czwartek, 30 maja 2024

Warsztat: Marienburg i Middenheim, cześć 4. Włosy.
Workshop: Marienburgers and Middenheimer, part 4. Hair.

W publikowanych w niedzielę wpisach możecie śledzić rekrutację kompanii Piechoty Morskiej z Marienburga do Warheim FS, a w ramach przerwy w budowie modułowego stołu z ruinami Mordheim zacząłem malowanie swoich Marienburgczyków i Middenheimczyków dla Szczerego.

I to właśnie te wpisy w kilka najbliższych czwartków będziecie mogli śledzić na blogu.

Do malowania włosów użyłem różnych contrastów i shade, które rozjaśniałem farbą Morrow White od P3.
In the entries published on Sunday, you can follow the recruitment of a warband from Marienburg to Warheim FS, and as a break from building a modular table with the ruins of Mordheim, I started painting two warbands, my Marienburgers and Middenheimers for Szczery.

And these are the entries you will be able to follow on the blog over the next few Thursdays.

To paint the hair, I used various contrasts and shades, which I lightened with Morrow White paint from P3.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz