piątek, 12 października 2018

Relacja: Ostatnia Faktoria - Turniej Warheim FS w klubie Inny Wymiar w Katowicach.
Report: The Last Camp - Tournament Warheim FS in the club Inny Wymiar in Katowice.

Dziś przygotowałem dla szanownego państwa-draństwa relację z szóstego turnieju Warheim FS - Ostatnia Faktoria, który przy wsparciu klubu Szybki Szpil odbył się 06 października 2018 roku w Innym Wymiarze w Katowicach.

Do prezentacji zdjęć wykorzystałem albumy z serwisu photobucket.com i jeśli chcecie obejrzeć zdjęcia prezentowane w ten sposób to musicie pozwolić waszej przeglądarce na wczytanie niezabezpieczonych skryptów. W przypadku Chroma możecie to zrobić klikając na ikonę tarczy z czerwonym X na pasku adresu. Jeśli nie podoba się Wam taka opcja, to zdjęcia z turnieju znajdziecie na stronie Warheim FS.
Today in the blog DansE MacabrE I prepared for you the report from the sixth  tournament Warheim FS - The Last Camp, with the support of the club Szybki Szpil October 06, 2018, the event took place in Inny Wymiar in Katowice.

For the presentation of photos I used albums from the photobucket.com website and if you want to see the pictures presented in this way, then you must allow your browser to load unprotected scripts. In the case of Chrom you can do it by clicking on the shield icon with a red X in the address bar. If you do not like this option, you can find photos from the tournament on the Warheim FS website.Zachęcam Was także do lektury relacji z pięciu poprzednich wydarzeń - Piekło pocztowe..., Śmiech Mrocznych Bogów, Ucieczka z Gór Środkowych oraz Mitterherbst i Przeklęty Szczurołap gdzie napisałem więcej na temat genezy i organizacji turnieju.

Nagrody na turniej Warheim FS - Ostatnia Faktoria ufundowali Aradia Miniatures, Avatars of War, Battle-Models.com, CP Models, Gamezone Miniatures, Green Stuff World, HobbyZone.pl, HQ Resin, Kromlech.eu, Micro Art Studio, Mini Monsters, Rotten Factory, Sarmata-Gry, Unreleased Miniatures oraz Vanaheim.pl, którym serdecznie dziękuję za hojność, dzięki której żaden z uczestników turnieju nie wyszedł z pustymi rękami.

Chcę podziękować także za pomoc Thorashowi z FallenSun, który przygotował oprawę graficzną turnieju w postaci widocznych w okołoturniejowych wpisach plakatów, a także widocznych na zdjęciach dyplomów i identyfikatorów.
I also encourage you to read the accounts of the five previous events - Piekło pocztowe... and Śmiech Mrocznych Bogów and Ucieczka z Gór Środkowych and Mitterherbst and Przeklęty Szczurołap where I wrote more about the origins and organization of the tournament.

The prizes for tournament Warheim FS - The Last Camp were sponsored by Aradia Miniatures, Avatars of War, Battle-Models.com, CP Models, Gamezone Miniatures, Green Stuff World, HobbyZone.pl, HQ Resin, Kromlech.eu, Micro Art Studio, Mini Monsters, Rotten Factory, Sarmata-Gry, Unreleased Miniatures oraz Vanaheim.pl. I sincerely thank you for the generosity, thanks to which none of the participants of the tournament went out empty-handed.

I would also like to thank Thorash from FallenSun, who has prepared the tournament's graphics as shown in tournament posters, as well as the diploma and badge visible in the photos.Główny ciężar pisania scenariuszy na turniej wziął na siebie Bahior z bloga The Dark Oak, a tematem przewodnim wydarzenia została Ostatnia Faktoria, czy też opisane w podręczniku głównym Obozowisko.

Natomiast ja zająłem się rozmowami ze sponsorami, przygotowaniem podręcznika oraz mobilizowaniem graczy do przesyłania i aktualizowania zgłoszeń.

Przed samym turniejem przyszedł także czas na spakowanie nagród, a także przygotowanie stołów i rozłożenie makiet. W tym ostatnim pomógł mi Szczery, który niestety nie mógł wziąć udziału w turnieju.
The main difficulty of writing the scenarios for the tournament was taken by Bahior from the blog The Dark Oak, and the main theme of the event was the Last Camp, or Campground described in the main rulebook to Warheim FS.

However, I dealt with talks with sponsors, preparing the handbook and mobilizing players to send and update applications.

Just before the tournament, there was also time to pack the prizes, as well as to prepare tables and spread models. The latter was helped by Szczery, who unfortunately could not take part in the tournament.


Prawie wszyscy uczestnicy turnieju Warheim FS - Ostatnia Faktoria.Almost all participants of the tournament Warheim FS - The Last Camp.


Drzwi do Innego Wymiaru zostały otwarte równo o godzinie 08.30, a turnieju Warheim FS - Ostatnia Faktoria rozpoczęliśmy chwilę później. Po załatwieniu formalności i wręczeniu identyfikatorów przed godziną 10.00 rozpoczęły się rozgrywki.The doors to the Inny Wymiar were opened equally at 08.30 and the tournament Warheim FS - The Last Camp started a moment later. After completing the formalities and handing out the IDs before 10.00 the games began.
Potyczki stoczyło 26 graczy, którzy dowodzili 18 różnymi drużynami:
 1. Elfowie Wysokiego Rodu z Ulthuanu
 2. Grasanci Chaosu
 3. Jaszczuroludzie z Lustrii
 4. Karnawał Chaosu
 5. Khazadzi z Gór Krańca Świata
 6. Krasnoludowie Chaosu z Zorn Uzkul
 7. Leśni Elfowie z Athel Loren
 8. Łowcy czarownic
 9. Nocne Gobliny
 10. Piechota morska z Marienburga
 11. Orkowie i Gobliny
 12. Nieumarły poczet Krwawych Smoków
 13. Piraci z Sartosy
 14. Strażnicy dróg z Averlandu
 15. Załoga Zielonoskórych Kaprów
 16. Zbrojni z Middenheim
 17. Zwiadowcza kompania z Królestw Ogrów
 18. Zwiadowcze stado klanu Eshin
There were 26 players who commanded 18 different warbands:
 1. High Elves from Ulthuan
 2. Marauders of Chaos
 3. Lizardmen from Lustria
 4. Carnival of Chaos
 5. Dwarves from World's Edge Mountains
 6. Chaos Dwarves from Zorn Uzkul
 7. Wood Elves from Athel Loren
 8. Witch hunters
 9. Night Goblins
 10. Marines from Marienburg
 11. Orcs and Goblins
 12. The undead company of Blood Dragon 
 13. Pirates from Sartosa
 14. Roadwardens from Averland
 15. Greenskin Buccaneers
 16. Man-at-arms from Middenheim
 17. Scouting company from the Ogres Kingdoms
 18. Scout herd of the Eshin clan
 1. adrenalbooster, Rzeszów, Zwiadowcze stado klanu Eshin, 125
 2. ijon, Ruda Śląska, Khazadzi z Gór Krańca Świata, 105
 3. Areo, Kęty, Nocne Gobliny, 135
 4. Wołek, Oświęcim, Khazadzi z Gór Krańca Świata, 123
 5. Krnabrny, Będzin, Piechota morska z Marienburga, 175
 6. Wojciech Szemik, Elfowie Wysokiego Rodu z Ulthuanu, 111
 7. Wojtek W, Rzeszów, Orkowie & Gobliny, 111
 8. Doman, Chorzów, Leśni Elfowie z Athel Loren, 138
 9. Raven, Katowice, Krasnoludowie Chaosu z Zorn Uzkul, 173
 10. Trawus, Chrzanów, Zbrojni z Middenheim, 141
 11. Haru, Bytom, Leśni Elfowie z Athel Loren, 123
 12. Elmin, Bytom, Zwiadowcza kompania z Królestw Ogrów, 134
 13. Settra, Warszawa, Łowcy czarownic, 136
 14. krzychu88, Alwernia, Zwiadowcze stado klanu Eshin, 135
 15. Pepe, Kęty, Nieumarły poczet Krwawych Smoków, 113
 16. Bahior, Chorzów, Załoga Zielonoskórych Kaprów, 148
 17. Benek, Kęty, Nieumarły poczet Krwawych Smoków, 110
 18. Redek, Kęty, Jaszczuroludzie z Lustrii, 160
 19. Torin, Katowice, Karnawał Chaosu (Wojownicy Khorna), 126
 20. Aust, Zabrze, Leśni Elfowie z Athel Loren, 120
 21. Zawisza, Chorzów, Grasanci Chaosu (Chaos Niepodzielony), 139
 22. Ikko, Zabrze, Piraci z Sartosy, 103
 23. Findar, Katowice, Zwiadowcza kompania z Królestw Ogrów, 134
 24. Will, Kraków, Orkowie i Gobliny, 124
 25. Blumstein, Rzeszów, Strażnicy dróg z Averlandu, 149
 26. Fire, Kielce, Łowcy czarownic, 148
Uczestniczy stoczyli ze sobą 4 bitwy, z których każda mogła trwać nie dłużej niż 120 minut. Poniżej przygotowałem dla Was zdjęcia z turnieju oraz tabele przedstawiające parowanie graczy oraz wyniki uzyskane po każdej z rozgrywek.
Participants battled 4 battles, each of which could last no longer than 120 minutes. Below I have prepared for you the pictures of the tournament and the tables showing the pairing of players and the results obtained after each of the competitions.Turniej Warheim FS - Ostatnia Faktoria wygrał Pepe i jego Nieumarły poczet Krwawych Smoków.

Drugie miejsce zajął Benek, także dowodzący Nieumarłym pocztem Krwawych Smoków.

...a trzecie zajął adrenalbooster, który poprowadził do boju Zwiadowcze stado klanu Eshin.
Tournament Warheim FS - The Last Camp won by Pepe and his The undead company of Blood Dragon.

The second place was taken by Benek, also commanding The undead company of Blood Dragon.

... and the third took the adrenalbooster who led the Scout herd of the Eshin clan.Poniżej umieściłem listę drużyn wraz z miejscem, które ich dowódcy zajęli na turnieju oraz prestiż drużyny z którym rozpoczynały rozgrywkę
Below I placed a list of warbands along with the place that their commander took on the tournament and the rating with whom they started the game.
 1. Pepe, Kęty, Nieumarły poczet Krwawych Smoków, 113
 2. Benek, Kęty, Nieumarły poczet Krwawych Smoków, 110
 3. adrenalbooster, Rzeszów, Zwiadowcze stado klanu Eshin, 125
 4. Zawisza, Grasanci Chaosu (Chaos Niepodzielony), 139
 5. Wojtek W, Rzeszów, Orkowie i Gobliny, 111
 6. Trawus, Chrzanów, Zbrojni z Middenheim, 141
 7. Torin, Katowice, Karnawał Chaosu (Wojownicy Khorna), 126
 8. Krnabrny, Będzin, Piechota morska z Marienburga, 175
 9. Elmin, Bytom, Zwiadowcza kompania z Królestw Ogrów, 134
 10. Raven, Chorzów, Krasnoludowie Chaosu z Zorn Uzkul, 173
 11. Aust, Zabrze, Leśni Elfowie z Athel Loren, 120
 12. ijon, Ruda Śląska, Khazadzi z Gór Krańca Świata, 105
 13. Settra, Warszawa, Łowcy czarownic, 136
 14. Bahior, Chorzów, Załoga Zielonoskórych Kaprów, 148
 15. Haru, Bytom, Leśni Elfowie z Athel Loren, 123
 16. Wołek, Oświęcim, Khazadzi z Gór Krańca Świata, 123
 17. Redek, Kęty, Jaszczuroludzie z Lustrii, 160
 18. Doman, Chorzów, Leśni Elfowie z Athel Loren, 138
 19. Fire, Kielce, Łowcy czarownic, 148
 20. Areo, Kęty, Nocne Gobliny, 135
 21. Blumstein, Rzeszów, Strażnicy dróg z Averlandu, 149
 22. Findar, Katowice, Zwiadowcza kompania z Królestw Ogrów, 134
 23. krzychu88, Alwernia, Zwiadowcze stado klanu Eshin, 135
 24. Wojciech Szemik, Elfowie Wysokiego Rodu z Ulthuanu, 111
 25. Will, Kraków, Orkowie i Gobliny, 124
 26. Ikko, Zabrze, Piraci z Sartosy, 103
Motywem przewodnim turnieju Warheim FS było Obozowisko, a konkurs na najlepiej pomalowany i skonwertowany model wygrali adrenalbooster oraz krzychu88.

Choć nie wszyscy uczestnicy turnieju przygotowali modele Obozowiska na konkurs, to wybór tych dwóch najlepszych nie był łatwy.

Dlatego prócz głosów niezależnej i obiektywnej komisji poprosiłem także Was o pomoc, a głosowanie na Facebooku pomogło rozstrzygnąć konkurs.

Nagrody dla laureatów konkursu ufundowała firma HobbyZone.pl.
The theme of the tournament Warheim FS was the Campground, and the competition for the best painted and conversion models won adrenalbooster and krzychu88.

Although not all participants of the tournament prepared models of Campground  for the competition, the choice of the two best was not easy.

Therefore, apart from the votes of an independent and objective commission, I also asked you for help, and voting on Facebook helped to resolve the competition.

Prizes for the winners of the contest were funded by the company HobbyZone.pl.


W trakcie turnieju odbył się także konkurs na najładniej pomalowaną drużynę.

Zwycięzcą został Elmin, którego w głosowaniu wybrali uczestnicy turnieju.

Z kolei nagrodę ufundował Kromlech.eu.
During the tournament there was also a contest for the best painted team.

The winner was Elmin, who was chosen by the participants of the tournament.

The award was funded by Kromlech.eu.


Raz jeszcze dziękuję wszystkim za pomoc w realizacji wydarzenia, a uczestnikom gratuluję udziału.

Następny turniej odbędzie się w marcu 2019 roku, a szczegóły będziemy ustalać wkrótce na łamach forum Azylium.

Galerię zdjęć z turnieju Warheim FS - Ostatnia Faktoria znajdzie także TUTAJ.

A odnośników do relacji opublikowanych na innych blogach szukajcie w komentarzach.
Thank you all again for your help in the event, and I congratulate the participants.

The next tournament probably will take place in March 2019, and details will be set soon in the forum Azylium.

Photo gallery of the Tournament Warheim FS - The Last Camp with the night will also find HERE.

And look for links to the relationships published on other blogs in the comments.


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.

 

Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz