piątek, 1 listopada 2019

Recenzja: Slavic Warrior od Valkiria Miniatures.
Reviews: Slavic Warrior from Valkiria Miniatures.

Jednym z przywilejów organizowania turniejów Warheim FS jest możliwość recenzowania świetnych figurek, które sponsorzy w swej szczodrości dorzucają do puli nagród dla uczestników.

Jednym z takich modeli jest Slavic Warrior od Valkiria Miniatures, figurka w skali 70 mm której prawdopodobnie nie miałbym okazji zrecenzować przy innej okazji, a którą możecie nabyć TUTAJ.

Jako, że od lat skupiam się wokół 28-32 mm modeli fantasy rzadko mam do czynienia z modelami kolekcjonerskimi czy w większych skalach, więc nieczęsto widuję tak świetnie zapakowane modele.

Slavic Warrior została zapakowana w solidne kartonowe pudełko, którego front ozdabia ilustracja wykonana przez Bartka Drejewicza, a z tyłu znajduje się render modelu wykonany przez Dmitriy Kononenko. Ponadto na pudełko znajdziecie wszelkie inne niezbędne informacje, takie jak nazwa modelu, skala oraz adres sklepu i email do producenta.

Na pudełku, a także wewnątrz znajdziecie symbol akcji stop piracy, o której więcej możecie przeczytać miedzy innymi na stronie KFS-miniatures gdzie dostępna jest także recenzja modeli Slavic Warrior.

Solidne opakowanie kryje podzielony na części, zabezpieczony dodatkowo folią bąbelkową i kartonową rynienką, odlany w szarej żywicy model w skali 70 mm

Model Slavic Warrior dość wiernie oddaje grafikę, jednak wydaje mi się, że postać na grafice jest bardziej Pin Ups niż gotowy odlew, ale to rzecz gustu.

Sam odlew wykonany jest na wysokim poziomie. Nie dopatrzyłem się żadnych bąbli, ubytków czy przesunięć linii formy. Na temat spasowania części niestety wypowiedzieć się nie mogę, mam nadzieję, że uczestnik turnieju Warheim FS, który zdobył Slavic Warrior zechce pochwalić się pomalowaną figurką.

Jeśli ktoś szuka modeli kolekcjonerskich w większej skali i podobają mu się inspirowane Pin Upami Bartka Drejewicza figurki, to zdecydowanie powinien rozważy zakup świetnie wykonanych modeli od Valkiria Miniatures.
One of the privileges of organizing Warheim FS tournaments is the ability to review great figurines that sponsors in their generosity add to the prize pool for participants.

One of these models is the Slavic Warrior from Valkiria Miniatures, a 70 mm scale miniatures that I probably wouldn't have had the opportunity to review on another occasion, which you can buy HERE.

As I have been focusing around 28-32 mm fantasy models for years, I rarely deal with collector's models or on larger scales, so I rarely see such well-packed models.

Slavic Warrior has been packed in a solid cardboard box, the front of which is decorated with an illustration made by Bartek Drejewicz, and on the back there is a render of the model made by Dmitriy Kononenko. In addition, on the box you will find all other necessary information, such as the model name, scale and store address and email to the manufacturer.

On the box, as well as inside you will find the symbol of the stop piracy action, about which you can read more on the KFS-miniatures page where a review of Slavic Warrior models is also available.

The solid packaging is concealed divided into parts, additionally secured with bubble wrap and a cardboard gutter, model cast in gray resin, 70 mm scale.

The Slavic Warrior model quite faithfully reflects the conceptual graphics, but it seems to me that the character in the graphics is more Pin Ups than the finished cast, but that's a matter of taste.

The casting itself is made at a high level. I did not see any bubbles, cavities or shifts in the form line. Unfortunately, I can't say anything about folding the parts, I hope that the participant in the Warheim FS tournament who won the Slavic Warrior will want to show off a painted figurine.

If you are looking for larger-scale collector miniaturs and you like figurines inspired by Bartek Drejewicz Pin Ups, you should definitely consider buying well-made miniatures from Valkiria Miniatures.Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza