czwartek, 17 czerwca 2021

Relacja: Turniej parowy Warheim FS - Czar-Par, Katowice 12.06.2021.
Report: Tournament Warheim FS - Czar-Par, Katowice 12.06.2021.

Nie bez przeszkód i niemal z półtorarocznym opóźnieniem, ale się wydarzyło.

W sobotę, 12 czerwca 2021, w Centrum Gier Inny Wymiar w Katowicach odbył się IX turniej Warheim - Czar-Par, w którym do boju stanęli gracze zjednoczeni, po raz pierwszy w dwuosobowych sojuszach.

Dziś mam dla Was krótką relację z tego wydarzenia.
Not without obstacles and with a delay of almost a year and a half, but it happened.

On Saturday, June 12, 2021, the IX tournament Warheim - Czar-Par took place at the Centrum Gier Inny Wymiar in Katowice, in which players took part, for the first time united in two-person alliances.

Today I have a short report from this event for you.


Na blogu DansE MacabrE, w zakładce Turnieje WFS, znajdziecie także relacje z poprzednich wydarzeń:
Na początku relacji chcę także podziękować sponsorom Alien Lab Miniatures, Battle-Models.com, Black Grom Studio, Copernicus Corporation, C-P Models, Dark-Art Studios, Green Stuff World, Hexy-Store, Kromlech.eu, lootpile.eu, Micro Art Studio, Mini Monsters, Playmaty.pl, Rotten Factory oraz SpellCrow i Tiny Bastardz, którzy ufundowali nagrody dla wszystkich uczestników turnieju.

Tradycyjnie turniejową grafikę, która znalazła się na identyfikatorach, dyplomach i plakatach, wykonał Thorash z FallenSUN.
On the DansE MacabrE blog, in the tab Turnieje WFS, you will also find reports from previous events:
At the beginning of the report, I also want to thank the sponsors of Alien Lab MiniaturesBattle-Models.comBlack Grom StudioCopernicus CorporationC-P ModelsDark-Art StudiosGreen Stuff WorldHexy-StoreKromlech.eulootpile.euMicro Art StudioMini MonstersPlaymaty.plRotten Factory and SpellCrow and Tiny Bastardz, who funded prizes for all tournament participants.

Traditionally, tournament graphics, which were found on badges, diplomas and posters, were made by Thorash from FallenSUN.


Poniżej znajdziecie plik pdf z regulaminem i przygotowanymi przez Bahiora z bloga The Dark Oak scenariuszami według, których zostały rozegrane potyczki w czasie turnieju.

Plik pdf możecie pobrać STĄD, a TUTAJ znajdziecie najnowszą wersję podręcznika do Warheim FS.
Below you will find a pdf file with the rules and scenarios prepared by Bahior from The Dark Oak blog, according to which the battles were played during the tournament.

You can download the pdf file HERE, and HERE you can find the latest version of the Warheim FS rulebook.


W turniejowe szranki stanęło 23 uczestników, podzielonych na 12, w większości dwuosobowych sojuszy:
 • Sigthorn i Barii (Elfowie Wysokiego Rodu z Ulthuanu i Khazadzi z Gór Krańca Świata)
 • Pepe i Benek (Nieumarły tabor ludu Strigoi i Nieumarły poczet Krwawego Smoka)
 • Bahior i Maciej K. (Khazadzi z Gór Krańca Świata i Kompania krasnoludzkich Piwowarów)
 • Mort i Szczery (Kult Pogromców z Karak Kadrin i Leśni Elfowie z Athel Loren)
 • Fire i Wertex (Gladiatorzy z Jałowej Krainy i Zbrojni z Middenheim)
 • Krnabrny  (Piechota morska z Marienburga i Zbrojni z Middenheim)
 • Torin i Kruk (Zwiadowcza kompania z Królestw Ogrów i Raubritterzy z Księstw Granicznych)
 • Musza i Haszer (Nieumarły tabor ludu Strigoi i Nieumarły poczet Krwawego Smoka)
 • Whydak i Józek (Zwiadowcza kompania z Królestw Ogrów i Łowcze plemię Dzikich Orków)
 • WojtekW i adrenalbooster (Rycerze Graala i Leśni Elfowie z Athel Loren)
 • Kubencjusz i Laik (Zwiadowcza kompania z Królestw Ogrów i Łowcze plemię Dzikich Orków)
 • Elmin i SQL (Zwiadowcza kompania z Królestw Ogrów i Orkowie i Gobliny)

Z kolei na stole pojawiło się 15 różnych kompanii:
 • Elfowie Wysokiego Rodu z Ulthuanu
 • Gladiatorzy z Jałowej Krainy 
 • Khazadzi z Gór Krańca Świata 
 • Kompania krasnoludzkich Piwowarów 
 • Kult Pogromców z Karak Kadrin 
 • Leśni Elfowie z Athel Loren 
 • Łowcze plemię Dzikich Orków 
 • Nieumarły tabor ludu Strigoi 
 • Nieumarły poczet Krwawego Smoka 
 • Orkowie i Gobliny 
 • Piechota morska z Marienburga 
 • Raubritterzy z Księstw Granicznych 
 • Rycerze Graala 
 • Zbrojni z Middenheim 
 • Zwiadowcza kompania z Królestw Ogrów
There were 23 participants in the competition, divided into 12, mostly two-person alliances:
 • Sigthorn and Barii (High Elves from the Ulthuan and Dwarves from the World's Edge Mountains)
 • Pepe and Benek (Strigoi  and Blood Dragon)
 • Bahior and Maciej K. (Dwarves from the World's Edge Mountains and the Company of Dwarven Brewers)
 • Mort and Szczery (Slayers from the Karak Kadrin and the Wood Elves from Athel Loren)
 • Fire and Wertex (Gladiators and Middenheimers)
 • Krnabrny (Marienburgers and Middenheimers)
 • Torin and Kruk (Scouting company from the Ogre Kingdoms and Raubritters from the Border Princes)
 • Musza and Haszer (Strigoi and Blood Dragon)
 • Whydak and Józek (Scouting Company from the Ogre Kingdoms and Savage Orcs)
 • WojtekW and adrenalbooster (Knights of the Grail and Wood Elves from Athel Loren)
 • Kubencjusz and Laik (Scout Company from the Ogre Kingdoms and Savage Orcs
 • Elmin i SQL (Scout Company from the Ogre Kingdoms and Orcs and Goblins)
In turn, 15 different companies appeared on the battle tables:
 • High Elves from the Ulthuan
 • Gladiators
 • Dwarves from the World's Edge Mountais
 • Company of Dwarven Brewers
 • Slayers from the Karak Kadrin
 • Wood Elves from Athel Loren
 • Savage Orcs
 • Strigoi
 • Blood Dragon
 • Orcs and Goblins
 • Marienburgers
 • Raubritters from the Border Princes
 • Knights of the Grail
 • Middenheimers
 • Scout Company from the Ogre Kingdoms

Drzwi Centrum Gier Inny Wymiar otworzyły się kilka minut przed godziną 09:00. Po rozłożeniu stołów i makiet o godzinie 10:00 rozpoczęliśmy rozgrywki, które trwały do godziny 19:00.The doors of the Centrum Gier Inny Wymiar opened a few minutes before 09:00 am. After the tables and buildings models were laid out at 10:00 am, we started the games, which lasted until 07:00 pm..

PIERWSZA BITWA | FIRST BATTLE

 

DRUGA BITWA | SECOND BATTLE

TRZECIA BITWA | THE THIRD BATTLE


Po rozegraniu 3 bitew na 1 miejscu podium stanęli Fire i Wertex, którzy poprowadzili do boju Gladiatorów z Jałowej Krainy oraz Zbrojnych z Middenheim, z kolei 2 miejsce zajęli Musza i Haszer prowadzący do boju Nieumarły tabor ludu Strigoi oraz Nieumarły poczet Krwawego Smoka, zaś 3 miejsce zdobyli Kubencjusz i Laik dowodzący Zwiadowczą kompanią z Królestw Ogrów oraz Łowczym plemieniem Dzikich Orków.After 3 battles, Fire and Wertex stood on the podium, who led the Gladiators and Middenheimers, while the 2nd place was taken by Musza and Haszer, leading to the battle, the Strigoi and Blood Dragon, and the 3rd place captured Kubencjusz and Laik commanding the Scout Company from the Ogre Kingdoms and the Savage Orc.


W trakcie wydarzenia odbył się także konkurs modelarski na najlepszy model Oficera Polowego oraz znaczniki.

W przeprowadzonym wśród uczestników turnieju głosowaniu wygrał Elmin, zaś w konkursie internetowym zwyciężył adrenalbooster.
During the event, there was also a modeling competition for the best model of a Field Officer and markers.

Elmin won in the voting conducted among the participants of the tournament, and adrenalbooster won in the Internet competition.Dzień podły, Tradycyjnie, podczas każdego turnieju Warheim FS odbywa się konkurs modelarski, tym razem uczestnicy...


Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie turnieju raz jeszcze dziękuję.

Następny turniej, jeśli Papa Nurgle i pandemia pozwolą, obędzie się wiosną przyszłego roku podczas Ragnarok Konwent Gier Bitewnych. Szczegóły jak zwykle będziemy ustalać na Forum Warheim FS.

Zaś odnośników do relacji opublikowanych na innych blogach szukajcie w komentarzach.
Thank you once again to everyone involved in the preparation of the tournament.

The next tournament, if Papa Nurgle and the pandemic permitting, will be held next spring at the Ragnarok Konwent Gier Bitewnych. As usual, we'll be discussing the details at the Forum Warheim FS.

And for links to reports published on other blogs, look for the comments.

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz