piątek, 19 lipca 2019

Recenzja: Dwarf Seekers od Avatars of War.
Reviews: Dwarf Seekers from Avatars of War.

Avatars of War to jedna z kilku firm, która została sponsorem turnieju Warheim FS - Księstwa Graniczne, który odbył się 30 marca 2019 roku w Katowicach, w Innym Wymiarze.

Dziś na łamach bloga DansE MacabrE zapraszam Was serdecznie do lektury recenzji zestawu Dwarf Seekers od Avatars of War.

Figurki zostały zapakowane w kartonowe pudełko, opatrzone na froncie ilustracją przedstawiającą krasnoludzkich pogromców, natomiast z tyłu pudełka producent umieścił zdjęcie pomalowanych modeli ustawionych w regiment, a także zdjęcia wyprasek z częściami i inne informacje.

Wewnątrz pudełka znajduje się 5 bliźniaczych plastikowych wyprasek pozwalających na złożenie 20 modeli oraz 1 ramka pozwalająca na złożenie grupy dowodzenia. Ponadto, podzielenie modeli na wiele części pozwala na złożenie 20 niepowtarzających się wzorów, przy czym AoW pozostawił tutaj naprawdę dużo możliwości, włącznie z możliwością wyboru fryzury czy indywidualnych dodatków.

Jakość odlewu jest dobra, detale rzeźby są wyraźne, a krawędzie ostre. Natomiast usunięcie delikatnych linie podziału nie powinno sprawić trudności.

Nie mogę natomiast wypowiedzieć się na temat spasowania części i klejenia modeli, ponieważ zostały one wręczone uczestnikom turnieju Warheim FS. Nie miałem także możliwości sfotografowania modeli Dwarf Seekers od Avatars of War w towarzystwie krasnoludzkich pogromców od Games Workshop.

Natomiast wydaje mi się, że zestaw Dwarf Seekers od Avatars of War jest wartą rozważenia opcją, gdy chcecie uzupełnił szeregi armii Krasnoludów z Karak Kadrin, lub chcecie złożyć sobie kompanię krasnoludzkich pogromców do Warheim FS. W tym ostatnim przypadku zakup pudełka oznacza praktycznie skompletowanie całej drużyny, którą dodatkowo można uzupełnić o świetne modele metalowych krasnoludzkich pogromców od Avatars of War.

Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej oraz Facebooku producenta.
Avatars of War is one of the few companies that has been a sponsor of the tournament Warheim FS - Border Princes, which took place on March 302019 in Katowice, in the Inny Wymiar.

Today in the pages of the DansE MacabrE blog, I invite you to read the Dwarf Seekers review from Avatars of War.

The miniatures were packed in a cardboard box, with the illustration on the front showing the dwarven slayers, while on the back of the box the producer placed a picture of painted models arranged in the regiment, as well as photos of frames with parts and other information.

Inside the box there are 5 twin plastic frames that allow you to fold 20 miniatures and 1 frame allowing you to assemble a command group. In addition, dividing the models into many parts allows you to submit 20 unique patterns, where AoW has left a lot of possibilities here, including the option of choosing a hairstyle or individual accessories.

The quality of the cast is good, the details of the sculpture are clear and the edges are sharp. However, the removal of delicate dividing lines should not be difficult.

However, I can not comment on folding parts and gluing models because they were given to the participants of the Warheim FS tournament. I did not have the opportunity to photograph the Dwarf Seekers models from the Avatars of War in the company of dwarven slayers from Games Workshop.

However, it seems to me that the Dwarf Seekers set from Avatars of War is worth considering when you want to complete the ranks of the Dwarfs  army from Karak Kadrin, or you want to make a company of dwarven slayers to Warheim FS. In the latter case, the purchase of a box means practically completing the whole team, which can be additionally supplemented with great models of metal dwarven slayers from Avatars of War.

And more information can be found on the manufacturer's website and Facebook fanpage.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz