poniedziałek, 1 stycznia 2018

Podsumowanie 2017 roku na DansE MacabrE.
Summary of 2017 years on the DansE MacabrE.

Witajcie w nowym 2018 roku!

Dziś pozwoliłem sobie przygotować krótkie, roczne podsumowanie, w którym przypomnę zarówno wam jak i sobie kilka ważniejszych wydarzeń z 2017 roku, które miały miejsce na DansE MacabrE.

A do najważniejszych wydarzeń w minionym roku na pewno należały kolejne dwa turnieje Warheim FS - Ucieczka z Gór Środkowych... oraz Mitterherbst, które odbyły się w Innym Wymiarze w Katowicach.


2017 roku założyłem profil na Patronite.pl i od teraz Wy możecie wspierać mnie także za pośrednictwem tego serwisu.

W 2017 roku wraz z Maniexem, regularnie co trzy tygodnie, publikowaliśmy w ramach serii MMaK wywiady z wyWrotowcami, a w chwili obecnej w sieci dostępnych jest 28 wywiadów.

...oraz Świąteczna Wymiana Figurkowa, która miała miejsce w grudniu.

2017 roku opublikowaliśmy 349 wpisów, czyli mniej niż w minionym 2016 roku

Podobnie jak w 2016 udało mi się utrzymać tygodniowy, tematyczny podział publikowanych wpisów. A więc na początku tygodnia, w niedzielę przygotowywałem dla was kolejne odcinki Zebranych z tygodnia, w poniedziałki publikowałem między innymi wywiady MMaK, we wtorki wpisy fluffowe, w środy galerie pomalowanych figurek lub makiet, natomiast w czwartki zamieszczałem raporty bitewne lub wpisy związane z turniejami Warheim FS, z kolei w piątki udostępniałem wam recenzje, a w soboty zamieszczałem odnośniki do Podsumowania Tygodnia na Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

Do sukcesów zaliczam także regularny udział w Figurkowym Karnawale Blogowym, który w grudniu 2017 roku miał swoją #40 odsłonę.

Rok 2017 kończymy mając 249 obserwatorów na bloggerze oraz 312 polubienia na nowym fanpage Warheim FS na FB.

Szanowne państwo-draństwo odwiedziło DansE MacabrE w minionym roku niemal 33oooo razy, co daje sumę ponad 1160000 odwiedzin w historii bloga.

I za to wszystko serdecznie dziękujemy! 

Jednocześnie zachęcam do komentowania i udostępniania wpisów publikowanych na blogu.
Pzdr,
qc
Welcome to the new 2018 years!

Today I allowed myself to prepare a brief annual summary, which remind both you and me a few important events from 2017 that took place on the DansE MacabrE.

And the most important events in the past year for sure were next two tournaments Warheim FS - Escape from the Middle Mountain... and Mitterherbst, which took place in Inny Wymiar in Katowice.


In 2017, I set up a profile on Patronite.pl and from now on you, dear readers, can also support me through this website.

In 2017, together with Maniex, regularly every three weeks, we published interviews with wyWrotowcy in the between a rock and a hard place cycle, and there are currently 28 interviews available online.

...and Christmas Miniatures Exchange, which took place in December.

In 2017, we published 349 blog entries, which is more than in the past 2016 years.

Just like in 2016 I was able to keep the thematic, the weekly division of published entries. So on the beginning of the week, on Sunday I prepared for you the next episodes Chosen from the week, on Mondays I published among other things, interviews between a rock and a hard place, on Tuesdays we published fluff entries, on Wednesdays showed you the galleries of painted miniatures or models, on Thursdays he published battle reports  or entries related to the tournaments Warheim FS, on Fridays make available to you reviews, and on Saturdays he published links to week summaries on the Wrota - polska sieć blogów bitewnych.

The success I count as regular participation in Miniature Blog Carnival design blog, which in December 2017 years had his #40 edition.

The year 2017 we end up with 239 observers blogger, and 312 likes on a new fanpage Warheim FS on the Facebook.

You visited DansE MacabrE in the past year almost 33oooo times, making a total of more than 1160000 visits in the history blog.

And for all this we thank you!

At the same time I encourage you to comment and share posts published on the blog DansE MacabrE.
Regards,
qc

Podsumowania miesiąca | Summaries of the month

I - II - III
IIII - V - VI
VII - VIII - IX
X - XI - XII

Podsumowania miesiąca | Summaries of the month


I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz