środa, 1 maja 2024

Galeria: Klan wojowników z Nipponu. Bohater - Daimyo I.
Gallery: A clan of warriors from Nippon. Heroes - Daimyo I.

Daimyo są feudalnymi władcami Nipponu, ustępującymi jedynie szogunowi i rodzinie cesarskiej. Daimyo mają niemal całkowitą autonomię w zarządzaniu swoim terytorium, nic więc dziwnego, że często dochodzi do konfliktów społecznych, gdy Daimyo walczą o zasoby i realizują osobiste wendety. Podstawowym zadaniem Daimyo jest ochrona podległego terytorium i zbieranie podatków dla cesarza. W tym celu mogą zatrzymać dla siebie część podatków, z których utrzymują i wyposażając swoich wojowników.

W roli dowódcy kompanii Klan wojowników z Nipponu do Warheim FS użyłem modelu Japanese Daimyo Oda Nobuhide od Kyoushuneko Miniatures.As the company commander of A clan of warriors from Nippon for Warheim FS, I used the Japanese Daimyo Oda Nobuhide miniatures from Kyoushuneko Miniatures.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz