piątek, 2 września 2022

Recenzja: Rotten Barbarian No 1 od Rotten Factory.
Reviews: Rotten Barbarian No 1 from Rotten Factory.

Dziś w ramach piątkowych recenzji mam dla Was czwarty model Rotten Barbarian z zestawu Rotten Barbarians No1 od Rotten Factory.

Model, który był częścią większej przesyłki został umieszczony w 
przeźroczystym blisterze, zamkniętym firmową ulotka.

Złożony z 3 elementów żywiczny model przedstawia chorobliwie otyłego, zmutowanego, odzianego w resztki zbroi i odzieży wojownika boga Zarazy. 

Model utrzymany jest w charakterystycznym dla Rotten Factory stylu, a silne akcenty Nurgla sprawiają, że model bez kompleksów może stanąć w jednym szeregu z figurkami GW.

Jakość odlewu jest bardzo dobra, nie zauważyłem większych nadlewek czy śladów podziału formy lub błon pozostałych po procesie odlewania.

Sklejanie modelu nie przysporzyło problemu. Części pasują do siebie dobrze, jednak nie idealnie i widoczne po łączenie elementów szpary wymagają wypełnienia masą modelarską.

Rotten Barbarian z powodzeniem może zostać wcielony w szeregi dowolnej kompanii Nurgla w Warheim FS.

Polecam!

Więcej informacji znajdziecie na stronie producenta.
Today, as part of the Friday reviews, I have fourth the Rotten Barbarian model from the Rotten Barbarians No1 set by Rotten Factory for you.

The miniatures that was part of a larger package was placed in a transparent blister sealed with a company leaflet.

The 3-piece resin miniatures depicts a morbidly obese, mutated, clad in remnants of armor and clothing, the warrior of the Dark God of Plague.

The miniatures is maintained in the style typical of Rotten Factory, but the references to Nurgle's warriors mean that the miniatures can stand in one row with the Games Workshop miniatures without any complexes.

The quality of the casting is very good, I did not notice any major flakes or traces of mold splitting or films left over from the casting process.

Putting the model together was not a problem. The parts fit together well, but it is not perfect and the gap visible after joining both parts of the cloak needs to be filled with modeling compound.

Rotten Barbarian can successfully join the ranks of any Nurgle company in Warheim FS.

I recommend!

More information can be found HERE.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz