piątek, 3 maja 2024

Recenzja: Mountain Troll od SpellCrow.
Reviews: Mountain Troll from SpellCrow.

Dziś mam dla Was recenzję modelu Mountain Troll od SpellCrow.

Model, który był częścią większej solidnie zapakowanej przesyłki otrzymałem w kolorowym, kartonowym pudełku ozdobionym zdjęciami pomalowanego modelu, historią i wszelkimi innymi niezbędnymi informacjami.

Wewnątrz pudełka znalazły się odlane w szarej żywicy części, z których należy skleić model oraz, także odlana w żywicy, kwadratowa podstawka o wymiarach 40x40 mm.

Przed sklejeniem należy usunąć pozostałości po kanałach dopływowych, którymi tłoczono żywicę do formy.

Części dobrze do siebie pasują, a po sklejeniu otrzymujemy dość kanoniczny model trolla, który stoi wznosząc do góry jedno z ramion, w którym dzierży prymitywny topór, w drugiej ręce zaś trzyma długą kość. Pomimo lichego przyodziewku model jest bogaty w detale.

Jakość odlewu jest bardzo dobra, nie zauważyłem większych linii podziału formy czy nadlewek.

Ostatnie zdjęcie pochodzi ze strony producenta do odwiedzenia której zapraszam po więcej szczegółów.
Today I have a review of the Mountain Troll miniatures from SpellCrow.

I received the miniatures, which was part of a larger, solidly packed shipment, in a colorful cardboard box decorated with photos of the painted miniaturesl, history and all other necessary information.

Inside the box there are several parts cast in gray resin, from which you need to assemble the Mountain Troll miniatures, and a square base, also cast in resin, measuring40x40 mm.

Before gluing, use a sharp knife to cut off a few remnants of the inlet channels through which the resin was pumped into the mold.

The individual parts fit together well, and after gluing all the parts together, we get a fairly canonical miniatures of a troll standing with one of its arms raised, holding a primitive ax, and holding a long bone in the other hand. Despite the poor clothing, the model is rich in details.

The quality of the casting is very good, I did not notice any major mold division lines or sprues.

The last photo comes from the manufacturer's website, please visit it for more details.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz