the step-by-step showed his idea to paint hair. (ENG)
 • On the blog Domus project you can read the tutorial on how to make by yourself a miniature bricks. (ENG)
 • And Morback on Le Blog de Kouzes released tutorial about painting step-by-step model Blood Warriors. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Arbal na łamach Coloured Dust opublikował recenzję popiersia Harald od Heroes and Villains Miniatures.
 • Pablo na blog de Pablo El Marques otworzył pudełko z modelem Asharah od Raging Heroes.
 • Ponadto w minionym tygodniu na łamach bloga Danse Macabre zaprezentowałem wam zestaw Camp Basing Kit od HQResin.
 • Arbal on the pages Coloured Dust published review Harald busts of Heroes and Villains Miniatures. (PL/ENG)
 • A Pablo on the pages blog de Pablo El Marques opened the box with the model Asharah from Raging Heroes. (ESP)
 • Last week on the blog Danse Macabre I present to you a set of Camp Basing Kit from HQResin. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #22 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Danse Macabre oraz shadow grey i Sobie maluję.
 • Piotr na blogu Fanboj i Życie napisał post o ludzkich supermocach.
 • Z kolei KorNat udostępnił na swoim blogu PinAtWar trzy sztandary, które można wykorzystać w skali 28 mm.
 • Entries published within the #22 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Danse Macabre and shadow grey and Sobie maluję. (PL/ENG)
 • Piotr on the blog Fanboj i Życie wrote a post about human superpowers. (PL)
 • And KorNat made available on his blog PinAtWar three banners that can be used to scale 28 mm. (PL/ENG)

Model tygodnia   |   Miniature of the week

Aenur, the Sword of Twilight painted by Anna Shestakova.
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz