piątek, 17 stycznia 2020

Recenzja: Cthulhu Cultist od Scibor MM.
Reviews: Cthulhu Cultist from Scibor MM.

W bogatej ofercie modeli od Scibor MM szanowne państwo-draństwo znajdzie także kilka modeli kultystów jednego z Wielkich Przedwiecznych, a wśród nich tego oznaczonego nazwą Cthulhu Cultist #2.

Model kultysty został zapakowany w przeźroczysty blister, w którym oprócz odlanej w szarej żywicy figurki znalazła się także sceniczna okrągła podstawka i firmowa ulotka.

Figurka kultysty została podzielona przez producenta na cztery części, jakość odlewu jest dobra, choć trzeba poświęcić chwilę na usunięcie śladów po procesie odlewania w postaci błon i pozostałości po kanałach doprowadzających żywicę.

Charakterystyczna dla Scibora rzeźba przedstawia pochyloną postać kultysty, który idzie z wzniesionymi do góry rękami. Model odziany jest w habit, a kryjący głowę kaptur odsłania jednak wyrastające z twarzy macki. Kolejnym atrybutem Wielkiego Przedwiecznego jest stylizowana głowa na przytroczonej do pasa torbie.

W rozgrywkach Warheim FS model może przedstawiać jednego z kultystów Chaosu, choć odlane osobno, odziane w habit tułów i ramiona są na tyle uniwersalne, że uzupełnione o ludzką głową z powodzeniem mogłyby przedstawiać mnicha lub nawet maga

Po rozpakowaniu warto umyć żywiczne elementy w ciepłej wodzie z mydłem. Nie znalazłem linii podziału formy, a nieliczne błony pozostałe po odlewie łatwo usunąć szczoteczką do zębów.


Więcej informacji na temat zestawu znajdziecie na stronie producenta.
In the wide range of models from Scibor MM you will also find several models of cultists of one of the Great Old One, among them the one named Cthulhu Cultist #2.

The model was packaged in a transparent blister, in which, in addition to the miniatures cast in gray resin, there was also a scenic round bases and a company leaflet.

The cultist has been divided into four parts, the quality of the casting is good, although you need to take a moment to remove traces of the casting process in the form of membranes and residues from the resin supply channels.

The sculpture characteristic of Scibor presents the leaning miniatures of a cultist who walks with his arms raised up. The model is dressed in a habit, and the hood covering the head reveals, however, the tentacles growing out of the face. Another attribute of the Great Old One is the stylized head on a bag strapped to the waist.

In Warheim FS games, the model can depict one of the Chaos cultists, although cast separately, the body and arms dressed in habit are so universal that, supplemented with a human head, they could successfully represent a monk or even a magician.

After unpacking, wash the resin elements in warm soapy water. I did not find the dividing line of the mold, and the few membranes remaining after the cast are easily removed with a toothbrush.

More information about the set can be found on the manufacturer's website.Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza