niedziela, 6 listopada 2016

Zebrane z tygodnia #295/Chosen from the week #295

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #295 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #295 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Model tygodnia   |   Miniature of the week

Abominarat painted by Raffaele Picca.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Rob na łamach The Rob Hawkins Hobby Blog opublikował poradnik w którym krok po kroku pokazał jak zbudować cmentarne wzgórze.
 • Z kolei Żółty na blogu Twierdza Nieumarłych podzielił się swoim pomysłem na zrobienie pomników.
 • Zaś Arbal na blogu Coloured Dust pokazał jak zrobić efektowną leśną podstawkę pod figurkę.
 • Rob on the pages The Rob Hawkins Hobby Blog published a guide which shows step by step how to build a graveyard hills. (ENG)
 • Żółty on the blog Twierdza Nieumarłych shared his idea for making monuments. (PL)
 • Arbal on the blog Coloured Dust showed how to make a spectacular forest base under the miniatures. (PL/ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Kamil na łamach swojego bloga Zielony Skaven rozpakował pudełko z Skaven Ratling Gun od Games Workshop.
 • Natomiast gervaz na blogu bitewniakowe pogranicza otworzył pudełko z figurkami Frostgrave Cultists od NorthStar Military Figures.
 • A na łamach DansE MacabrE zaprezentowałem zestaw Flaming Torches od Ristuls Extraordinary Market.
 • Jeśli szanowne państwo-draństwo szuka poręcznej torby do bezpiecznego transportu modeli, to rzućcie okiem na model Victory od A-Case.
 • Kamil on his blog Zielony Skaven unpacked box with Skaven Ratling Gun from Games Workshop. (PL)
 • Gerwaz on the blog bitewniakowe pogranicza opened the box with the miniatures Frostgrave Cultists from NorthStar Military Figures. (PL)
 • On the blog DansE MacabrE I presented a set Flaming Torches from Ristuls Extraordinary Market. (ENG/PL)
 • If you are looking for convenient carrying case for safe transport miniatures so take a look to the bag model Victory from A-Case. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Dominig podsumował na łamach bloga Kostka Domina #26 edycję Figurkowego Karnawału Blogowego, której tematem przewodnim był Mój sposób na.... Jeśli interesuje was temat kolejnej edycji, to zajrzyjcie na blog WrocWar, gdzie Dominik ogłosił temat #27 wydania FKB.
 • Natomiast Piotr na blogu Fanboj i Życie wpisem o pismach kultowych zabiera czytelników w sentymentalną podróż do lat dziewięćdziesiątych.
 • A w ramach makietowych inspiracji polecam wam wpisy koyotha na blogu shadow grey oraz Sebastiana na FB grupie Mordheim.
 • Dominig summarized on his blog Kostka Domina #26 edition of Miniatures Blog Carnival, whose theme was My way to.... If you are interested about the next edition, look on blog WrocWar, where Dominik announced on the #27 issue of MBC. (PL)
 • Peter posted on the blog Fanboj i Życie entry about legendary magazines, which takes readers on a sentimental journey to the nineties in Poland. (PL)
 • As the modeling inspiration recommend you entry that koyoth published on the blog shadow grey and Sebastian on the FB group Mordheim. (PL/ENG)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz