niedziela, 20 listopada 2016

Zebrane z tygodnia #297/Chosen from the week #297

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #297 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #297 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Model tygodnia   |   Miniature of the week

Old Barbarian painted by Roman Lappat.

Warhammer Fantasy   |   Warhammer Fantasy

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Z kolei Adriano na Git Games przypomniał o Cyganach w Starym Świecie.
 • Ponadto na DansE MacabrE znajdziecie także raport z potyczki stoczonej według reguł kampanii Wielki Łooomot Nurbaga, czyli ucieczka z Gór Czarnych!.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the backstage the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • Adriano on the blog Git Games reminded of Gypsies in the Old World. (ENG)
 • On DansE MacabrE you will also find a after battle report of a battle according to the rules of the campaign the Great Waaagh! of Nurbag, or escape from the Black Mountains. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • François na blogu Chestnut Ink podzielił się swoim pomysłem na malowanie stai techniką NMM.
 • Natomiast Dave na Wargaming Tradecraft opublikował poradnik w którym krok po kroku pokazał jak pomalować świecące oczy.
 • Zaś Vraith na blogu MiniPaintLab pokazał jak samodzielnie zrobić kalkomanię.
 • François on the blog Chestnut Ink shared his idea for painting quick NMM steel. (ENG/FRA)
 • Dave on his blog Wargaming Tradecraft published a guide which shows step by step how to paint a glowing eyes. (ENG)
 • Vraith on the blog MiniPaintLab showed how to do it yourself decals. (PL)

Recenzje   |   Reviews

 • Na blogu DansE MacabrE rozpakowałem blister z modelem Blacksmith od BlackChapel Miniatures.
 • JerzyK na stronie Chest of Colors zrecenzował wybrane produkty od Mini Monsters.
 • A Nazroth na swoim blogu Scar_Hand Painting podzielił się swoimi wrażeniami na temat tufts and flowers od Paint Forge.
 • On the blog DansE MacabrE I unpacked blister with a model Blacksmith from BlackChapel Miniatures. (PL/ENG)
 • Jerzyk on page Chest of Colors review by selected products from Mini Monsters. (ENG)
 • Nazroth on his blog Scar_Hand Painting shared his impressions about the tufts and flowers from Paint Forge. (ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Wpis opublikowany w ramach #27 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawił się w minionym tygodniu na blogu Maniexite.
 • Dariusz na swoim blogu Dariusz Domagalski opublikował wpis zatytułowany Cóż to takiego, ta fantasy?.
 • A na SpikeyBits możecie poznać pięć najgorszych zwyczajów związanych z rzutami kostkami do gry.
 • Entries published within the #27 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week on blogs Maniexite. (PL)
 • Dariusz on his blog Dariusz Domagalski published a post entitled What is it, this fantasy?. (PL)
 • On page SpikeyBits you can get to know the five worst dice rolling habits. (ENG)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz