niedziela, 28 stycznia 2018

Zebrane z tygodnia #359.
Chosen from the week #359.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #359 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #359 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Dragon Hunters converted and painted by Oliver Späth.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na łamach DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Wielkiego Księstwa Ostlandu.
 • Z kolei na fanpage Warhammer Fantasy Roleplay 2 PL Ignacy Trzewiczek opowiada o Jesiennej gawędzie.
 • A Piotr na swoim blogu Fanboj i Życie napisał dlaczego Warhammer Fantasy Battle musiał umrzeć.
 • Last week I published in my blog DansE MacabrE another portion of information about the The Grand Principality of Ostland. (PL)
 • On Warhammer Fantasy Roleplay 2 PL fanpage Ignacy Trzewiczek talks about a series of articles entitled Jesienna gawęda. (PL)
 • Piotr on his blog Fanboj i Życie wrote why Warhammer Fantasy Battle had to die. (PL)


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:


Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Garfy na blogu Tale of Painters pokazał krok po kroku jak pomalował makietę zrujnowanego budynku. 
 • A Andrew na stronie Reaper Miniatures pokazał jak szybko i łatwo z masy modelarskiej zrobić monety.
 • W minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE pokazałem Wam jak przystosować Painting Handle do podstawek 50 mm.
 • Garfy on the blog Tale of Painters showed step by step how he painted the model of the ruined building. (ENG)
 • Andrew on the Reaper Miniatures site showed how to make coins quickly and easily from the green stuff.
 • Last week, in the pages of the DansE MacabrE blog, I showed you how to adapt Painting Handle to 50 mm stands. (PL/ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Wojtek na swoim blogu Well of Eternity podzielił się swoimi wrażeniami na temat modelu Lord of Blights od Games Workshop.
 • G Mort na blogu GMorts Chaotica rozpakował pudełko z modelami Witchling Thralls od Wyrd Miniatures.
 • A na łamach mojego bloga DansE MacabrE zrecenzowałem model Neurr od Rotten Factory.
 • Wojtek on his blog Well of Eternity shared his impressions about the Lord of Blights model from Games Workshop. (PL)
 • G Mort na blogu GMorts Chaotica rozpakował pudełko z modelami Witchling Thralls od Wyrd Miniatures. (ENG)
 • In the pages of my blog DansE MacabrE, I reviewed the Neurr model from Rotten Factory. (PL/ENG)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Bahior świętuje na łamach The Dark Oak pierwszą rocznicę blogowania.
 • Z kolei Kamil zanotował 20k odwiedzin swojego bloga Zielony Skaven.
 • A Kapitan Hak w środku zimy zrobił wiosenne porządki na blogu Hakostwo. 
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Bahior celebrates the first anniversary of blogging in The Dark Oak. (PL)
 • Kamil recorded 20k visits on his blog Zielony Skaven. (PL)
 • Kapitan Hak in the middle of winter, spring cleaning done on a blog Hakostwo. (PL)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 1-26-18.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 1-26-18. (ENG)
Warmachine and Hordes chosen of the week #55.
Inne   ]|[   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #41 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Diariusz RPGGangs of Mordheim oraz shadow grey The Dark Oak.
 • Zaś Kapitan Hak na blogu Hakostwo opublikował #10 odcinek cyklu Młotem po uszach w którym zaprezentował kolejny przebój krasnoludzkiej muzyki.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Dwalthrim Kuźni Dwalthrima.
 • Entries published within the #41 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Diariusz RPGGangs of Mordheim and shadow grey and The Dark Oak. (PL)
 • And Kapitan Hak on his blog Hakostwo published #10 episode of the series Hammer on the ears which he presented the dwarven music hits. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Dwalthrim from Kuźnia Dwalthrima. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz