czwartek, 23 maja 2024

Warsztat: Marienburg i Middenheim, cześć 3. Skóra i oczy.
Workshop: Marienburgers and Middenheimer, part 3. Skin and eyes.

W publikowanych w niedzielę wpisach możecie śledzić rekrutację kompanii Piechoty Morskiej z Marienburga do Warheim FS, a w ramach przerwy w budowie modułowego stołu z ruinami Mordheim zacząłem malowanie swoich Marienburgczyków i Middenheimczyków dla Szczerego.

I to właśnie te wpisy w kilka najbliższych czwartków będziecie mogli śledzić na blogu.

Po nałożeniu podkładu i washa malowanie modeli zacząłem od pomalowania skóry i oczu.

Malowanie skóry zacząłem od nałożenia shade Athonian Camoshade na modele Marienburgczyków oraz Druchii Violet na Middenheimczyków, a następnie całość contrast Guilliman Flesh.

Dzięki podkładowi z shade skóra Marienburgczyków jest nieco cieplejsza i ciemnejsza, natomiast Middenheimczyków ma zimny odcień.

Oczy malowałem w standardowy sposób, czyli najpierw czarna plamka, środek którem pomalowałem na biało, a następnie czarna kropka imitująca źrenicę.
In the entries published on Sunday, you can follow the recruitment of a warband from Marienburg to Warheim FS, and as a break from building a modular table with the ruins of Mordheim, I started painting two warbands, my Marienburgers and Middenheimers for Szczery.

And these are the entries you will be able to follow on the blog over the next few Thursdays.

After applying the primer and wash, I started painting the miinatures by painting the skin and eyes.

I started painting the skin by applying shade Athonian Camoshade to the Marienburgers and Druchii Violet to the Middenheimers, and then the whole contrast Guilliman Flesh.

Thanks to the shade foundation, the skin of Marienburgers is slightly warmer and darker, while that of Middenheimers has a cold shade.

I painted the eyes in a standard way, i.e. first a black spot, the center of which I painted white, and then a black dot imitating the pupil.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz