piątek, 10 czerwca 2016

Recenzja: Wulfland Captain od BlackChapel Miniatures.
Rewievs: Wulfland Captain from BlackChapel Miniatures.

Witam szanowne państwo-draństwo i serdecznie zapraszam do lektury recenzji modelu Wulfland Captain od BlackChapel Miniatures, hiszpańska firma dołączyła do grona sponsorów turnieju Warheim FS - Śmiech Mrocznych Bogów... który odbędzie się 11 czerwca 2016 roku w Katowicach w klubie Inny Wymiar.

Model Wulfland Captain otrzymałem solidnie zapakowany w kartonowe pudło wraz z innymi nagrodami na turniej. Model został zapakowany w blister, wewnątrz którego znalazło się siedem metalowych elementów, gąbka zabezpieczająca figurkę przed uszkodzeniem oraz firmowe ulotki 
BlackChapel Miniatures.

Ślady podziału formy i nadlewki są nieliczne i łatwe do usunięcia. Choć wewnątrz blistra znajduje się siedem elementów, to do złożenia figurki będziemy potrzebować tylko czterech. Pozostałe trzy to opcjonalne głowy i oręż, który pozwala na złożenie modelu w różnej konfiguracji.

Wulfland Captain przedstawia brodatego wojownika, odzianego w skórę wilka, kirys z głową wilka oraz uzbrojonego w miecz i młot. Ponadto wojownik nie chroni głowy hełmem. Przypomina wam to coś prawda?
Moim zdaniem BlackChapel Miniatures zrobiło lepszych Wojowników Ulryka niż GW, które stworzyło uniwersum Warhammer Fantasy. A model Wulfland Captain od BlackChapel Miniatures jest świetnym kandydatem na Pierworodnego Zbrojnych z Middenheim do Warheim FS.
Welcome to Friday and we invite you to read the review model Wulfland Captain from BlackChapel Miniatures, a Spanish company joined the noble circle sponsors of the Tournament Warheim FS - Laughter Dark Gods... which will take place on June 11, 2016 in Katowice in the club Inny Wymiar.

Miniatures Wulfland Captain gained solidly packed in a cardboard box along with other prizes for the tournament. The model is packed in a blister pack, inside which there were seven metal parts, sponge protection against damage to the miniatures and corporate leaflets BlackChapel Miniatures.


Traces of parting and trapping are few and easy to remove. Although the inside of the blister has seven elements, to make figures will only need four. The other three are optional heads and weapons that lets you fold the model in various configurations.

Wulfland Captain presents a bearded warrior, clad in a wolf skin, cuirass with a wolf's head and armed with a sword and hammer. Moreover, the warrior does not protect the head of the helmet. It reminds you that something is not it?.

In my opinion BlackChapel Miniatures got better Warriors of Ulric than GW, which created a universe of Warhammer Fantasy. A model Wulfland Captain of BlackChapel Miniatures is a great candidate for the Mercenary Captain from Middenheim.I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz