niedziela, 2 czerwca 2024

Rekrutacja: Piechota morska z Marienburga, najemne ostrze - Ogr.
Recruitment: Marienburgers, hired sword - Ogre.

Ogry stanowią elitę wśród ochroniarzy. Są to ogromne i brutalne stwory, które postawą znacznie przewyższają człowieka. Królują oczywiście różnych rozmiarów okrągłe kałduny, od ledwie pulchnych po prawdziwie kolosalne. W odróżnieniu od Ludzi brzuszyska Ogrów nie skrywają zbyt wiele tłuszczu, lecz składają się z węzłów mocnych mięśni, które rozciągają się, by ułatwić ogrom pożeranie szczególnie dużego pożywienia. Wielkość kałduna określa siłę i status Ogra.

W ramach chwilowej przerwy w budowaniu modułowego stołu z ruinami Mordheim do Warheim FS oraz przy okazji malowania Zbrojnych z Middenheim dla Szczerego, na mój warsztat trafiła kompania Piechoty morskiej z Marienburga.

Modele złożyłem z figurek od North Star Military Figures oraz Wargames Atlantic, z rzadka tylko uzupełniająć bitsami od Games Workshop i innych firm.

Do złożenia modelu ogra ochroniarza użyłem zestawu Landsknecht Ogres, z kolei towarzysz ogra został złożony z bitsów z zestawów Halfling Militia oraz Conquistadors od Wargames Atlantic.
During a temporary break in building a modular table with Mordheim ruins for Warheim FS and while painting Middenheimers warband for Szczery, a company of Marienburgers came to my workshop.

I built the warband from miniatures from North Star Military Figures and Wargames Atlantic, occasionally supplementing them with bits from GW and other companies.

To assemble the ogre bodyguard miniatures, I used the Landsknecht Ogres set, while the ogre's companion was assembled from bits from the Halfling Militia and Conquistadors sets from Wargames Atlantic.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz