środa, 28 lutego 2018

Podsumowanie miesiąca. Luty.
Summary of the month. February.

lutym na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem 3o postów, a więc nieco więcej niż w minionym 2017 roku.

Pomalowałem modele Ogrów (Ogre Gunner #2 oraz Ogre Slaughterer) od Scibor MM, które umieszczę na podstawce Żelaznego Demona do Krasnoludów Chaosu do Warheim FS.

Odebrałem przesyłkę z nagrodami ufundowanymi przez Green Stuff World na Turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap.

Pomalowałem także model Shaamru od Rotten Factory oraz wykonałem kolejne elementy budynku zamożnego mieszczanina.

...rekrutowałem modele Łowcy niewolników oraz Czarnoszczura od GW do Zwiadowczego stada klanu Eshin do Warheim FS.

W lutym na blogu opublikowałem cztery recenzjeWar Bull od Scibor MM, Tarcze od SpellCrow oraz Kostki specjalne do Warheim FS od Black Grom Studio i Shaamru od Rotten Factory.

Opublikowałem dwa poradniki w których pokazałem Wam jak zrobić świecie i pergaminy oraz stół, lichtarz i latające księgi.

Udostępniłem także relacje z sesji Warhammer FRP, a także dwa raporty bitewny (TUTAJ oraz TUTAJ) z rozgrywki Warheim FS.

Z kolei w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem... na blogu DansE McabrE ukazały się wywiady z Grishem fat lazy painter.

A odnośniki do wszystkich opublikowanych do tej pory wywiadów w ramach cyklu MMaK znajdziecie TUTAJ.

Wziąłem także udział w #42 edycji FKB, której tematem przewodnim był Wielki Konflikt.

Udostępniłem także wpisy przybliżające historię i geografię ImperiumWielkie Księstwo Reiklandu: Kraina, Ludność oraz Historia i polityka i Historia Altdorfu.

Przypominam, że wszystkie opublikowane dotychczas wpisy fluffowe dostępne są w czytelni.


Opublikowałem także kolejne wydanie Zebranych z tygodnia (#360#361#362 oraz #363).

A na Wrota - polska sieć blogów bitewnych Umarł król...

Ponadto zamieściłem #82 wydanie serii Muzycznie oraz film The Lord of the Stars od Kabaret DNO.
In February, I published 3o posts in the pages of the DansE MacabrE blog, which is a bit more than in the past 2017.

I painted the ogres (Ogre Gunner #2 and Ogre Slaughterer) from Scibor MM, which I will place on the bases of the Iron Demon to the Chaos Dwarves to Warheim FS.

I received a package with prizes from Green Stuff World on the Tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher.

I also painted the Shaamru model from Rotten Factory and made more elements of the house of a wealthy burgher.

...I recruited the models of Slave hunter and Black Skaven from Games Workshop 
to warband Night runners from Clan Eshin to the Warheim FS.

In February, I published four reviews on the blog: War Bull from Scibor MM, Shields from SpellCrow and Special dice for Warheim FS from Black Grom Studio and Shaamru from Rotten Factory.

In the past month, I published two tutorials in which I showed you how to build a candles and scrolls and table, candlestick and flying books.

I also shared reports from the Warhammer FRP session and two battle report (HERE and HERE) from Warheim FS.

As part of the Between a rock and a hard place... on a blog DansE MacabrE published interviews with Grish from fat lazy painter.


Links to all the interviews make in the series Between a rock and a hard place you find HERE.


I also took part in the #42 edition of MCB, the leading subject of which was the The great conflicts.

I have also made entries about the history and geography of the EmpireThe Grand Principality of Reikland: Kraina, Ludność and Historia i polityka i Historia Altdorfu.


I remind you that all the published fluff entries (in Polish) are available in the reading room.


I published subsequent editions Chosen of the week (#360, #361, #362 and #363).

And on the Wrota - polska sieć blogów bitewnych The king died...

In addition, I placed #82 edition of the series Music and movie The Lord of the Stars from Kabaret DNO.


I na koniec trochę statystyk.

W minionym miesiącu odwiedziliście DansE MacabrE ponad 60k razy, a wśród najczęściej czytanych postów, poza ostatnimi odcinkami Zebranych z tygodnia, znalazły także wpisy Poradnik: Świece i pergaminy oraz Galeria: Krasnoludowie Chaosu z Zorn Uzkul. Żelazny Demon, część 2 i Oldenlitz. Budynek zamożnego mieszczanina, część 13.


Na dzień 28022018 blog posiada 241 obserwatorów i 351 polubień na on FB 
oraz 2429 opublikowanych postów.
And finally, some statistics.

In the past month you visited my blog DansE MacabrE more than 60k times, and among the most read posts, except during the last sections Chosen of the weekwas the post Tutorial: Candles and scrolls and Gallery: Chaos Dwarves from Zorn Uzkul, Iron Demon, part 2 and Oldenlitz. Building a wealthy burgher, part 13
.

As at the date 28022018 blog has 241 followers and 351 like it! on Facebook
 and in 2429 published posts.


***

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Dziękuję bardzo moim Patronom: adrenalboosterkozAaMichal RusTomek WockaTorin, za wsparcie bloga DansE MacabrE oraz gry bitewnej Warheim FS.

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl. A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
Thank you very much to my Patrons: adrenalboosterkozAaMichal RusTomek WockaTorin, for supporting DansE MacabrE and Warheim FS.

You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl websiteAnd more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz