niedziela, 5 czerwca 2016

Zebrane z tygodnia #273/Chosen of the week #273

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #273 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen of the week, this cycle appears on the blog since #273 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na Danse Macabre pokazałem wam nagrody ufundowane przez GameZone, które będzie można wygrać w czerwcu na turnieju Warheim FS oraz udostępniłem kolejny wpis przybliżający kulisy polityki Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Natomiast Inkub na swoim blogu Wojna w miniaturze opublikował tłumaczenie wywiadu przeprowadzonego z Kevinem Adamsem przez Orlygga Realm of Chaos 80s.
 • A Pafnucy na łamach PafHammera udostępnił wpisy O prowadzeniu złym słów kilka i 96-00 i prawa Murphiego, czyli o szczęściu.

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Volomir na swojej stronie volomir.com zamieścił krótki poradnik poświęcony mokrej palecie.
 • Natomiast Garfy na Tale of Painters zamieścił film zawierający wprowadzenie do aerografu.
 • A na Massive Voodoo dostępny jest tutorial w którym krok po kroku możecie obejrzeć kolejne etapy malowania modelu Dino, the Lone Wolf od Mproyec.
 • Volomir on your website volomir.com posted a brief guide on a wet pallet. (ENG)
 • Garfy on Tale of Painters posted a video containing an introduction to the airbrush. (ENG)
 • On Massive Voodoo available is a tutorial in which, step by step you can see successive stages of painting the model Dino, the Lone Wolf by Mproyec. (ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Arbal na swoim blogu Coloured Dust zrecenzował model Rifleman Jess od Nuts Planet.
 • Z kolei FireAnt na łamach bloga fireant.pl podzielił się swoimi wrażeniami na temat nowych farb od Games Workshop.
 • Ponadto, w minionym tygodniu na blogu Danse Macabre otworzyłem pudełko z modelem Ghoul King - Gurthrop od Dark Art Studios.
 • Arbal on his blog Coloured Dust review by model Rifleman Jess from Nuts Planet. (ENG/PL)
 • FireAnt on his blog fireant.pl shared his impressions on the new paint from Games Workshop. (PL)
 • Last week on the blog Danse Macabre I opened the box with the model Ghoul King - Gurthrop from Dark Art Studios.

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Żółty podsumował na łamach bloga Twierdza Nieumarłych #21 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim była Oldschool. Jeśli interesuje was temat czerwcowej edycji, to zajrzyjcie na blog BarakVarr, gdzie Rafał ogłosił temat #22 wydania FKB.
 • Z kolei Phil na łamach swojego bloga Tiny Tin Men opublikował wpis zatytułowany How to attract (or not attract) new blood to wargaming?
 • A koyoth na blogu K6 zamieścił czwarty wpis poświęcony kostkom do gry.
 • Żółty summarized on his blog Twierdza Nieumarłych #20 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was Oldschool. If you are interested about the June edition, Look on this blog BarakVarr, where Rafał announced on the #22 issue of MBC. (PL)
 • Phil in his blog Tiny Teen Men publish a post entitled How to attract (or not attract) new blood to wargaming? (ENG)
 • Koyoth on the blog K6 posted a fourth entry dedicated to dice. (PL)

Dwa tygodnie temu, na łamach serwisu Wrota - polska sieć blogów bitewnych, opublikowaliśmy wraz z Maniexem pierwszy z serii wywiadów Między Młotem a Kowadłem..., którego bohaterami są Kapitan Hak i Skavenblight z bloga Hakostwo.
Two weeks ago, in the pages of the site Wrota - polska sieć blogów bitewnych, published together with Maniex the first of a series of interviews Between the Hammer and the Anvil... whose main characters are Kapitan Hak and Skavenblight from the blog Hakostwo.

Model tygodnia   |   Miniature of the week

The forgotten Oak – Pilgrym Treeman.

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz