środa, 30 listopada 2016

Podsumowanie miesiąca. Listopad./Summary of the month. November.

listopadzie na łamach DansE MacabrE zamieściłem 32 posty, a więc więcej niż w 2015 roku.

listopadzie na blogu opublikowałem trzy recenzje w których przybliżyłem wam zawartość zestawów Flaming Torches od Ristuls Extraordinary Market oraz Blacksmith od BlackChapel Miniatures i Crosses od Werewoolf Miniatures.

W ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu ukazały się wywiad z Koyothem z shadow grey oraz Potsiatem z Gangs of Mordheim.


Odnośniki do wszystkich wywiadów przeprowadzonych w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.


Wziąłem także udział w #27 edycji FKB, której gospodarzem jest Dominik Wroc War, a tematem przewodnim jest Idzie zima....

Udostępniłem także wpisy przybliżające kulisy ImperiumZwierzoludzie, Słudzy Mroku, Nieumarli oraz Książęta Wampirów i Szczuroludzie

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Kontynuowałem budowę domu kupca...


...oraz pomalowałem zestawy Crystals Basing Kit, Crystalic Rocks Basing Kit oraz Blacksmith Basing Kit i Camp Basing Kit od HQResin.


listopadzie opracowałem także zasady Postaci Dramatu - Kayanora Nocna Ćma, Leśna Zjawa - do Warheim FS...


...oraz opublikowałem zaktualizowaną wersję podręcznika do Warheim FS...

...i świętowałem 7 rocznicę powstania bloga DansE MacabrE.

Na blogu zamieściłem także dwa raporty bitewne Strażnicy dróg z Averlandu vs Zbrojna chorągiew z Kisleva oraz Strażnicy dróg z Averlandu vs Elfowie Wysokiego Rodu z Ulthuanu.

Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#295#296#297 oraz #298) oraz udostępniłem odnośniki do przygotowywanych przez Maniexa kolejnych Podsumowań tygodnia (#193#194, #195 oraz #196) na blogu Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

A także zamieściłem okazjonalny wpis na 11 listopada oraz #72 odcinek Muzycznie.
In November, on the pages of DansE MacabrE I posted 35 posts, which is more than in 2015 year.

In November, on a blog published three reviews where you can see the contents of sets Flaming Torches from Ristuls Extraordinary Market and Blacksmith from BlackChapel Miniatures and Crosses from Werewoolf Miniatures.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog published interviews with Koyoth from shadow grey and Potsiat from Gangs of Mordheim.


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I took part in edition #27 of MBC, hosted by Dominik from blog Wroc War, and the theme was the Winter is coming....


Also provided some entries approximating backstage of the Empire: ZwierzoludzieSłudzy MrokuNieumarli and Książęta Wampirów and Szczuroludzie


I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


Moreover, started building a 
merchant house...


...and painted the sets Crystals Basing KitCrystalic Rocks Basing Kit and Blacksmith Basing Kit and Camp Basing Kit from HQResin.


In November, I developed the rules of Dramatis Personae - Kayanora Nocna Ćma, Leśna Zjawa - for Warheim FS...


...and published an updated version of the podręcznika for Warheim FS...


...and I celebrated the 7th anniversary of the blog DansE MacabrE.

On a blog I posted two reports battle Averlanders vs Kislevites and Averlanders vs High Elves.


And traditionally in the past month also published subsequent editions Chosen of the week (#
295#296#297 and #298), and has provided links to be prepared by Maniex and his servitor summaries of the week (#193#194, #195 and #196), published on blog The Gate - Polish network of wargaming blogs
.


And also I posted an occasional entry on Independence Day and #72 episode Musically.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście Danse Macabre ponad 24k razy, a wśród najczęściej czytanych postów we listopadzie, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Oldenlitz, Bazar oraz 7 lat/7 years i Crystals Basing Kit.


Na dzień 30
112016 blog posiada 220 obserwatorów i 152 polubień na nowym fanpage on FB oraz 1995 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog Danse Macabre over 24k times, and among the most read posts in November, except during the last sections Chosen of the weekwas the post Oldenlitz, Bazar oraz 7 lat/7 years i Crystals Basing Kit.


As at the date 302
11016 blog has 220 followers and 152 like it! on new fanpage on Facebook and in 1995 published posts.


***
I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz