niedziela, 11 lutego 2018

Zebrane z tygodnia #361.
Chosen from the week #361.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #361 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #361 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Ky-Ra painted by mdbgx2.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

W minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem:
In the past week I published in the pages of the DansE MacabrE blog:


Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:

Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Merry na łamach bloga 4 Generals pokazał swój pomysł na wykonanie żywopłotów.
 • Belisarius na swoim blogu Another Slight Diversion pokazał jak maluje sztandary.
 • Z kolei na blogu DansE MacabrE opublikowałem poradnik w którym krok po kroku pokazałem Wam jak szybko i tanio zrobić świece i zwoje.
 • Merry in the pages of the blog 4 Generals showed his idea for hedges. (PL)
 • And Belisarius on his blog Another Slight Diversion showed how he paints banners. (ENG)
 • On DansE MacabrE blog I published a guide in which I showed you step by step how to make candles and scrolls quickly and cheaply. (PL/ENG)


Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Wojtek na łamach swojego bloga Well of Eternity podzielił się swoimi wrażeniami na temat Warscryer Citadel od Games Workshop.
 • Z kolei na łamach blogów The Mad Hammster's Modelling oraz PinAtWar możecie przeczytać recenzje wybranych modeli od Scibor MM.
 • A na łamach bloga DansE MacabrE zamieściłem recenzje zestawu Tarcze od SpellCrow.
 • Wojtek in the pages of the Well of Eternity blog shared his impressions on the Warscryer Citadel from Games Workshop. (PL)
 • On the blogs of The Mad Hammster's Modeling and PinAtWar, you can read reviews of selected models from Scibor MM. (PL/ENG)
 • And on the blog DansE MacabrE I published reviews of the Shield set from SpellCrow. (PL/ENG)
Dice Bag with Compartments.
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Biją się! Bahior na łamach swojego bloga The Dark Oak w WH40k, a Seba Brodaty Ork na łamach bloga Bearded Ork w Kings of War!
 • Z kolei Ranger na łamach bloga Kuriera Kaledońskiego pisze o tym jak powinni bić się dżentelmeni... 
 • ...a Gonzo na swoim blogu Black Grom Studio piętnuje nowy model Squata od Games Workshop.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • They're fighting! Bahior in the pages of The Dark Oak blog in WH40k, and Seba Brodaty Ork on Bearded Ork in Kings of War! (PL/ENG)
 • In turn, Ranger in the pages of Kurier Kaledoński writes about how gentlemen should fight... (PL)
 • ...and Gonzo on his blog Black Grom Studio bans the new Squat model from Games Workshop. (PL)
Ponadto przypominam szanownemu państwu-draństwu, że na Wrota - polska sieć blogów bitewnych Umarł Król...


Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Volomir na volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 2-9-18.
 • Zaś Piotr na blogu Małe Figurkowo opublikował Warmachine and Hordes Podsumowanie tygodnia #57.
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 2-9-18. (ENG)
 • Piotr on the blog Małe Figurkowo published Warmachine and Hordes chosen of the week #57. (PL/ENG)
My Top 10 miniature painting artists!
Inne   ]|[   Others

 • Adam na łamach bloga kwantowo.pl wymienił kilka nawiązań do literatury, kina, gier i muzyki ukrytych przez Elona Muska w projektach SpaceX.
 • Z kolei Piotr na łamach swojego bloga Fanboj i Życie twierdzi, że literatura fantasy to jedyne miejsce, gdzie kiedyś faktycznie było lepiej...
 • ...a Kadrinazi na swoim blogu Kadrinazi cytuje opis kampanii 1618 roku pod Oryninem pióra Samuela Maskiewicza.
 • Adam on the pages of the blog kwantowo.pl exchanged a few references to literature, cinema, games and music hidden by Elon Musk in SpaceX projects. (PL)
 • In turn, Piotr in the pages of his blog Fanboj i Życie claims that fantasy literature is the only place where it used to be actually better... (PL)
 • ...a Kadrinazi on his blog Kadrinazi quotes the description of the campaign of 1618 under Orynin by Samuel Maskiewicz. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz