niedziela, 27 listopada 2016

Zebrane z tygodnia #298/Chosen from the week #298

Witam szanowne państwo-draństwo na Danse Macabre i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #298 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście tygodni temu:


I greet you cordially on the Danse Macabre and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #298 weeks.

Reading the Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials and reviews, summaries and interesting facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one hundred and two hundred weeks ago:


Model tygodnia   |   Miniature of the week

Demonette painted by Fesechko.

Warheim FS   |   Warheim FS

 • Na DansE MacabrE udostępniłem kolejny wpis przybliżający Imperium za czasów rządów Karla Franza.
 • Przypominam szanownemu państwu-draństwu, że na Azylium znajduje się specjalny wątek w którym możecie obejrzeć powozu budowane na turniej Warheim FS - Ucieczka z Gór Środkowych.
 • Ponadto, na DansE MacabrE udostępniłem zaktualizowane podręczniki do Warheim FS.
 • On DansE MacabrE I shared another entry approximates the Empire the reign of Karl Franz. (PL)
 • I remind you that at the forum Azylium is a special thread in which you can see coach built for the tournament Warheim FS - Escape from the Middle Mountains. (PL)
 • On the blog DansE MacabrE released an updated rulebook for Warheim FS. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

  Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to prawdopodobnie zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
 • Giant oraz Goblins Pack to nowości od Scibor MM.
 • Natomiast Otherworld Miniatures dodał do swojej oferty modele Beggar i Merchant.
 • A w ofercie Ristuls EM znajdziecie między innymi Dark Temple Ruins Terrains oraz Stone Knight Ruins Terrains.
 • Ponadto przypominam szanownemu państwu-draństwu że do końca miesiąca na stronie MicroArtStudio możecie kupić kwadratowe podstawki z rabatem 40%.
  Podobny rabat znajdziecie także w sklepie A-Case na torbę do transportu modeli.

Poradniki   |   Tutorials

Recenzje   |   Reviews

 • Dave na łamach bloga Wargaming Tradecraft podzielił się swoimi wrażeniami na temat drukowanych modeli od Hero Forge.
 • Z kolei Grish na fat lazy painter rozpakował blister z modelem Orc Shaman (LotR) od Games Workshop.
 • A na DansE MacabrE opublikowałem recenzję zestawu krzyży od Werewoolf Miniatures.
 • Dave on his blog Wargaming Tradecraft shared his impressions about the printed models of Hero Forge. (ENG)
 • Grish on his blog fat lazy painter unpacked blister model Orc Shaman (LotR) from Games Workshop. (PL)
 • On the blog DansE MacabrE I published review a set crosses from Werewoolf Miniatures. (ENG/PL)

Podsumowania   |   Summaries

 • Maniex przygotował kolejne podsumowanie tygodnia na Wrota - polska sieć blogów bitewnych.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2016.
 • A Michał na swoim blogu DwarfCrypt przygotował relację z wystawy Wielka makieta kolejowa, która miała miejsce w Warszawie.
 • Maniex prepared a summary of the week on Wrota - polska sieć blogów bitewnych. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2016. (ENG)
 • Michał on his blog DwarfCrypt  published relationship with the Great railways model, which took place in Warsaw. (ENG/PL)

Inne   |   Others

 • Natomiast Adriano za pośrednictwem zdjęć opublikowanych na Git Games oprowadza szanowne państwo-draństwo po Tombland, Elm Hill i okolicy.
 • Z kolei wpisy opublikowane w ramach #27 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach DansE MacabrE, Dziennik Groana oraz Gangs of Mordheim i WrocWar.
 • A na koniec przeciw "tykaniu" w sieci czyli zasady savoir-vivre'u są niezmienne, artykuł opublikowany przez panią Małgorzatę na stronie wszystkoconajważniejsze.pl. A jakie jest wasze zdanie na ten temat?
 • I raz jeszcze dziękuję za 7 lat DansE MacabrE!
 • Adriano through the photos published on Git Games shows you Tombland, Elm Hill and the surrounding area. (PL)
 • Entries published within the #27 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs DansE MacabrE and Dziennik Groana and Gangs of Mordheim and WrocWar. (PL)
 • At the end against the "youch" in the network or the rules of savoir-vivre are invariable, an article published by Ms Małgorzata on wszystkoconajważniejsze.pl. And what is your opinion on the subject? (PL)
 • I once again thank you for seven years a blog DansE MacabrE!

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz