poniedziałek, 20 czerwca 2016

Śmiech Mrocznych Bogów! - Turniej Warheim FS w klubie Inny Wymiar w Katowicach - Relacja z turnieju|Laughter of the Dark Gods! - Tournament Warheim FS in the club Inny Wymiar in Katowice - Report from tournament

Witajcie,

Dziś mam dla was relację z drugiego turnieju WARHEIM FSŚmiech Mrocznych Bogów!, który odbył się w klubie Inny Wymiar w Katowicach w dniu 11 czerwca 2016 roku.
Hi,

Today I have for you a relationship with the second tournament WARHEIM FSLaughter of the Dark Gods!, which took place in the club Inny Wymiar in Katowice on 11 June 2016.


Jeśli interesuje was geneza i organizacja wydarzenia to zapraszam do lektury relacji z pierwszego turnieju WARHEIM FS - Piekło pocztowe... gdzie napisałem więcej na ten temat. If you are interested in the origins and organization of the event, I invite you to read the relationships from the first tournament WARHEIM FS - Going postal... where I wrote more about this.


Drugi turniej WARHEIM FS – Śmiech Mrocznych Bogów! to większa liczba uczestników i znacznie większa liczba sponsorów.

Do polskich firm HobbyZone, Kromlech, MiniMonsters, Ristuls EM, Scibor MM i Werewoolf Miniatures dołączyły Tereny do Gier oraz dwa sklepy Vanaheim i Battle Models. Z kolei wśród zagranicznych fundatorów znalazły się firmy Anvil Industry, BlackChapel Miniatures, C-P Models, Dark-Art Studios, Deep-Cut Studio, GameZone Miniatures, ShieldWolf Miniatures, Thomarillion oraz White Knight's Miniatures i Ziterdes


Prezentacje ufundowanych przez sponsorów nagród możecie obejrzeć na zamieszczonych poniżej zdjęcia oraz śledząc recenzje które co piątek publikuję na łamach Danse Macabre.
The second tournament tournament WARHEIM FS – Laughter of Dark Gods! is a larger number of participants and a much larger number of sponsors.

To Polish companies HobbyZone, Kromlech, MiniMonsters, Ristuls EM, Scibor MM i Werewoolf Miniatures joined Tereny do Gier and two shops Vanaheim and Battle Models. And among the foreign founders were Anvil Industry, BlackChapel Miniatures, C-P Models, Dark-Art Studios, Deep-Cut Studio, GameZone Miniatures, ShieldWolf Miniatures, Thomarillion and White Knight's Miniatures i Ziterdes.


Presentation of prizes funded by sponsors you can see in the enclosed photos below and tracking reviews that published every Friday in the pages of Danse Macabre.Podobnie jak w styczniu przed turniejem Piekło pocztowe..., także teraz dzień przed turniejem postanowiliśmy spotkać się wieczorem w Innym Wymiarze by zamknąć sprawy organizacyjne.

W trakcie spotkania wraz z Torinem i Szczerym oraz przy dużej pomocy Sola i Robsona przygotowaliśmy stoły do gry. Hojność sponsorów okazała się tak duża, że tym razem postanowiłem spakować nagrody w domu, trudno byłoby je przenieść osobno, bo jak zobaczycie na zdjęciach z trudem mieściły się na stole.

W tym miejscu chciałbym także podziękować za pomoc Thorashowi, który przygotował oprawę graficzną turnieju w postaci widocznych w okołoturniejowych wpisach plakatów, a także widocznych na zdjęciach dyplomów i identyfikatorów.
Just like in January, before the tournament Going postal..., also now a day before the tournament, we decided to meet in the evening Innym Wymiarze to close the organizational matters.

During the meeting with Torin and Szczery, and with high support Solo and Robson we prepared gaming tables. The generosity of sponsors was so great that this time I decided to pack up awards at home, it would be difficult to move all the awards separately, because how you see on the pictures hardly fit on the table.

At this point I would also like to thank Thorash for help, which prepared the graphic design competition in the form of visible entries in okołoturniejowych posters, and also visible in the pictures diplomas and badges.

Uczestnicy turnieju WARHEIM FS – Śmiech Mrocznych Bogów!
The participants of the tournament WARHEIM FS – Laughter of Dark Gods!

Torin oraz sponsorzy turnieju Szczery. Torin and sponsors of the tournamentand Szczery.

Torin oraz Szczery i Solo bardzo ciężko pracują, a w tym czasie ja robię zdjęcia!
Torin and Szczery and Solo working hard and at this time I do pictures!

Turniej     |     Tournament
Turniej Śmiech Mrocznych Bogów! rozpoczęliśmy o 09.00. Po załatwieniu formalności i wręczeniu identyfikatorów o godzinie 10.00 rozpoczęły się rozgrywki.

W turnieju wzięło udział 18 graczy, którzy dowodzili 15 różnymi drużynami: Elfowie Wysokiego Rodu z UlthuanuKhazadzi z Gór Krańca ŚwiataKrasnoludowie Chaosu z Zorn UzkulKult zarazy klanu PestilensLeśni Elfowie z Athel LorenNieumarła świta hrabiego Von CarsteinNieumarły tabor ludu StrigosuNocne GoblinyMroczni Elfowie z NaggarothPiechota Morska z MarienburgaPsy WojnyZbrojna kompania z Ostlandu oraz Zbrojne stado Zwierzoludzi, Zbrojni z Middenheim Zwiadowcze stado klanu Eshin.
Tournament Laughter of the Dark Gods! we started at 09.00. After completing the formalities and handing badges at 10.00 began the game.

In the tournament was attended by 18 players, who commanded 15 different teams: Elfowie Wysokiego Rodu z UlthuanuKhazadzi z Gór Krańca ŚwiataKrasnoludowie Chaosu z Zorn UzkulKult zarazy klanu PestilensLeśni Elfowie z Athel LorenNieumarła świta hrabiego Von CarsteinNieumarły tabor ludu StrigosuNocne GoblinyMroczni Elfowie z NaggarothPiechota Morska z MarienburgaPsy WojnyZbrojna kompania z Ostlandu oraz Zbrojne stado Zwierzoludzi, Zbrojni z Middenheim Zwiadowcze stado klanu Eshin.
 1. Alfini, Częstochowa, Nieumarła świta hrabiego Von Carstein, Prestiż drużyny 113
 2. Areo, Kęty, Nieumarły tabor ludu Strigosu, Prestiż drużyny 91
 3. Bahior, Chorzów, Zbrojne stado Zwierzoludzi, Prestiż drużyny 98
 4. FilipHajzer, Katowice, Psy Wojny, Prestiż drużyny 115
 5. Findar, Katowice, Zbrojna kompania z Ostlandu, Prestiż drużyny 139
 6. Grish, Będzin/Sosnowiec, Zbrojne stado Zwierzoludzi, Prestiż drużyny 111
 7. Inkofon, Gliwice, Khazadzi z Gór Krańca Świata, Prestiż drużyny 96
 8. kozAa, Chrzanów, Khazadzi z Gór Krańca Świata, Prestiż drużyny 109
 9. Krnąbrny, Będzin, Piechota Morska z Marienburga, Prestiż drużyny 138
 10. krzychu88, Alwernia, Klan Pestilens, Prestiż drużyny 123
 11. Maniex, Wrocław, Krasnoludowie Chaosu z Zorn Uzkul, Prestiż drużyny 102
 12. Nanta, Częstochowa, Elfowie Wysokiego Rodu z Ulthuanu, Prestiż drużyny 125
 13. Pepe, Kęty, Nieumarły tabor ludu Strigosu, Prestiż drużyny 112
 14. Potsiat, Wrocław, Zwiadowcze stado klanu Eshin, Prestiż drużyny 102 
 15. Torin, Katowice, Leśni Elfowie z Athel Loren, Prestiż drużyny 109
 16. Szczery, Ruda Śląska, Mroczni Elfowie z Naggaroth, Prestiż drużyny 126
 17. Trawus, Chrzanów, Zbrojni z Middenheim, Prestiż drużyny 136
 18. Wicio, Gliwice, Nocne Gobliny, Prestiż drużyny 172
Uczestniczy stoczyli ze sobą 5 bitew, z których każda mogła trwać nie dłużej niż 90 minut. Tylko w dwóch przypadkach gra zakończyła się remisem.

Poniżej przygotowałem dla was zdjęcia z turnieju oraz tabele przedstawiające parowanie graczy i wyniki uzyskane po każdej z rozgrywek.
Participates fought together 5 battles, each of which could last no longer than 90 minutes. Only in two cases, the game ended in a draw.

Here I prepared for you pictures from the tournament, and tables showing the pairing of players and results after each battle.


Cisza przed burzą. Czyli w piękny sobotni poranek czekamy na uczestników turnieju, którzy rozpętają tu Chaos!

Uff... Na szczęście wstępna kontrola przygotowań do turnieju przeprowadzona przez Bahiora i Grisha przebiegła pomyślnie.
The calm before the storm. So on a beautiful Saturday morning waiting for the tournament participants, who will unleash Chaos here!

Uff... Fortunately, the initial inspection of preparations for the tournament performed by Bahior and Grish was successful.


Z kolei Szczery i Torin dumnie prezentują przygotowane poprzedniego dnia stoły do gry. Szczery and Torin proudly display prepared the previous day gaming tables.


I bitwa     |     I battle
Areo vs Inkofon


Potsiat vs Bahior

Alfini vs Pepe


Krzychu88 vs FilipHajzer


Findar vs Wicio


kozAz vs ManiexGrish vs Torin


Szczery vs Nanta


Krnąbrny vs Trawus

II bitwa     |     II battle

Pepe vs Grish


Areo vs Krzychu88


Bahior vs Krnąbrny

Nanta vs Wicio

Potsiat vs Inkofon 
Maniex vs Findar

Szczery vs kozAa


Alfini vs Torin

FilipHajzer vs Trawus 


III bitwa     |     III battle

Bahior vs Findar
Pepe vs kozAa
Krnąbrny vs Krzychu88
Grish vs Nanta
Wicio vs Areo
Potsiat vs Szczery

Maniex vs Inkofon
Alfini vs FilipHajzer
Torin vs Trawus

IIII bitwa     |     IIII battle

Krnąbrny vs GrishManiex vs Trawus


Findar vs Nanta


Krzychu88 vs Torin


Wicio vs Bahior 

Potsiat vs Alfini 

Pepe vs Inkofon

Szczery vs FilipHajzerAreo vs kozAa


Bahior vs WicioV bitwa     |     V battle

Torin vs PotsiatGrish vs AreoWicio vs Szczery


kozAa vs Krnąbrny
FilipHajzer vs BahiorPepe vs Nanta


Inkofon vs Trawus


Findar vs Krzychu88


Maniex vs Alfini
Konkurs modelarki     |     Model contest

W trakcie trwania turnieju odbył się także szybki konkurs modelarski, który jednogłośnie wygrał Grish ze swoją kompanią Zwierzoludzi.
In the course of the tournament took place as model contest, which unanimously won Grish and his company of Beastmen.I zdjęcia pierwszej trójki zwycięzców turnieju.

Turniej Śmiech Mrocznych Bogów wygrał Krnąbrny, który poprowadził do boju Piechotę Morską z Marienburga.

Drugie miejsce zajął Grish dowodzący Zbrojnym stadem Zwierzoludzi...

...a trzecie zajął Areo i jego Nieumarły tabor ludu Strigosu!

Ponadto Grish wygrał konkurs na najładniej pomalowaną drużynę.
And pictures of the first three winners of the tournament.

Tournament LAUGHTER of the DARK GODS won Krnąbrny, who led the battle Marienburgers.

Second place was taken Grish commanding Beastman...

... and the third took Aero and his undead led by Strigoi Vampire!

In addition, Grish won the competition for the most beautifully painted warband.


Podsumowanie     |     Summary
Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas organizacji pierwszego turnieju Warheim FS - Piekło pocztowe... przygotowania turnieju Śmiech Mrocznych Bogów! poszły dość sprawnie. Kierując się uwagami publikowanymi przez użytkowników na AZYLIUM przygotowałem pięć scenariuszy, według których rozegrał się turniej.

Zgodnie z sugestiami zmieniłem także system dobierania przeciwników, tak by pary ustawiane były przede wszystkim na podstawie zdobytych w czasie turnieju punktów.

Na koniec raz jeszcze dziękuję sponsorom turnieju Anvil Industry, Battle ModelsBlackChapel MiniaturesC-P ModelsDark-Art StudiosDeep-Cut StudioGameZone Miniatures, HobbyZoneKromlech, MiniMonstersRistuls EMScibor MMShieldWolf MiniaturesTereny do GierThomarillion, VanaheimWerewoolf Miniatures oraz White Knight's Miniatures Ziterdes. 

Hakostwu dziękuję za pomoc merytoryczną. 

Thorashowi za oprawę graficzną, a Szczeremu i Torinowi za pomoc w przygotowaniach turnieju.

Na kolejny turniej t turniej WARHEIM FS zapraszam w styczniu. Więcej informacji pojawi się na Azylium i Danse Macabre.

Galerię zdjęć z turnieju Śmiech Mrocznych Bogów! znajdzie także TUTAJ.
With the experience gained during the organization of the first tournament Warheim FSGoing postal... preparation tournament Laughter of the Dark Gods! have gone quite smoothly. Following the comments published by users on AZYLIUM I prepared five scenarios by which played the tournament.

As suggested I changed the system of selecting opponents, so that the pair were set primarily on the basis of the gained during the tournament points

At the end once again thank the sponsors of the tournament Anvil Industry, Battle ModelsBlackChapel MiniaturesC-P ModelsDark-Art StudiosDeep-Cut StudioGameZone Miniatures, HobbyZoneKromlech, MiniMonstersRistuls EMScibor MMShieldWolf MiniaturesTereny do GierThomarillion, VanaheimWerewoolf Miniatures and White Knight's Miniatures and Ziterdes.

Thank you Hakostwo for substantive assistance.

Thank you Thorash for graphic design, and Szczery and Torin for help in preparing the tournament.

For the next tournament tournament WARHEIM FS I invite you in January. More information will appear on Azylium and Danse Macabre.

A photo gallery of the tournament Laughter of the Dark Gods! They will also find HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz