czwartek, 1 lutego 2024

Poradnik: Budowa studni, część 3.
Tutorial: Building a well, part 3.


W ramach odpoczynku od waloryzacji makiet i jako pretekst, bo zyskać trochę czasu na sklejenie modeli Raubritterów z Księstw Granicznych, postanowiłem zbudować studnie.

Umieszczone na podstawkach studnie będę elementami terenu, które będzie można umieścić na różnych modułach stołu z ruinami Mordheim.

Do budowy użyłem: glinianych cegiełekdrewnianych listewekspinacza biurowegopiaskugliny samoutwardzalnejbalsy miedzianego druciku, a do klejenie użyłem kleju do drewna oraz kleju cyjanoakrylowego.

***

Kolejny krok to budowa daszków, które wykonałem z drewnianych listewek, patyczków do kawy oraz dachówek wyciętych z balsy.

Ostatni krok to przyklejenie do podstawek piasku o różnej gramaturze oraz dodanie kilku bitsów.

***

Poradnik podzielony jest na części...
...a publikacja ostatniej części zaplanowana jest na 01.02.2024.
As a break from valorizing building models and as an excuse to gain some time to glue the miniatures the Raubritter from the Border Princes, I decided to build three wells.

Wells placed on different bases will be scatter terrain that can be placed, depending on needs, on various modules of the Mordheim ruins table.

For construction, I used elements collected in the workshop: clay brickswooden strips, a paper clipsandself-hardening claybalsa wood and copper wire, and for gluing I used wood glue and cyanoacrylate glue.

***

The next step was to build the roofs, which I made from wooden slats, coffee sticks and roof tiles cut from balsa wood.

The last step is to glue sand of different weights to the bases and add a few bits.

***

The guide is divided into 3 parts...
...and the publication of the last part is scheduled for February 012024.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz