niedziela, 25 lutego 2018

Zebrane z tygodnia #363.
Chosen from the week #363.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #363 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #363 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Aenor, The prince painted by Victor Vera.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • W minionym tygodniu na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji na temat Wielkiego Księstwa Reiklandu oraz relację z rozgrywki Warheim FS.
 • Z kolei Gideon na łamach swojego bloga Awesome Lies opublikował jakiś czas temu artykuł Terra Incognita: Nippon, part four.
 • A Maniex na Maniexite opublikował dwa raporty bitewne (TUTAJ i TUTAJ) z rozgrywek Warhammer Fantasy Battle.
 • Last week, in the pages of the DansE MacabrE blog, I published another portion of information about the Grand Principality of Reikland and a report from Warheim FS game. (PL/ENG)
 • Gideon published the article Terra Incognita: Nippon, part four some time ago in the pages of his blog Awesome Lies. (ENG)
 • And Maniex on the blog Maniexite has published two battle reports (HERE and HERE) from Warhammer Fantasy Battle. (PL)
Nerd Princess.

Galerie   ]|[   Galeries


Nowości   ]|[   News

Jeśli gracie w Mordheim lub Warheim FS to zainteresują was przedstawione poniżej nowości:
A jeśli wasze modele nie mieszczą się już na półkach witryn, to Olo ma dla was rozwiązanie. Więcej informacji na temat Smart Space od A-Case znajdziecie TUTAJ.
If you play in Mordheim or Warheim FS, it is probably of interest to you, as shown below news:
And if your miniatures and models no longer fit on the shelves of the cabinet, Olo has a solution for you. More information about Smart Space from A-Case can be found HERE.


Poradniki   ]|[   Tutorials

 • Rebe na blogu Bejcą i Pędzlem pokazał krok po kroku jak szybko pomalować model Poxwalker. Zaprezentowaną technikę można wykorzystać podczas malowania dowolnych modeli Nurgla.
 • Z kolei Dziagmara na łamach bloga Chleba i Figurek pokazała jak wykorzystać w modelarstwie akcesoria dostępne w drogeriach.
 • A na DansE MacabrE opublikowałem poradnik o stole, lichtarzu i latających księgach.
 • Rebe on the blog Bejcą i Pędzlem showed step by step how to quickly paint the Poxwalker model. The technique presented can be used when painting any Nurgle models. (PL)
 • Dziagmara in the pages of the blog Chleba i Figurek showed how to use the accessories available in drugstores in modeling. (PL)
 • And on the blog DansE MacabrE I published a guide about the table, the candlestick and the flying books.

Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Koyoth na łamach swojego bloga shadow grey zaprezentował modele Heroldów Nurgla od Games Workshop.
 • Natomiast Christian na blogu cianty's Tabletop sprawdza, że ozdoby do akwarium sprawdzą się w roli makiet.
 • Zaś na blogu DansE MacabrE zrecenzowałem model Shaamru od Rotten Factory.
 • Koyoth in the pages of his blog shadow grey presented the models of Herolds of Nurgle from Games Workshop. (PL)
 • Christian on the blog cianty's Tabletop checks that the decorations for the aquarium will work as models of ruin. (ENG)
 • On the DansE MacabrE blog, I reviewed the Shaamru model from Rotten Factory. (PL/ENG)

Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
 • Piotr na łamach bloga Małe Figurkowo rozpakował pudełko Company of Iron od Privater Press.
 • Z kolei na Blogu Tomka W. dostępna jest relacja z warszawskiego turnieju FoW.
 • A potsiat na Gangs of Mordheim pokazał kolejnego Saurusa do Blood Bowl.
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • Piotr in the pages of the blog Małe Figurkowo unpacked the Company of Iron box from Privater Press. (PL)
 • On Blog Tomka W., a report from the Warsaw FoW tournament is available. (PL)
 • Potsiat on the Gangs of Mordheim showed another Saurus to the Blood Bowl. (PL/ENG)

Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week 2-23-18.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week 2-23-18. (ENG)
Warmachine & Hordes Podsumowanie tygodnia #59.

Inne   ]|[   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #42 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach DansE Macabre oraz shadow grey.
 • Natomiast Michał na łamach swojego bloga DwarfCrypt zaprasza do lektury wpisu poświęconego nieumarłym w świecie wierzeń wikingów.
 • Z kolei na blogu Bejcą i Pędzlem szanowne państwo-draństwo może zapoznać się ze szczegółami konkursu modelarskiego Pierwszy kontakt
 • Entries published within the #42  edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs DansE MacabrE and shadow grey. (PL/ENG)
 • Michał on the pages of his blog DwarfCrypt invites you to read an entry dedicated to the undead in world of Viking beliefs. (PL/ENG)
 • On the blog Bejcą i Pędzlem you can get acquainted with the details of the modeling contest First Contact. (PL)
I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz