niedziela, 2 grudnia 2018

Zebrane z tygodnia #403.
Chosen from the week #403.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #403 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...

Zobaczcie także co wydarzyło się
sto i dwieście i trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #403 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...

Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:


Model tygodnia   ]|[   Miniature of the week

Stand alone sculpted and painted by SangEonLee.

Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Warhammer Fantasy

 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kolejną porcję informacji o prowincjach Imperium.
 • Wielebny Rafael na swoim blogu Kaliber 28 mm udostępnił relację z rozgrywki w Mordheim.
 • A na blogu Warheim FS opublikowałem plik z kartami Pogody do Warheim FS.
 • In the pages of the blog DansE MacabrE, I published another portion of information about the provinces of the Empire. (PL)
 • Wielebny Rafael has published a report on the game in Mordheim on his blog Kaliber 28 mm. (PL)
 • On the Warheim FS blog I published the file with Weather card to Warheim FS. (PL)
Galerie   ]|[   Galeries

Nowości   ]|[   NewsPoradniki   ]|[   Tutorials

 • Kapitan Hak na blogu Hakostwo opublikował kolejny wpis w którym relacjonuje prace nad stanowiskiem malarskim w walizce.
 • Seba Brodaty Ork na blogu Bearded Orc pokazał swój pomysł na wykorzystanie szprych z kół rowerowych do umieszczenia na podstawkach modeli jastrzębi Leśnych Elfów.
 • Zaś na moim blogu DansE MacabrE opublikowałem następny wpis o budowie dioramy z fałszywą perspektywą.
 • Kapitan Hak published a next entry on Hakostwo blog post in which he reports on the work station in a suitcase. (PL)
 • Seba Bearded Orc on the Bearded Orc blog showed his idea to use spokes from bicycle wheels to be placed on the bases of the models hawk for Wood Elves. (PL)
 • On my blog DansE MacabrE I published the next entry about building dioramas with a false perspective. (PL/ENG)
Recenzje   ]|[   Reviewes

 • Thor na stronie Miniature Storage opublikował recenzję A-Case+ od A-Case.
 • Z kolei Eric na łamach bloga Between the Bolter and Me zaprezentował wybrane narzędzia, których używa w swoim warsztacie.
 • Natomiast G Mort na swoim blogu GMorts Chaotica rozpakował pudełko z modelem Obsidian Statue od Wyrd Games.
 • Thor on the Miniature Storage site has published a review of A-Case+ from A-Case. (ENG)
 • Eric in the pages of the blog Between the Bolter and Me presented selected tools that he uses in his workshop. (ENG)
 • G Mort on his blog GMorts Chaotica unpacked the box with the Obsidian Statue from Wyrd Games. (ENG)
Wrota   ]|[   Wrota

...a na stronie Wrota - polska sieć blogów bitewnych:
...and on Wrota - the Polish network of wargaming blogs:
 • MiSiO in the pages of the Bitewny Zgiełk blog published the history of two armies. (PL)
 • Bartek on his blog Asienieboje Wargaming Blog published a report from the battle of Kümmerling 1512. (PL/ENG)
 • Karol on Najmita.net blog shared photos of spiders and bats. (PL)
Podsumowania   ]|[   Summaries

 • Sarmor na stronie The Node przygotował kolejne wydanie Niszowej Niedzieli.
 • Natomiast Volomir na stronie volomir.com udostępnił kolejne wydanie Do not Miss 2018.
 • A na blogu Mengel Miniatures możecie zobaczyć Mini of the Week.
 • Sarmor on the site The Node published another edition of Less-known Sunday. (PL)
 • Volomir on volomir.com released another edition of Do not Miss 2018. (ENG)
 • On the Mengel Miniatures blog you can see Mini of the Week. (ENG)
Inne   ]|[   Others

 • Wpisy opublikowane w ramach #51 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach DansE MacabrE, Gangs of Mordheim oraz shadow greyThe Dark Oak.
 • Z kolei Adam na swoim blogu kwantowo.pl opublikował wpis o trzech rzeczach, których dowiecie się z lektury książki Od pyłu do życia. Pochodzenie i ewolucja Układu Słonecznego.
 • A na blogu Dampf's Moddeling Page Tony opublikował zdjęcia z Selly Manor, Bournville, Birmingham, które mogą zainspirować Was do budowy makiet średniowiecznych budynków.
 • Entries published within the #51 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs DansE MacabrE, Gangs of Mordheim and shadow grey and The Dark Oak. (PL)
 • Adam on his blog kwantowo.pl published an entry about three things, which you will learn from reading the book From Dust to Life: The Origin and Evolution of Our Solar System. (PL)
 • On the blog Dampf's Moddeling Page Tony published photos from Selly Manor, Bournville, Birmingham, which can inspire you to build models of medieval buildings. (ENG)

I to wszystko na dzisiaj.

A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today.

And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz