niedziela, 26 maja 2024

Rekrutacja: Piechota morska z Marienburga, machina wojenna - Rydwan.
Recruitment: Marienburgers, war machine - Chariot.

Rydwany są bojowymi wozami od wieków używanymi przez wojowników Starego Świata. Do rydwanów należą pojazdy, które posiadają dwa koła - przymocowane do osi, na której wspiera się platforma, otoczona z trzech stron burtami - i są ciągnięte przez zwierzęta.

W ramach chwilowej przerwy w budowaniu modułowego stołu z ruinami Mordheim do Warheim FS oraz przy okazji malowania Zbrojnych z Middenheim dla Szczerego, na mój warsztat trafiła kompania Piechoty morskiej z Marienburga.

Modele złożyłem z figurek od North Star Military Figures oraz Wargames Atlantic, z rzadka tylko uzupełniająć bitsami od GW i innych firm.

Do złożenia modelu rydwanu użyłem zestawów Skeleton Cavalry and Chariots oraz Horses od Wargames Atlantic.
During a temporary break in building a modular table with Mordheim ruins for Warheim FS and while painting Middenheimers warband for Szczery, a company of Marienburgers came to my workshop.

I built the warband from miniatures from North Star Military Figures and Wargames Atlantic, occasionally supplementing them with bits from GW and other companies.

To assemble the chariot miniatures, I used the Skeleton Cavalry and Chariots and Horses sets from Wargames Atlantic.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz