piątek, 26 listopada 2021

Recenzja: Lego Zombie Kosmonauta od Scibor MM.
Reviews: Lego Zombie Cosmonaut from Scibor MM.

Dzisiaj na blogu DansE MacabrE miałem Wam pokazać zestaw Stone Entrances od SpellCrow, ale ponieważ odebrałem w końcu mojego Lego zombie-hipka od Scibor MM to on pojawi się w ramach piątkowej recenzji.

Model umieszczono w przeźroczystym blisterze, w którym oprócz odlanego w żywicy modelu znalazła się firmowa ulotka.

Figurka jest wyższa niż przeciętny model człowieka w skali 28 mm, ale niższy niż Ogr. Niestety nie posiadam oryginalnego Lego ludka i nie pokażę wam jak model Scibora prezentuje się przy swoim protoplaście.

Model przedstawia lekko sfatygowanego, lego kosmonautę, który na własnej skórze doświadczył niekorzystnego działania obcych środowisk. Mamy więc charakterystyczny dla figurek Lego z lat 80-tych XX wieku hełm bez przyłbicy i butlę z tlenem. Scibor dodał przerwany przewód tlenowy oraz ukrytą pod hełmem czaszkę.

Sam model jest jednym z pierwszym w serii i z tego co widzę obecnie nie jest dostępny na stronie producenta. Choć może po prostu nie umiem go znaleźć.

Po rozpakowaniu warto umyć żywiczne elementy w ciepłej wodzie z mydłem.

Jakość odlewu jest dobra, na boku modelu widoczne są delikatne ślady podziału formy, zaś błony pozostałe po procesie odlewania można łatwo usunąć szczoteczką do zębów.


Jeśli spodobał się Wam pomysł na serię modeli, to na stronie Scibor MM znajdziecie dużo więcej modeli nawiązujących do Lego.
Today on the blog DansE MacabrE I was supposed to show you the Stone Entrances set from SpellCrow, but because I finally picked up my zombie Lego model from Scibor MM he will appear as part of Friday's review.

The miniatures was placed in a transparent blister with a company leaflet in addition to the model cast in resin.

The miniatures is taller than the average human model on a scale of 28 mm, but shorter than the Ogre. Unfortunately, I do not have the original Lego model and I will not show you how the Scibor miniatures looks like next to its protoplast.

The miniatures shows a slightly battered Lego cosmonaut who has experienced the adverse effects of foreign environments first-hand. So we have a helmet without a visor, characteristic for Lego figures from the 1980s, and an oxygen cylinder. Scibor added a broken oxygen tube and a skull hidden under the helmet.

The miniatures itself is one of the first in the series and from what I can see it is currently not available on the manufacturer's website. Though maybe I just can't find it.

After unpacking, it is a good idea to wash the resin elements in warm soapy water.

The quality of the casting is good, there are slight traces of mold splitting on the side of the model, and the films left over from the casting process can be easily removed with a toothbrush.

If you liked the idea for a series of models, then on the Scibor MM website you will find many more miniatures referring to Lego.Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz