piątek, 14 lutego 2020

Recenzja: Frostgrave Wizards od North Star Military Figures.
Frostgrave Wizards from North Star Military Figures.

Na początku lutego 2020 roku postanowiłem złożyć sobie kompanię Niziołków z Krainy Zgromadzenia do Warheim FS, o której więcej możecie przeczytać TUTAJ.

Dziś w ramach piątkowych recenzji na łamach bloga DansE MacabrE pozwoliłem sobie na rozpakowanie pudełka z Frostgrave Wizards od North Star Military Figures, który zawiera model i bitsy, które posłużyły mi do skonwertowania kompanii niziołków.

Kartonowe pudełko Frostgrave Wizards opatrzone zostało na froncie ilustracją przedstawiającą dwóch magów, z kolei z tyłu umieszczone zdjęcie przykładowych 4 sklejonych i pomalowanych magów. Na pudełku umieszczone także inne niezbędne informacje.

Wewnątrz znajdziecie 2 bliźniacze wypraski pozwalające na złożenie 8 figurek. I choć na wypraskach są tylko cztery wzory korpusów odlanych wraz z nogami, to mnogość pozostałych bitsów pozwala na złożenie modelu w wielu niepowtarzających się wariantach.

Również ilość dodatków przedstawiających chowańce, zwoje, księgi i sakwy powinna wystarczyć do zwaloryzowania niejednej kompanii.

Jakość odlewu jest dobra, widoczne na poszczególnych częściach linie podziału są łatwe do usunięcia, a części pasują do siebie dobrze. 

Jeśli chcecie złożyć sobie różnorodną kompanię, to recenzowany zestaw w połączeniu z innymi pudełkami od North Star Military Figures sprawi Wam wiele radości. Polecam.

Więcej informacji na temat zestawu znajdziecie na stronie producenta.
At the beginning of February 2020, I decided to submit a company of Halflings from the Moot to Warheim FS, about which you can read more HERE.

Today, as part of the Friday review on the blog DansE MacabrE, I allowed myself to unpack the box with Frostgrave Wizards from North Star Military Figures, which contains the model and bits that I used to convert the halfling company.

The Frostgrave Wizards cardboard box has an illustration depicting two magicians on the front, while on the back there is a picture of examples of glued and painted magicians. The box also contains other necessary information.

Inside you will find 2 twin sprues that allow you to assemble 8 miniatures. And although the moldings have only four patterns of bodies cast together with legs, the multitude of other bits allows the model to be folded in many unique features.

Also, the number of additions depicting familiars, scrolls, books and saddlebags should be enough to valorize many companies.

The quality of the casting is good, the dividing lines visible on individual parts are easy to remove and the parts fit together well.


If you want to assemble a diverse company, this reviewed set in combination with other boxes from North Star Military Figures will make you happy. I would recommend.

More information about the set can be found on the manufacturer's website HERE.Bitsy w powyższego zestawu posłużyły mi do złożenia kompanii Niziołków z Krainy Zgromadzenia do Warheim FS, o której więcej możecie przeczytać TUTAJ.
The bits in the above set were used to assemble my company Halflings from the Moot to Warheim FS, about which you can read more HERE.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza