niedziela, 19 maja 2024

Rekrutacja: Piechota morska z Marienburga, stronnicy - Bukanier.
Recruitment: Marienburgers, henchman - Buccaneer.

Bukanierzy to krasnoludzcy Pogromcy, którzy znaczną część swego życia spędzili na morzu służąc na okrętach floty krasnoludzkiej, gdzie w licznych walkach z piratami oraz morskimi potworami szukali swego przeznaczenia. Równie gwałtowni i szaleni na lądzie znani są głównie z nadużywania rumu i wszczynania burd. Wielu Bukanierów, którym nie udało się odnaleźć chwalebnej śmierci na wzburzonych morzach Znanego Świata dołącza do zbrojnych kompanii, by na lądzie szukać swego przeznaczenie i odkupienia. Bukanierzy specjalizują się w używaniu pistoletów. Z natury gwałtowni i na półobłąkani potrafią jednak w zdyscyplinowany sposób ładować i prowadzić ogień nawet wtedy, gdy wróg podejdzie naprawdę blisko.

W ramach chwilowej przerwy w budowaniu modułowego stołu z ruinami Mordheim do Warheim FS oraz przy okazji malowania Zbrojnych z Middenheim dla Szczerego, na mój warsztat trafiła kompania Piechoty morskiej z Marienburga.

Modele złożyłem z figurek od North Star Military Figures oraz Wargames Atlantic, z rzadka tylko uzupełniająć bitsami od GW i innych firm.

Do złożenia modeli bukanierów użyłem zestawu Halfling Militia od Wargames Atlantic, który uzupełniłem ramionami i głowami z innych zestawów.
During a temporary break in building a modular table with Mordheim ruins for Warheim FS and while painting Middenheimers warband for Szczery, a company of Marienburgers came to my workshop.

I built the warband from miniatures from North Star Military Figures and Wargames Atlantic, occasionally supplementing them with bits from GW and other companies.

To assemble the buccaneers miniatures, I used the Halfling Militia set from Wargames Atlantic, which I supplemented with arms and heads from other sets.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz